Stříbrná knihovna Bookshelf 98

Microsoft Bookshelf 98 je několikáté recenzované vydání velmi populárního souboru referenčních příruček. Co tedy ...


Microsoft Bookshelf 98 je několikáté recenzované vydání velmi populárního
souboru referenčních příruček. Co tedy nejnovější ročník nabízí a jak se s ním
pracuje?
Instalace
Instalace je automatizovaná založením CD do mechaniky dojde k jejímu
automatickému spuštění. Pak už jen zadáme umístění dle vlastní úvahy nebo
ponecháme umístění výchozí. Na pevném disku zabírá 3,27 MB.
Uživatelské rozhraní
Rozhraní je velmi pružné ve spolupráci s dalšími aplikacemi. Vedle kopírování
do obvyklých editorů je nyní možné kopírovat přímo i do PowerPointu. Hledání
prosté i rozšířené, pomocí logických funkcí, plnotextově všechny knihy. Přímé
hledání z textu článku poklepáním levého tlačítka myši, které vedlo přes funkci
Quick Define na vysvětlení ze slovníku, je nyní rozšířeno o funkci pravého
tlačítka myši. Lze přecházet přímo do libovolné knihy, kopírovat nebo vytvořit
zkratku na právě čtený článek a tu umístit na plochu.
Do uživatelského rozhraní je přidána nová funkce Průvodce QuickQuote. Pro
milovníky citátů, umísťovaných na počátek stati nebo přednášky, je nyní k
dispozici vyhledávací funkce, kde stačí zadat téma nebo vybrat ze sloupce
nabízených požadovaného citátu a Průvodce ihned nabídne v pravé části okna
soubor citátů včetně jejich autorů viz obr. 3.
Při zadávání parametru vyhledání je brána v potaz kontrola pravopisu (funkci
lze vypnout volbou v rámci OPTIONS). Pokud zadám chybně, např. Lybya, program
automaticky nabídne množinu slov, která připadají v úvahu naprosto stejně jako
ve kterémkoli textovém editoru. Korekční zákrok je k dispozici nejen při
prostém hledání, tj. v heslech, ale též v hledání rozšířeném, kdy se
plnotextově prohledává celá knihovna osmi knih (viz obr. 4)
Pro čtenáře s mírně slabším zrakem je k dispozici nastavení velikosti písma na
obrazovce ve třech velikostech, při největším lze i při cca 1,25 dioptriích
ještě číst z obrazovky bez brýlí.
Stránka Obsahová
Bookshelf 98 je členěn podle jednotlivých knih je jich celkem 9.
Novinkou je Computer and Internet Dictionary podávající vysvětlení více jak 7
300 počítačových termínů, obohacených více jak stovkou vysvětlujících obrázků
(viz obr. 5). Podchycuje jak programátorskou terminologii objektově-orientované
programování, sítě, tak i aspekty uživatelské, vysvětlující pojmy, s jejichž
nastavením se setkáváme na rozhraních programů a jejichž význam často jen
tušíme např. dithering, kerning.
Encyklopedie publikace The Concise Columbia Encyclopaedia z let minulých byla
nahrazena Encarta 98 Desk Encyclopedia. Hesla (cca 17 000) jsou stručná, určená
spíše pro rychlou informaci
nežli hloubkové studium, avšak vzájemně velmi dobře provázána. Z postav nám
známých jsou podchyceni klasičtí skladatelé (Smetana, Janáček). Při zadávání
hledané postavy z našich dějin nutno mít na zřeteli neexistenci nabodeníček ve
fontu používaném ve vyhledávání (Capek). V textu hesla je již pravopis jména v
pořádku. Z ostatních známých rodáků pak Kupka, Čapek. Oproti dřívějšímu ročníku
vypadl Neruda a Kundera. Ze starších umělců celoevropského významu chybí např.
M. B. Braun. U výtvarných umělců jsou ukázky děl. V porovnání s reprodukcemi z
MS Art Gallery je na tom Bookshelf o něco hůře porovnáván např. Turner. U
významných hudebníků 15-20vteřinové ukázky. Novinkou jsou panoramatické záběry
některých zajímavých lokalit, podobně jako v Encartě. Vzhledem k omezenému
prostoru na CD jsou však záběry na obrazovce menší.
Adresář Internetu I když v současné době je Internetu věnováno v počítačových
periodikách dost prostoru, je tento adresář svojí systematičností pro nové
surfe-ry značným přínosem. Přibližně 6 000 adres webu, pro Gopher, FTP nebo
diskusní skupiny. Předkládá nejen přímé odkazy na tématické stránky, ale hlavně
na bibliografická místa, kde jsou seznamy tématicky zaměřených adres např. na
slovníky, náměty historických hradů, umělecké sbírky. Při zapnutém prohlížeči
možno rovnou přecházet na Web. Pro usnadnění oborového hledání je k dispozici
pohled ve tvaru osnovy, nebo hladinového uspořádání, podobně jako ve Správci
souborů.
Atlas Concise Encarta World Atlas, podmnožina atlasu, který je součástí
Encarty. Je z něj možné kopírovat vlajky jednotlivých států nebo si poslechnout
hymny. Integrován s ostatními knihami, takže klepnutí myší na určité místo v
mapě vyvolává články, které se k němu vztahují. Slovník The American Heritage
Dictionary of the English Language, poskytuje přehled o rozsáhlé slovní zásobě
americké angličtiny ve více jak 350 000 definic. Celkem 90 000 hesel
provázaných vzájemnými odkazy. Dále jsou zde poznámky k regionálnímu použití
slov, kmeny slov s přihlédnutím k indo-evropskému vývoji jazyků (viz obr. 1).
Cca 70 000 hesel je ozvučeno výslovností. Thesaurus Původní Thesaurus of
English Words and Phrases od Dr. Rogeta, přes čtvrt miliónů slov
klasifikovaných podle myšlenkového obsahu a významu. Každé heslo obsahuje mnoho
dalších souvisejících pojmů. Vhodné při psaní, obohacuje slovní zásobu. Slova a
fráze členěna do šesti tříd.
Citáty Columbia Dictionary of Quotations obsahuje přes 18 000 poznámek,
bonmotů, posudků a pozorování na přibližně 1 500 témat. Jsou od autorů známých
a často citovaných, ale i od již dávno zapomenutých. Multimediálně jsou
propojeny s obrazy, respektive životopisy. Střední a východní Evropa není
příliš početně zastoupena, ze známých jen Kundera, Kafka, Nabokov a Jevtušenko.
Chronologie publikace The Peoples Chronology je zhuštěným přehledem
společenského a historického vývoje od roku 3 milióny let př.n.l. až do roku
1997. Členění je na 30 oborů lidské činnosti, počet hesel více jak 35 000. Rok
1997 dlužno brát s určitou rezervou, neboť např. V. Klaus je veden jako
předseda vlády ČR.
Světový almanach a ročenka 1997 obecná referenční příručka poskytující
statistické údaje, nejčerstvější fakta a zeměpisné informace o událostech,
osobách i místech. Členění na kapitoly, které se ještě dále dělí. Osnova o
stejné filozofii jako u Adresáře Internetu. Zajímavé jsou např. adresy mnoha
různých světových sdružení, jako Amnesty International nebo statistiky
nejrůznějšího druhu.
Kompletace adres bohužel použitelná jen pro Spojené státy. Slouží jako seznam
PSČ a současně kontroluje, zda zadaná ulice v daném městě existuje, respektive
opačně, ve kterých městech lze nalézt určitou ulici.
Hodnocení
Bookshelf 98, stejně jako ročníky předcházející, je zdrojem obohacujícím fakta
jak písemným projevem, tak i vysvětlujícími souvislostmi. Vhodný obzvláště pro
informace globálního charakteru, neboť pro informace středoevropského, a
zejména místního charakteru, jsou dnes již k dispozici referenční příručky na
CD v češtině. Ty však trpí často menším rozsahem multimediálních složek.
Bookshelf 98 má široký multimediální záběr přes 2 500 obrázků, 5 hodin
audiozáznamů a 100 videozáběrů rozšiřuje textové informace. Pokud se týče
slovníku a thesauru, je jejich rozsah naprosto dostačující pro profesionální
práci s jazykem (je větší než u Concise Oxford Dictionary, jenž je hojně
využíván pro britskou angličtinu). Oproti minulým ročníkům obohacen o
počítačový a internetový slovník.
8 1532 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.