Střípky předpovědí

Optika netáhne Firma Infonetics Research tvrdí, že světové výdaje za hardware optických sítí v příštích letech b...


Optika netáhne
Firma Infonetics Research tvrdí, že světové výdaje za hardware optických sítí v
příštích letech budou stoupat jen pozvolna. Letos dojde ještě k poklesu, ale od
roku příštího by měl trh pomalu stoupat. V roce 2006 dosáhne obratu 10 miliard
dolarů, přičemž rozdělení mezi Asii, Severní Ameriku a oblast EMEA bude
přibližně rovnoměrné.

Služby CATV
Operátoři služeb kabelové televize vidí v příštím roce v USA velký potenciál k
růstu v sektorech širokopásmových datových služeb (nárůst o 63,2 %), videa na
přání (49,3 %) a telefonie realizované pomocí kabelových rozvodů (10,8 %).
Studie firmy IRG Research navíc předpokládá, že na konci příštího roku počet
předplatitelů digitálních služeb CATV přesáhne hodnotu 25 milionů.

Čína expanduje
Růst IT trhu v Číně pokračuje v nezmenšeném tempu. Firma CCID Consulting
očekává, že do roku 2006 bude průměrní roční přírůstek obratu IT technologií
okolo 23 %. Tehdy dosáhne hodnoty 85,2 miliardy dolarů (v roce 2002 to bylo
36,4 miliardy dolarů). Předpokládá se, že nárůst obratu v oblastech služeb a
softwaru přesáhne navyšování prodeje hardwaru a dosáhne hodnoty asi 28 %.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.