Storage pro Web

S tím, jak na Webu rychle přibývá velkých multimediálních souborů, rostou i požadavky provozovatelů webových server...


S tím, jak na Webu rychle přibývá velkých multimediálních souborů, rostou i
požadavky provozovatelů webových serverů na kapacitu zařízení pro ukládání,
zálohování a archivaci dat. Storage tak dále nabývají na významu a představují
jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí v oboru informačních
technologií. K tradičním specialistům na tuto oblast se proto přidávají
prakticky všechny významné hardwarové firmy, které tuší v tomto segmentu trhu
svou velkou příležitost.
Zatímco dříve řešili provozovatelé webových serverů požadavky na datový prostor
klasickými prostředky, tedy formou technologie SAN (Storage Area Network),
respektive NAS (Network Attached Storage), otevírají se dnes v této oblasti
možnosti pro podnikatele nového druhu, tedy pro tzv. poskytovatele storage
služeb (storage service vendors). Jejich činnost je založena na principu tzv.
internetových storage, odvozeném z distribuovaných objektových technologií.
Provozovatelé webových serverů si v tomto případě nemusejí vytvářet vlastní
infrastrukturu pro ukládání dat. Stačí pouze podepsat příslušnou smlouvu s
poskytovatelem a nakoupit tolik datového prostoru, kolik právě potřebují. Tento
prostor se nachází ve strategicky umístěných a vzájemně propojených datových
centrech poskytovatele, odkud jsou informace distribuovány ke koncovým
uživatelům co nejefektivněji v závislosti na geografickém umístění jednotlivých
center. V rámci síťové infrastruktury poskytovatele přitom dochází k zrcadlení
dat mezi jednotlivými datovými centry tak, aby k nim koncový uživatel mohl
přistupovat v pro něj nejvýhodnějším přístupovém místě.
Díky technologii zrcadlení, hardwarové redundanci a inteligentní síťové
infrastruktuře mohou poskytovatelé nabídnout uživatelům velmi spolehlivé a
efektivní služby. Významnou výhodou tohoto systému je jeho pružnost, kdy
uživatelé nejsou nuceni nakupovat předimenzovaná zařízení, která by v nejbližší
době nedokázali plně využít. Velmi důležitá je skutečnost, že poskytovatel ručí
za bezpečnost skladovaných dat, kterou je vždy dobré výslovně zakotvit ve
smlouvě včetně příslušných sankcí. Uživatel tak přenese na bedra poskytovatele
nemalé problémy a náklady, které souvisejí se zabezpečením mnohdy citlivých a
důvěrných dat před vnějším i vnitřním útokem. Podle prognózy GartnerGroup
nashromáždí průměrný podnik do roku 2004 přibližně 120 TB zákaznických
informací, přičemž 1 TB odpovídá přibližně 60 km plných registračních skříní. S
tím, jak poroste šířka pásma, bude se v tomto období velmi rychle rozrůstat i
multimediální obsah Webu. S rozvojem elektronického obchodu typu B2C se bude
prudce zvyšovat kvalita i počet multimediálních prezentací v rámci
intraktivních internetových obchodů, zcela v duchu současných marketingových a
reklamních trendů. Vždyť třeba taková realisticky vyhlížející procházka
internetovým obchodem s virtuální helmou na hlavě a s pocitovými rukavicemi,
které umožní nakládat vybrané zboží do virtuálního nákupního košíku, je daleko
přitažlivější, než prosté klikání na vybrané položky v seznamu. Podobná
virtuální procházka může navíc prodejci poskytnout zatím netušené možnosti, jak
realizovat základní trik používaný v moderních hypermarketech mimoděk předvést
zákazníkovi širokou paletu dalšího zboží, které sice původně nechtěl, ale z
nějž si nakonec něco koupí. Na rozdíl od trhu s klasickým hardwarem, kde se
očekává jistá stagnace, se tedy stanou v následujících letech storage jednou z
klíčových oblastí, která bude spolurozhodovat o dalším rozvoji IT.
1 0913 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.