Střípky z ISSS

Jak jsme již informovali v minulém čísle, začátek dubna patřil v Hradci Králové konferenci Internet ve státní sprá...


Jak jsme již informovali v minulém čísle, začátek dubna patřil v Hradci Králové
konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS). Svoje produkty,
řešení a služby pro veřejnou správu zde představila téměř stovka vystavovatelů.

V programu konference, který běžel v 6 sálech, proběhlo více než 250 přednášek.
Některé byly zajímavé hodně, jiné méně. Všechny však měly jedno společné snahu
zefektivnit využívání informačních technologií ve vztahu občan a veřejná
správa, potažmo tedy propojit různorodé vládní agentury a funkce a poskytovat
širší služby orientované přímo na občany. Rychlý vývoj přináší zkrátka
nevyhnutelné změny i v rámci informatizace veřejné správy. Co tedy v této
oblasti předvedly některé zainteresované společnosti?

Občan jako zákazník
V prostředí veřejné správy se již dlouho setkáváme s pojmem "komunikační
infrastruktura informačních systémů veřejné správy, KI ISVS". Touto
problematikou se na ISSS zabývala například společnost Anect v rámci své
přednášky Architektura informační a komunikační infrastruktury veřejné správy.
"Jednotlivé ISVS nemají komunikovat pomocí jednoúčelového, individuálně
provozovaného komunikačního systému, ale má existovat infrastruktura, která
bude poskytovat služby potenciálně všem ISVS, jež ji budou sdílet a přitom
dodržovat zavedená pravidla," uvedl Miroslav Nováček, manažer strategických
projektů Anectu.
Zjednodušit, respektive zefektivnit komunikaci s úřady se snaží i společnost
SAP, která na konferenci prezentovala koncept veřejné organizace pod názvem
Úřad veřejné správy organizace služeb občanům. Podle SAPu je důležité především
úřadům pomoci (s využitím informačních technologií) vnímat občana jako
zákazníka a otevřít nové komunikační kanály pro interakci. "Z technologického
hlediska je důležité integrovat externí vícekanálovou komunikaci (nejčastěji
web, e-mail, osobní kontakt) s interními systémy úřadu," prohlásil Michal
Petrtýl. SAP v této souvislosti organizacím veřejné správy nabízí integrované
klientské nástroje na bázi CRM, které dokáží podpořit úřady v jejich úsilí stát
se skutečně respektovanými poskytovateli veřejných služeb. V řízení vztahu se
zákazníky (Costumer Relationship Management, CRM) přizpůsobeného pro potřeby
veřejné správy vidí efektivní řešení také společnost Oracle. "Občané v dnešní
době očekávají od veřejné správy stejnou úroveň služeb a přístup, jakého se jim
dostává ze strany komerčních subjektů," konstatoval Michal Zbořil, specialista
na řešení v oblasti CRM. Proto na letošní konferenci ISSS firma představila
především koncept Centra komunikace s občany, kdy by tato komunikační či,
chcete-li, kontaktní centra měla plnit funkci jednotného, multikanálového
mezičlánku zabezpečujícího interakci mezi občany a celým aparátem veřejné
správy.

Trendy ve využívání IT
Využití IT transformuje pohled na veřejnou správu, a občan se tak pomalu začíná
dostávat do středu zájmu. Důvodem jsou měnící se požadavky a tlaky na veřejnou
správu. Podle společnosti Hewlett-Packard, která je tradičním dodavatelem
řešení pro zákazníky z veřejné správy, mohou být řešením výzev veřejné správy
zjednodušeně tři body: integrace (zjednodušení procesů integrace informací z
různých orgánů veřejné správy a jejich informačních systémů), přístup
(poskytování přístupu veřejnosti k informacím kdekoli a kdykoli; nabízení
služeb kvalitou srovnatelných se soukromým sektorem) a transformace (pružná
reakce na změny pomocí spojení kvalitních lidí, efektivních procesů a dynamické
a flexibilní IT infrastruktury). V oblasti e-governmentu pak na ISSS
představila probíhající projekt eLink, který se snaží občanům ve Švédsku
poskytnout 24 hodin denně přístup k informacím a službám odkudkoli, nebo
švýcarský projekt eVoting, jímž chce přitáhnout mladou generaci k zájmu o věci
veřejné (zvýšit účast občanů při volbách a referendech včetně umožnění
hlasování odkudkoli). Je tedy poměrně evidentní, že kontinuální revoluce v
oblasti informačních a komunikačních technologií nabízí velmi silná řešení
pomocí zpřístupnění nových způsobů komunikace státní správy s obyvateli,
zlepšení služeb či zrychlení procesů.

Průzkum na téma e-government
V lednu 2005 realizovala společnost LCS spolu s českým zastoupením Microsoftu
anketní průzkum (celkem bylo osloveno přes 7 000 malých a středních firem, z
nichž 1 455 se průzkumu zúčastnilo) na téma eGovernment mezi malými a středními
firmami. Výsledkem průzkumu bylo zjištění, že podnikatelská veřejnost je
připravena na elektronickou komunikaci se státní správou. Téměř všechny firmy
(99 %) by však ocenily lepší a přímou spolupráci jednotlivých úřadů státní
správy mezi sebou při získávání úředních dokladů a potvrzení. Stejně
pochopitelných bylo skoro 100 % souhlasných názorů k tématu neefektivního
vyplňování různých, například statistických výkazů místo automatického
zpracování dat zaslaných z informačních systémů. Zhruba 80 % respondentů se
přiklání k tomu, aby bylo možné zasílat obchodní doklady elektronickou formou,
a to bez nutnosti připojeného elektronického podpisu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.