Studie o ADSL

ČTÚ srovnává ČR se zahraničím Na konci února ministr informatiky Vladimír Mlynář, při příležitosti zahájení ...


ČTÚ srovnává ČR se zahraničím
Na konci února ministr informatiky Vladimír Mlynář, při příležitosti zahájení
tradiční akce Březen měsíc internetu, mj. oznámil, že požádá Český
telekomunikační úřad (ČTÚ) o vypracování srovnávací studie cen služby ADSL v
mezinárodním měřítku. Výsledky této studie byly zveřejněny a jsou dostupné na
webu www.ctu.cz.
Ve výsledné zprávě je uvedeno, že důvodem vypracování studie byly výhrady
koncových uživatelů i alternativních operátorů k cenovým relacím výše uvedených
služeb nastavených dominantním operátorem v Česku. Dále se v textu stručně
sumarizují postoje konkurenčních stran a jejich jednání z poslední doby.
Hlavním srovnávacím kritériem je přenosová rychlost. Mezi další parametry patří
velikost poskytovaného webového prostoru a počet e-mailů v ceně měsíčního
paušálu. Podle ČTÚ jsou totiž v Evropě obsahy jednotlivých balíčků připojení
obsahujících vedle konektivity i řadu přidaných služeb velmi obtížně
srovnatelné. V textu se uvádí: "Kritérium přenosové rychlosti není 100%
objektivním kritériem porovnání, ale vzhledem k rozmanitosti nabídek služeb
ADSL, resp. DSL, je možné jej použít."
Tvůrci studie se vyslovují i k tolik diskutovanému agregačnímu problému
(overbookingu), což je sdílení jedné linky několika uživateli. Čím je vyšší
agregační poměr, tím je menší šance dosáhnout nominálně udávané přenosové
rychlosti. V textu je přesto uvedeno, že rychlost pro koncové uživatele není na
tomto agregačním poměru přímo závislá.
Ke zprávě náleží množství tabulek a také několik grafů, z nichž jeden pro
příklad uvádíme. Zajímavé je zpracování grafu porovnání cen ADSL (v Kč bez DPH)
o rychlosti 192 Kb/s směrem k uživateli. Tak malou rychlost totiž zahraniční
operátoři nenabízejí, takže jsou srovnáváni jen poskytovatelé v Česku.
Závěrem se praví následující: "Evropští operátoři poskytují při srovnatelné
výši cen paušálních poplatků v porovnání s Českým Telecomem zejména vyšší a
komplexnější servis, vyšší přenosovou rychlost, vyšší velikost webového
prostoru a vyšší počet e-mailových schránek. Všechny tyto služby jsou součástí
paušálních poplatků nebo jsou krátkodobě či trvale poskytovány uživatelům
zdarma. V Evropě se více používá jednorázových slev za účelem získání
zákazníka, v ČR se tento trh teprve rozvíjí, a tudíž nelze porovnávat množství
cenových slev v ČR a v Evropě."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.