Studie: Význam outsourcingu bude stále růst

Trend, kdy firmy předávají stále více svých aktivit externím dodavatelům (outsourcing), bude v příštích pěti lete...


Trend, kdy firmy předávají stále více svých aktivit externím dodavatelům
(outsourcing), bude v příštích pěti letech pokračovat. Neúspěšných
outsourcingových projektů přitom bude ubývat. Budou se objevovat i nové způsoby
outsourcingu, zákaznické společnosti se naučí lépe řídit vztahy s dodavateli a
do řízení outsourcingových aktivit bude stále častěji zapojen přímo generální
ředitel. To jsou hlavní závěry studie společností LogicaCMG a Warwick Business
School, v jejímž rámci bylo osloveno 1 200 společností z Evropy, USA a
jihovýchodní Asie.
Podle autorů uvedené studie náklady na outsourcing IT a ostatních
podnikatelských procesů pravděpodobně porostou z dnešních 12 % provozních
nákladů na 20 % v roce 2008. Outsourcing celých procesů (BPO, Business Process
Outsourcing) přitom zastíní outsourcing informačních systémů a technologické
infrastruktury (IT outsourcing) a postupně jej do sebe začlení. Globální trh s
BPO přitom poroste o 10 % ročně z přibližně 140 miliard dolarů v roce 2005 na
více než 220 miliard v roce 2010. Klienti budou stále více určovat podobu
outsourcingového vztahu a následně jej i řídit. Budou do aktivního řízení
vztahu také více investovat. Náklady na přípravu kontraktu dnes totiž činí
0,4-2,5 % jeho hodnoty a náklady na řízení projektu se pohybují mezi 3 a 8 %
jeho objemu. Tyto částky se budou zvyšovat. V příštích pěti letech poroste i
schopnost klientů řídit outsourcingový vztah, ovšem za předpokladu, že do
tohoto procesu bude aktivně zapojen generální ředitel a celý vrcholový
management. Co se týče úspěšnosti outsourcingových projektů, studie uvádí, že
zhruba 70 % kontraktů zahrnujících více dodavatelů bude v letech 2005-2010
považováno za relativně úspěšné. Jak ale budou organizace stále lépe poznávat
zákonitosti outsourcingového dodavatelského řetězce, bude prý slavit úspěch
stále více projektů.
Případů, kdy se firma vrací k zajištění procesu vlastními silami
(back-sourcing), bude jen velmi málo po ukončení outsourcingové smlouvy prý
následuje nejčastěji uzavření další, často rozšířené. Přibližně ve čtvrtině
případů chce firma pokračovat v outsourcingu s novým dodavatelem, pouze v
desetině případů se proces vrací zpět do firmy.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.