Stohovatelné přepínače Cisco Catalyst 3750

Firma Cisco Systems představila světu nové přepínače řady Catalyst 3750 vybavené proprietární technologií StackWise...


Firma Cisco Systems představila světu nové přepínače řady Catalyst 3750
vybavené proprietární technologií StackWise. Tyto síťové komponenty představují
v portfoliu firmy chybějící článek mezi řadou malých, samostatných
ethernetových přepínačů a velkých, modulárních šasi a blade přepínačů.
Stoh produktů Catalyst 3750 se výborně hodí pro firemní aplikace, kde řešení s
velkým šasi není ekonomicky přijatelné a menší samostatné přepínače neposkytují
potřebnou škálovatelnost. Takový je alespoň závěr, ke kterému jsme dospěli v
našem testu, kdy jsme propojili tři přepínače Catalyst 3750 do kruhové
topologie (je možné propojit až devět zařízení). Takto spojené přepínače
nabízely propustnost až 30 Gb/s, přitom s nízkou latencí, a umožňovaly správu a
řízení pomocí kondenzovaných instrukcí.
Řada Catayst 3750 nabízí čtyři modely těchto zařízení přepínač 10/100Base-T se
24 porty a zásuvnými (SFP) uplinky malého formátu, přepínač 10/100Base-T se 48
porty a čtyřmi SFP porty, přepínač 10/100/1000Base-T se 24 porty a přepínač
10/100/ /1000Base-T se 24 porty a čtyřmi SFP porty.
My jsme testovali fastethernetový model se 24 porty propojený s oběma typy
gigabitových přepínačů se 24 porty.

Tvrdá zkouška stohování
Hardware přepínačů rozděluje zátěž všech paketů vstupujících do přepínače tak,
že je směruje do obou směrů kruhu stohu.
I když je paket určen pro port na přepínači, do kterého vstupuje, bude předán
do kruhu. Kruh funguje jako sběrnice pro všechny přepínače ve stohu. Podle
informací společnosti Cisco konfigurace plně propojeného kruhu dokáže dosáhnout
propustnosti až 32 Gb/s.
Pokud dojde k selhání kabelu ve stohu nebo přepínače, sousední přepínače to
zaznamenají a kruh na obou koncích poruchy se přeruší. Podle společnosti Cisco
má kruh v tomto stavu poruchy propustnost 16 Gb/s.
Naše testy ukázaly, že propustnost kruhu je 26 Gb/s pro nejmenší přípustnou
délku paketů a 30 Gb/s pro jejich největší délku. Rozdíl v přenosové kapacitě
nastává nejčastěji kvůli dodatečným informacím v záhlaví každého paketu
vstupujícího do kruhu a přenosové kapacitě používané tokenem, který rozhoduje o
přístupu do kruhu. Když jsme odpojili jeden kabel kruhu a způsobili poruchu,
naměřili jsme přenosovou kapacitu zhruba o polovinu menší než při plném
propojení15 Gb/s s velkými pakety a 13 Gb/s s malými pakety.
Testovali jsme konfiguraci kruhu také na zvýšenou latenci. Zpoždění stohu
Catalyst 3750 dosáhlo v nejhorším případě 50 ms, což je hluboko pod prahovou
hodnotou, kdy by byl ohrožen chod aplikací citlivých na zpoždění. Když stoh
Catalyst 3750 uvedete do provozu, je podle šesti kritérií vybrán přepínač,
který funguje jako hlavní (master) switch celého kruhu. Prvním kritériem jsou
uživatelem definované priority. Proces volby hlavního přepínače podle priorit
fungoval podle očekávání. Definovali jsme, který z přepínačů bude vždy sloužit
jako hlavní, který přepínač se stane hlavním, pokud na původně definovaném
zařízení dojde k selhání a tak dále, dokud ve stohu zůstane poslední přepínač.

Promyšlená konfigurace
Konfigurace stohu a přepínačů i jejich správa se provádějí prostřednictvím dvou
rozhraní: za pomocí příkazové řádky (Command-Line Interface, CLI) nebo pomocí
zabudované aplikace Cluster Management Suite (CMS).
CLI vypadá a také se ovládá jako standardní Cisco rozhraní s tím rozdílem, že
je přidáno několik příkazů pro různé varianty konfigurace stohu. Stoh funguje
jako multikartové šasi s obvyklými pravidly číslování rozbočovač/slot/port.
Hlavní přepínač replikuje CLI na všechny přepínače ve stohu, takže se na
konzolovém portu zobrazí stejné informace z každého přepínače ve stohu.
Konfigurační soubory jsou jednotné pro všechny přepínače. Pokud dojde k selhání
hlavního přepínače, nově zvolený hlavní přepínač bude mít stejnou konfiguraci
pro celý stoh.
Aby všechny přepínače mohly provádět všechny funkce, ke kterým je
nakonfigurován hlavní přepínač, tento hlavní přepínač pokud je třeba nakopíruje
svůj softwarový image na každý další přepínač ve stohu. Tento proces odstraňuje
riziko, kdy by některý z přepínačů nebyl schopen provést určitou funkci
nakonfigurovanou přes hlavní přepínač.
Aby bylo možné sjednotit konfiguraci jednotlivých přepínačů, každému přepínači
ve stohu je přiděleno libovolně zvolené identifikační číslo, které se používá
při zobrazení portů rozhraní. Testovali jsme možnost přečíslování
identifikátorů přepínačů. Přečíslování fungovalo podle očekávání a značně
zjednodušilo správu.

Pohodlně přes web
CMS založené na prostředí Java podporuje mnoho prohlížečů, ale na počítači
PowerBook s operačním systémem OS X nefungovalo. CMS má dva pracovní režimy:
expert a guide. Režim expert v podstatě replikuje konfiguraci z CLI. Režim
guide poskytuje konfigurační průvodce, s jejichž pomocí lze stoh nakonfigurovat
na takové komplexní funkce jako Quality of Service (QoS, kvalita služeb) a
multicast směrování. Průvodci byli při konfiguraci užiteční, ale jejich
flexibilita byla omezená.
Jednou z výhod systému je možnost vzdálené konfigurace a správy. Jakmile je
stoh zapojen do sítě, každý z techniků by měl být schopen do něj zapojit nový
přepínač a uvést jej do provozu. Správce sítě jej pak může nakonfigurovat, aniž
by měnil konfiguraci místní sítě, a také jej dálkově spravovat.

Menší nedostatky
Zatímco výkon, vlastnosti a flexibilita nabízené Catalystem 3750 byly velmi
dobré, objevili jsme zde dvě problematická místa. Procesy výběru hlavního
přepínače a sjednocení konfigurace dost dobře nezvládají více současných poruch
kruhu. Stohovací systém byl navržen tak, že se dokáže vyrovnat pouze s jednou
poruchou. Pokud dojde ke dvěma poruchám kruhu, z jednoho stohu se stávají dva,
přičemž každý disponuje vlastním hlavním přepínačem. Když je kruh znovu
propojen bez rebootu, systém nemusí být schopen v procesu výběru určit nový
hlavní přepínač. Problém se dá odstranit rebootem stohu. Tento nedostatek
rozhodně neznehodnocuje veškeré užitečné funkce celé architektury, je to však
něco, s čím byste měli počítat, pokud tyto přepínače chcete ve své síti použít.
Protože přepínače musejí zvládat takové funkce jako výběr hlavního přepínače,
CLI replikace, sjednocení konfigurace a jiné základní funkce stohu, doba
rebootu přepínačů je delší, než na jakou jste možná zvyklí. Reboot přepínače
bez zapojení do stohu trvá cca 2 minuty, reboot stohu se třemi přepínači trvá
zhruba 2 minuty a 15 vteřin.
Velmi užitečnou vlastnost stohu představuje křížová Ether-Channel konfigurace.
Tato funkce vám umožní nakonfigurovat více spojení tak, aby patřila jednomu
logickému spojení nebo svazku, a přitom nemusejí patřit stejnému přepínači. Bez
této funkce stohu je agregace spojení omezená na porty na stejném přepínači.

Cisco Catalyst 3750
+nabízí stoh odolný vůči poruchám a s propustností až 30ĘGb/s; replikované
rozhraní pro správu
-kruh stohu spolehlivě zvládá pouze jednu poruchu; dlouhá doba rebootu
Prodejce: Cisco Systems, www.cisco.cz
Cena (bez DPH): rozpětí od 6 990 do 10 990 dolarů

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.