Střet zájmů české vlády v Českém Telecomu

Úkolem vlády je poskytovat služby svým občanům. Obvykle je každá vláda schopna shromažďovat příjmy tak, aby pokry...


Úkolem vlády je poskytovat služby svým občanům. Obvykle je každá vláda schopna
shromažďovat příjmy tak, aby pokryla platby za tyto služby z daní a správních
poplatků. Česká vláda má v současnosti dva zdroje příjmů navíc: 1. zisky z
podniků, které jsou plně nebo částečně majetkem státu a 2. prodej podílů v
těchto podnicích soukromým investorům.
Výše uvedené zdroje sice přinášejí vládě zisky, ale jsou zdrojem střetu zájmů
státu z hlediska ziskovosti podniků, které stát plně nebo částečně vlastní a
jejichž příjmy vysokou měrou závisejí na domácím spotřebiteli.
Telekomunikační monopol je toho nejlepším příkladem. V případě Českého Telecomu
je stát majoritním vlastníkem, a tudíž se ocitá v několika specifických a
konfliktních rolích:

poskytuje telekomunikační služby občanům, tj. daňovým poplatníkům (zabezpečení
telefonních služeb, rozvoj a údržba telekomunikační infrastruktury) za
přiměřené ceny;
velkými uživateli telekomunikačních služeb jsou státní orgány;
zajišťuje soukromým akcionářům podniku a rovněž sobě návratnost investic formou
dividend a zhodnocování akcií společnosti;
poskytuje, za regulované přiměřené ceny, služby konkurentům;
otevírá trh dalším konkurentům a rozvoji nových služeb;
reguluje činnost Českého Telecomu, aby zabránil jeho snahám o nekalou soutěž.

Během prvních devíti měsíců roku 2003 měl Český Telecom EBIT (hospodářský
výsledek před finančními náklady a zdaněním) ve výši 4,2 miliardy korun. Z toho
vyplývá, že český stát uspěl ve třetí z výše uvedených úloh.
Ale protože primárním zdrojem těchto příjmů jsou spotřebitelé/daňoví
poplatníci, nabízí se otázka, co je pro plátce daní největším přínosem? Vysoký
zisk a hodnota akcie pro podílníky Českého Telecomu (včetně státu), nebo
snížení zisku a hodnoty akcií prostřednictvím nižších cen pro uživatele služeb
Českého Telecomu?
Stejně tak i tři posledně jmenované role státu jsou zdrojem střetu zájmů. Každý
pozitivní krok státu při zajišťování a posilování zdravé konkurence Českého
Telecomu je negativním krokem s ohledem na státní zájem při tvorbě hodnoty
Českého Telecomu a návratnosti investic jeho akcionářů.
V současné době existuje v oblasti telekomunikací celá řada zásadních problémů,
kdy střet zájmů vyvolává klíčové otázky následujícího typu:
Uvolňování místních smyček (Local Loop Unbundling LLU) Uvolnění místních
smyček by mělo přinést zvýšení konkurenceschopnosti trhu v oblasti hlasových a
vysokorychlostních internetových služeb. Z vysokých cen pro alternativní
operátory za LLU budou profitovat akcionáři Českého Telecomu, zatímco nízká
cena bude výhodou pro konkurenceschopnost a pro spotřebitele. Jaká by měla být
pozice státu při tvorbě cen za LLU?
HTS (hlavní telefonní stanice) Klíčovým aspektem LLU je cena za HTS, kterou
dnes uživatelé platí Českému Telecomu za základní telefonické připojení.
Současné stanovisko české vlády je založeno na názoru, že dnešní ceny jsou pro
uživatele příliš nízké. Jestliže prvních devět měsíců roku 2003 přineslo
Českému Telecomu EBIT 4,2 miliardy korun, z čeho vláda usuzuje, že by uživatel
měl Českému Telecomu platit za základní telefonní služby víc?
ADSL Vláda vyjádřila podporu zvýšení širokopásmového připojení k internetu v
České republice. Zdaleka nejlepším způsobem, jak tohoto cíle dosáhnout, by bylo
rozšíření služeb a snížení cen za ADSL připojení. Široká dostupnost
vysokorychlostního, levného ADSL připojení by však byla hrozbou pro pomalejší
ISDN technologii Českého Telecomu, do níž Český Telecom významně investoval.
Jaká by tedy měla být pozice státu při rozhodování zda ADSL nebo ISDN?
Propojení Klíčový aspekt problému ADSL se týká propojení sítí alternativních
operátorů s cílem zajistit ADSL služby. Propojení by znamenalo, že služby ADSL
budou regulovatelné, zajistí transparentnost cen a zvýší standard kvality pro
uživatele. Tento proces se díky Českému Telecomu protahuje a zůstává nedořešen.
Propojení je ekonomickou hrozbou pro stávající pozici ADSL státem vlastněného
Českého Telecomu, ale přinese snížení cen za ADSL připojení a zlepší ochranu
českých občanů. Jak by měla česká vláda pokud by vůbec měla využít svého vlivu
k urychlení procesu propojení? Přístup k datovému toku Dostupnost přístupu k
datovému toku by alternativním operátorům zabezpečila přímý velkoobchodní
přístup k jádru ADSL distribuční sítě Českého Telecomu. Přístup k datovému toku
by byl další hrozbou pro Český Telecom v oblasti služeb ADSL a zároveň výraznou
výhodou z hlediska větší dostupnosti a lepší ceny i kvality této služby pro
uživatele. Přístup k datovému toku lze uzákonit, ale má stát podpořit
uživatele, nebo akcionáře Telecomu?
FRIACO Model FRIACO (Flat-Rate Internet Access Call Origination) by umožnil
alternativním operátorům nabídnout uživatelům výhodné internetové cenové
programy za vytáčené připojení k internetu zcela nezávisle na cenových
programech Českého Telecomu. Zavedení takových nových cenových programů by
mohlo výrazně narušit kontrolu trhu Českým Telecomem v oblasti vytáčeného
připojení. Na čí straně by tedy měl být stát v tomto případě?
Pro alternativní operátory telekomunikačních sítí na českém trhu představuje
tento střet zájmů státu a jeho potenciální vliv na jejich činnost závažný
problém. V současnosti, kdy většinovým vlastníkem Českého Telecomu zůstává
stát, by si měli jeho zástupci položit naléhavou otázku, jak nejlépe zaštiťovat
zájem uživatelů a daňových poplatníků zejména s ohledem na ceny, které tito
platí, a na jejich svobodu volby v telekomunikačním sektoru.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.