Stimuly, které k vám přilákají nováčky a udrží kvalitu

Podle celosvětové studie vrcholových řídících a vedoucích pracovníků provedené NFI Research čtyři pětiny z nich ...


Podle celosvětové studie vrcholových řídících a vedoucích pracovníků provedené
NFI Research čtyři pětiny z nich tvrdí, že je nábor nových zaměstnanců
obtížnější než udržení dosavadních podřízených.
"Tou největší výzvou je zajištění toho, aby vedoucí pracovníci žili a dýchali
kulturou organizace, kterou chtějí vytvořit. Pokud se tím budete opravdu řídit,
sami vám vykrystalizují nejen noví zaměstnanci, ale i ti stávající, které stojí
za to si udržet," povídá další respondent.
Snižování počtu zaměstnanců mělo v mnoha organizacích rovněž vliv na nábor
nových zaměstnanců. Některé dříve používané zdroje v procesu nabírání
zaměstnanců byly totiž zredukovány. "Jednou z výzev, před nimiž naše organizace
stojí, je snižování počtu personálních služeb a podpory. To klade značný
dodatečný tlak na manažery při jejich hledání vlastních podřízených, což
následně prodlužuje dobu trvání náboru nového zaměstnance," tvrdí v rámci
studie další ze zúčastněných.
Toto ztenčování oboru personalistiky podle něj může rovněž hrát negativní úlohu
při udržování pracovní síly: "Zeštíhlování personálních služeb vede ke zkrácení
doby a snížení pozornosti věnované mezilidským vztahům. To u nás vyústilo ve
větší fluktuaci a nespokojenosti zaměstnanců. A obávám se, že v tom nejsme
sami."
Sledováním firemních kultur se studie pokusila nalézt nejefektivnější stimuly.
Bráno sestupně je to prestiž firmy, její stabilita, výhody a odměna za práci.
Stimuly pro udržení zaměstnanců se liší od těch, které se jeví jako nejlepší
pro nábor zaměstnanců. Pro udržení hodnotných zaměstnanců podle řídících a
vedoucích pracovníků po firemní kultuře následují motivační faktory, jako je
stabilita firmy, její flexibilita, zaměstnanecká důvěra ve vedení a
samostatnost pracovníků v rozhodování a hledání řešení. Smlouva a plat byly
vyhodnoceny těmi nejméně efektivními stimuly jak pro nábor nových, tak pro
udržení stávajících zaměstnanců.
"Nejdůležitějším aktivem každé společnosti jsou její lidé. Součástí vaší
organizace se mohou stát na základě pevných lákadel, jako je odměna za práci a
zaměstnanecké výhody. To co je tam však udrží, jsou hodnoty jako třeba firemní
kultura, pocit užitečnosti, uznání jejich schopností a dobré zacházení,"
odpovídá v rámci studie jiný respondent.
Občas je nesnadné zjistit, proč se cenný zaměstnanec rozhodne organizaci
opustit. Při výstupním pohovoru na nápravu už bývá příliš pozdě. Vedoucí a
řídící pracovníci by tedy měli s nejlepšími zaměstnanci pravidelně hovořit o
tom, jak jsou v jejich společnosti spokojení a zda jim nic nechybí.(pat) 6 0917

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.