Střípky ze světa vědy

Linuxový Pentagon Pentagon objednává další superpočítač pro výpočetně náročné simulace vojenských konfliktů. ...


Linuxový Pentagon
Pentagon objednává další superpočítač pro výpočetně náročné simulace vojenských
konfliktů. Simulační software poběží na 256procesorovém clusteru Evolocity,
který dodá společnost Linux Networx; tato firma staví svá řešení na CPU Intel
Xeon 3.06 GHz. Systém bude instalován v superpočítačových centrech amerického
ministerstva obrany na Havaji a v Ohiu. Nejde o první tendr, v němž se
představitelé Pentagonu rozhodli pro Linux; tento systém se tak stále více
uplatňuje jako platforma pro řešení výpočetně náročných úloh.

Cesta k supravodivosti
Experimentátoři z Institutu experimentální fyziky při univerzitě v Innsbruku
dosáhli dalších pokroků při zkoumání tzv. Bose--Einsteinova kondenzátu, někdy
označovaného za páté skupenství hmoty. Právě v důledku přechodu do této formy
začnou být některé kovy při ochlazení na nízké teploty supravodivé. Nový úspěch
vědců z Innsbruku spočívá v tom, že nyní přesněji prozkoumali proces, v němž
Bose-Einsteinův kondenzát ztrácí (např. pod vlivem změn magnetického pole a
zvyšování teploty) své unikátní vlastnosti.

Jediný elektron
Výzkumníci IBM oznámili pokrok v oblasti nanometrického zobrazování. Pomocí
magnetické rezonance se jim podařilo přímo detekovat magnetický signál jediného
elektronu uvnitř pevného vzorku. Předpokládá se, že objev by mohl přispět ke
konstrukci nových dokonalejších mikroskopů.

Rána mikroskopem
Další novinkou vědců z IBM (v tomto případě konkrétně z laboratoří v Curychu)
je technologie pro řízené vytváření iontů. Přepínání jednotlivých nábojových
stavů najde uplatnění v nanotechnologických aplikacích tímto způsobem lze měnit
např. chemické a optické vlastnosti nebo magnetický moment jednotlivých atomů.
Manipulace s valenčními elektrony se uskutečňuje tak, že atom se umístí na
špičku skenovacího tunelového mikroskopu (STM) a následně je aplikován napěťový
puls.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.