Střední a východní Evropa -- 10 LET informačních technologií

Bilancování v oblasti informačních technologií v regionu střední Evropy je zdánlivě jednoduché. Nejmodernější his...


Bilancování v oblasti informačních technologií v regionu střední Evropy je
zdánlivě jednoduché. Nejmodernější historie počítačových technologií zde totiž
začala až v roce 1989. Jak lze proto z hlediska IT trhu zhodnotit 90. léta ve
střední a východní Evropě? Pokud vezmeme v potaz celý region, tak můžeme s
určitostí prohlásit, že oblast IT si vedla velmi úspěšně, neboť současná
infrastruktura zemí bývalého východního bloku je neporovnatelná se stavem těsně
před pádem berlínské zdi.
Celková hodnota trhu v regionu, tj. hodnota celkových výdajů na IT produkty a
služby, se od počátku 90. let zmnohonásobila. Zatímco například v roce 1991
hodnota trhu IT činila zhruba 2 miliardy dolarů, o 7 let později se zvýšila na
téměř 9 miliard dolarů. Tato cesta ale nebyla přímá a bez překážek, v mnoha
ohledech závisela na ekonomické situaci zemí, které všechny bez výjimky
procházely a stále ještě procházejí transformací svých hospodářství. IDC
rozlišuje v rámci vývoje IT trhu ve střední a východní Evropě tři periody:
Budování základní infrastruktury
Tato perioda, do které spadá celá první polovina 90. let, se vyznačovala velmi
dynamickým růstem taženým především poptávkou po základním hardwaru. Největšími
odběrateli byly státní a veřejné instituce, finanční organizace a rozhodující
podniky.
Konsolidace
Ve druhé polovině 90. let, kdy poptávka po základním hardwaru poněkud ochabla,
se začal klást důraz na širší využití informačních technologií pro lepší
ekonomický chod podniků a organizací. To se odrazilo ve větší poptávce po
komunikacích, aplikačním softwaru a profesionálních službách. Oblast malých a
středních firem se stala nejdynamičtěji se rozvíjejícím segmentem.
Nové milénium
Přicházející tisíciletí přinese nové technologie a příležitosti. Po období
konsolidace, které následkem ekonomické krize v Rusku znamenalo pokles
celkových výdajů na IT v regionu, přijde perioda vyššího a stabilního růstu.
Tento růst bude podpořen novými technologiemi a novými řešeními, a zaslouží se
o vyšší penetraci informačních technologií ve všech ekonomických oblastech.
Střední Evropa
Mezi různými sub-regiony střední a východní Evropy existují velké rozdíly, a
proto se soustřeďme především na oblast střední Evropy, tj. Českou republiku,
Maďarsko, Polsko a Slovensko, která se jeví jako nejvyspělejší z celého regionu.
Od roku 1989 urazila Česká republika a s ní i ostatní země střední Evropy
obrovský kus cesty. Používání informačních technologií se v tomto regionu stalo
v podstatě standardem. Od počátku 90. let se nesmírně zlepšila hardwarová
infrastruktura, zvýšila efektivita při využívání nejmodernějších softwarových
nástrojů, a IT služby se dostaly prakticky na stejnou profesionální úroveň jako
v západních zemích. Vývoj informačních technologií byl ve všech čtyřech zemích
nesmírně dynamický a až na výjimky celkem stabilní.
Česká republika
Česká republika představuje příkladně vyspělý trh s vysokým podílem softwaru a
služeb, jenž se nejvíce blíží struktuře obvyklé v západní Evropě. IT trh v ČR
se od počátku rozvíjel velmi rychlým tempem až do roku 1997. Tehdy v návaznosti
na ekonomické balíčky došlo ke snížení investic - především ve státním a
veřejném sektoru a sektoru velkých firem. Tento pokles nedokázal vyrovnat ani
dynamický sektor malých a středních podniků. V současné době se český trh
nachází ve stavu mírného růstu s výhledem větší dynamiky po roce 2000. V roce
1998 dosáhly výdaje na IT v České republice 1,46 miliardy dolarů, přičemž
předběžné odhady IDC na rok 1999 hovoří o růstu na 1,58 miliardy dolarů.
Maďarsko
Maďarský trh IT se úspěšně vyvíjel celou první polovinu 90. let. Vlivem vnější
ekonomické nerovnováhy zavedla v polovině dekády maďarská vláda tvrdá úsporná
opatření. Ta se projevila v roce 1995 rovněž poklesem výdajů na IT. Nicméně
Maďarsko se rychle vzpamatovalo a od té doby zažívá vysoký růst výdajů na IT ve
všech klíčových sektorech. IT trh v roce 1998 vzrostl na 1,08 miliardy dolarů a
na rok 1999 IDC předpovídá růst na 1,2 miliardy dolarů.
Polsko
Polsko se řadí mezi největší a nejdynamičtější trhy celého regionu. Představuje
méně vyspělý trh zaměřený stále na investice do PC hardwaru, s vysokým a
dlouhodobým růstovým potenciálem. Po celá 90. léta Polsko vykazuje silné
nárůsty výdajů na IT, zcela v souladu s rychle rostoucí ekonomikou. V roce 1998
se stalo - po ekonomickém selhání Ruska - regionálním lídrem, když jeho trh
takřka dostihl co do velikosti trh ruský. Polský trh v roce 1998 dosáhl hodnoty
2,08 miliardy dolarů, přičemž odhady na letošní rok hovoří o dalším nárůstu na
2,28 miliardy dolarů.
Slovensko
Vývoj i struktura slovenského trhu IT byly po celou dekádu do značné míry
podobné situaci v České republice. Samotná struktura IT výdajů na Slovensku
indikuje relativně vyspělý trh. Až do roku 1997 probíhal v této zemi vcelku
dynamický růst. Na slovenském IT trhu se však negativně projevila kombinace
politické a ekonomické nejistoty, spojená s omezenými výdaji v klíčových
hospodářských sektorech. Výdaje na IT na Slovensku dosáhly 370 milionů dolarů v
roce 1998, což představuje pokles ve srovnání s rokem 1997. Nejnovější odhady
IDC na rok 1999 předpovídají nárůst výdajů na IT na 395 milionů dolarů.
9 3610 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.