Století PC skončilo

Nedávno skončenému století je dávána celá řada nejrůznějších přívlastků. Z mého pohledu člověka, který opus...


Nedávno skončenému století je dávána celá řada nejrůznějších přívlastků. Z mého
pohledu člověka, který opustil školní lavice na počátku 80. let, jde však
jednoznačně o století osobních počítačů. Začalo to Sinclairem a skončilo
Pentiem III. Po celá 90. léta hrály osobní počítače stěžejní roli v rozvoji
informačních technologií. S tím je však, jak se zdá, nyní konec. O tom, že
písíčka mají odzvoněno, se mluví již několik let, jejich výrobci však stále
dosahují skvělých hospodářských výsledků a nezdá se, že by se jich chtěli na
počátku nového milénia vzdát. Přesto osobní počítače neodvratně přestávají být
rozhodujícím nástrojem na poli informatiky. Na jejich místo nastupují
jednodušší zařízení, v současné době reprezentovaná především mobilními
telefony, osobními digitálními asistenty a herními konzolemi. Zatímco se obrat
celého polovodičového průmyslu v loňském roce vyšplhal na gigantických 205
miliard dolarů, což představuje nárůst o 37,1 % oproti roku 1999, prodej PC za
toto období podle marketingové studie společnosti PC Data o 1 % poklesl.
Výrazně se tento pokles projevil v jindy tradičně prodejně silném předvánočním
období prosinec, kdy prodej PC meziročně poklesl o 24 %, byl již pátým měsícem
poklesu v řadě. Na poklesu prodeje PC se jistě podílí řada nejrůznějších
faktorů, včetně zpomalení ekonomického tempa, lehkého zvýšení cen osobních
počítačů v loňském roce nebo absence motivace pro nákup nového stroje mezi
uživateli, kteří si koupili nový počítač v uplynulých dvou letech. Polovodičový
průmysl jako celek ovšem ve stejném období zaznamenal rekordní růst např. jen v
listopadu vzrostl meziroční prodej komodit produkovaných tímto odvětvím o 28,4
% a dosáhl souhrnné hodnoty 18,28 miliardy dolarů (ve srovnání se 14,24
miliardy v listopadu 1999). Neznamená to samozřejmě, že výrobci počítačů zajdou
na úbytě. Osobní počítače jen přestávají být spotřebním zbožím, nadále však
zůstávají nepostradatelným pracovním prostředkem. Tomuto trendu se budou muset
výrobci PC přizpůsobit. Buď se soustředí jen na "profesionální" osobní
počítače, nebo rozšíří sféru své působnosti o výrobky na pomezí informačních
technologií a spotřební elektroniky. Zatím se firmy jako Compaq, Dell nebo
Hewlett-Packard snaží po vzoru Applu zatraktivnit své modely pro domácí
uživatele, případně nabízet řadu "kosmetických doplňků" ve formě plochých
monitorů, webových kamer či bezdrátových sítí. Je však jen otázkou času, kdy
tyto periferie začnou fungovat nezávisle na osobních počítačích, tak jak je
známe dnes, a samy se stanou podstatou globální Sítě inteligentních zařízení.
Jestliže tedy minulé století bylo stoletím osobních počítačů, bude to současné
stoletím čipů. Místo hesla "počítač na každý stůl" bude platit heslo "čip nebo
raději hned několik čipů do každého výrobku". Jen si nejsem jist, jestli ke své
první inteligentní ledničce budu mít stejně vřelý vztah, jaký stále chovám ke
svému nepochybně hloupějšímu a dnes již penzionovanému Spectru.
0 3371 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.