Stejné video, různý formát

V poslední době přibývá majitelů různých televizních karet. Pokud tyto karty kromě sledování televize přes počí...


V poslední době přibývá majitelů různých televizních karet. Pokud tyto karty
kromě sledování televize přes počítač umožňují i záznam signálu, často bývá
použit formát AVI, který je implementačně nenáročný ale i poměrně redundantní.
Pro účinnou kompresi videosekvencí se často používá formát MPEG. Nezbývá tedy,
než si opatřit nákladný hardware nebo konverzní software. Pokud se rozhodnete
pro druhou variantu, nabízíme vám jedno řešení, které se jmenuje AVI2MPG1.
Program sice neoplývá grafickým rozhraním ovládá se z příkazového řádku, ale
jeho síla spočívá jinde. Úsilí autora bylo zaměřeno zejména na funkčnost a
výsledkem je poměrně zdařilé dílko. Pro ty, kteří rádi zkoumají věci zevnitř,
jsou navíc k dispozici kompletní zdrojové texty napsané v jazyce C. Převedení
programu na jinou platformu či doplnění dalších funkcí by tedy nemělo být
principiálním problémem. Zběžný pohled do zdrojových textů totiž neodhalil
žádnou závislost na operačním systému Windows.
Všechny popisy jsou pouze v angličtině, a tak bude asi vhodné ozřejmit alespoň
hlavní pojmy. Jedním z nich je FPS (Frames Per Second) udává počet snímků za
sekundu. FPS se samozřejmě u obou formátů mohou lišit. S touto disproporcí se
jakýkoliv konverzní nástroj musí vyrovnat tím, že uměle vytvoří nové snímky
nebo některé naopak zahodí. Další významnou veličinou je tzv. bitrate (potažmo
byterate). V této souvislosti se jedná o množství bitů (bajtů), které jsou k
dispozici pro uložení informace jedné sekundy videosekvence. Nastavení obou
parametrů má podstatný vliv na kvalitu i velikost výsledného souboru.
Spuštění programu se provádí pouze z příkazového řádku. Nejsnadněji získáte
výsledek, pokud zadáte příkaz
AVI2MPG1 JMÉNO.AVI. Jestliže nenastane nějaká kritická chyba, mělo by se
nejprve objevit okno "příkazový řádek MS-DOS" a po kratší či delší době by měl
být vygenerován soubor JMÉNO. MPG. Nenechte se ale zmást. Pokud spustíte
program v MS-DOSu, nebude vám fungovat, protože byl zkompilován pomocí
Microsoft Visual C++ 5.0 jako konzolová aplikace Win32. Mezi název programu a
jméno konvertovaného souboru lze uvést celou řadu přepínačů. Některé z nich
jsou spolu s jejich významem uvedeny v tabulce.
Jestliže si program oblíbíte, jistě jej budete chtít řádně otestovat. Návodem
vám mohou být následující informace získané během několika testů. Především je
třeba mít na zřeteli, že jakékoliv softwarové konverze formátu AVI do formátu
MPEG jsou časově náročné. Na testovacím stroji (Celeron 300 MHz, 24 MB RAM)
trval běžný výpočet 1 snímku 0,5-0,9 sekundy. Videosekvence trvající 1 minutu
může být počítána 15 až 20 minut. Audiostopy se naštěstí počítají řádově
rychleji,
a tak čas strávený jejich konverzí můžeme zanedbat. Technickou zajímavostí je
fakt, že audiostopy se ukládají do formátu MP2, který předcházel populárnímu
MP3.
Jakákoliv manipulace s přepínačem -m vede k podstatnému zpomalení výpočtu. Doba
strávená převodem se tak snadno protáhne na dvojnásobek či vícenásobek.
Potřebujeme-li z nějakého důvodu pomocí přepínače -f měnit počet snímků na
výstupu, zvuková stopa je ignorována a výsledkem je tedy pouze němé video. Jaký
bude výsledný kompresní poměr AVI vůči MPEG? Na tuto jednoduchou otázku
neexistuje jednoduchá odpověď. V extrémních případech se může stát, že MPEG
bude dokonce větší než AVI , nebo také, že MPEG bude 6x menší než původní AVI.
Vše závisí na kvalitě a rozlišení předlohy i výsledku. Jako jednoduché vodítko
můžeme použít výsledek testů: několik videosekvencí v rozlišení přibližně 300 x
200 pixelů trvajících zhruba 10 sekund zabíralo na disku 3 až 4 MB jako AVI a 1
až 2 MB jako MPEG. Oba formáty měly nastaveny stejný počet snímků za vteřinu.
Programu je možno vytknout např. absenci okenního rozhraní, které by jistě
zjednodušilo všechny manipulace. Další funkcí, kterou bude uživatel asi
postrádat, je možnost dodatečného nahrání zvuků do "oněmělého" videa. Pro
běžnou práci tento prostředek plně postačuje, profesionálové patrně sáhnou
jinam. Sympatická je autorova vůle obohatit počítačové společenství svým dílem
bez nároku na honorář.
9 0649 / ija
nAVI2MPG1
Konvertor formátu AVI na MPEG1
Autor: John Schlichther
Adresa: http://www.mnsi.net/~jschlic1
Platforma: Windows 95/NT, lze i jiné
Licence: zdarma včetně zdrojových kódů

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.