Stříhat je tak snadné...

Videokamera se již stala běžnou součástí vybavení nejedné tuzemské domácnosti a výkon osobních počítačů v posl...


Videokamera se již stala běžnou součástí vybavení nejedné tuzemské domácnosti a
výkon osobních počítačů v poslední době neuvěřitelně vzrostl, proto jsme právě
nyní v čase prázdnin zvolili Téma týdne zaměřené na zpracování videa na PC.
Abychom si to vyzkoušeli na vlastní kůži, sestavili jsme malou videostřižnu
složenou z PC (Windows 95/Windows NT), videosystému (videokarta, software,
breakout box), televizoru, videorekordéru a videokamery.
Instalace videosystému do PC
Postup instalace videokarty do počítače je zcela standardní a nevyžaduje žádné
specifické zna-losti. Součástí videosystému je breakout box, který se připojuje
do speciálního konektoru na videokartě. Zjednodušeně lze říci, že breakout box
je krabička obsahující konektory pro připojení různých vstupních a výstupních
videozařízení.
Ke konektorům na breakout boxu se připojí na vstupu videokamera a na výstupu
videorekordér a televizor.
Posledním krokem je instalace softwaru, který se od instalace jiných programů
odlišuje snad jen v nastavení typu vstupního a výstupního signálu, které záleží
na typu zařízení, jež používáte. Pokud se obraz ze vstupního signálu neobjevil
na monitoru počítače či na televizní obrazovce, můžete v menu zkusit nastavit
některý z dalších nabízených typů signálu a i bez hlubších znalostí se vám
jistě podaří systém zprovoznit.
Digitalizace videomateriálu
Dalším krokem je uložení videomateriálu (přímo z videokamery či z
videopřehrávače) na pevný disk počítače. Na disku ovšem musíte ponechat
dostatečně volný prostor pro dočasné
soubory, které software generuje při tvorbě různých efektů. Zde je nutné
upozornit, přesně v duchu Murphyho zákonů, že libovolně velký pevný disk je pro
vaše záměry příliš malý. Před digitalizací nastavte požadovanou kvalitu obrazu
(vyšší kvalita má samozřejmě větší nároky na prostor na disku).
Střih a titulkování
Vlastní práce s videosystémem spočívá v sestavování (sestřihu) výsledného
záznamu z jednotlivých videosekvencí, oddělených čistým střihem či efektovým
přechodem. Software umožňuje vkládat i statické obrázky či videosekvence v
různých importovaných formátech.
Po úvodním seznámení s možnostmi videosystému, jehož ovládání je intuitivní a
od ostatních "wokenních" aplikací se příliš neodlišuje, se již můžete pustit do
vlastní střihačské práce. Užitečnou vlastností je i možnost otitulkování vašeho
videopořadu. Ani tvorba a umisťování titulků vám asi nebude činit velké
problémy.
Vítejte na premiéře
Než své dílko předvedete širšímu publiku, je nutné jej uložit na videokazetu či
vypálit na CD-ROM v nějakém multimediálním formátu (AVI, MPEG apod.). Tato
problematika je podrobněji popsána ve vloženém čllánku "komprese videosignálu."
8 1590 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.