Studio pro vývoj

Softwarový gigant Microsoft se mimo jiné zabývá tvorbou vývojových nástrojů. Když všechny své vývojové nástroje ...


Softwarový gigant Microsoft se mimo jiné zabývá tvorbou vývojových nástrojů.
Když všechny své vývojové nástroje poskládal dohromady, vznikl vývojářský
maxi-balík "Visual Studio".
Visual Studio se dodává ve dvou baleních Professional a Enterprise. Balení
Professional obsahuje nástroje Visual C++ Professional, Visual Basic
Professional, Visual InterDev, Visual J++ a Visual FoxPro. Balení Enterprise
obsahuje navíc Visual C++ a Basic Enterprise, Visual SourceSafe, Visual
Modeler, Visual Studio Analyzer, vývojové verze některých serverů BackOffice a
další nástroje.
Visual Studio se nyní instaluje celé jedním instalačním programem. Instalační
program samostatně instaluje klientskou část (tedy vlastní vývojová prostředí)
a serverovou část tohoto balíku. Mezi serverovými komponenty bych jmenoval
vývojovou verzi SQL serveru, komponenty potřebné pro vzdálené ladění apod. Ke
Studiu se dodává také omezená aktuální verze MSDN Library. To je textová
databáze, která obsahuje mnoho článků o vývojových nástrojích. Naleznete zde
především elektronickou dokumentaci ke všem součástem Visual Studia. Dále zde
naleznete články z databáze "Knowledge base", ve kterých jsou řešení různých
problémů, vybrané články z vybraných časopisů, části knih, různé materiály z
konferencí a seminářů apod. Tištěná dokumentace se (na rozdíl od minulé verze)
dodává poměrně podrobná, avšak detailní tištěnou dokumentaci je třeba dokoupit
zvlášť.
Integrace
V minulé verzi Visual Studia tři produkty (z pěti) sdílely společné vývojové
prostředí. Konkrétně šlo o Visual C++, J++ a InterDev. Byl jsem proto zvědav,
jak integrace pokročila v této nové verzi. Musím však říci, že Microsoft mne
poněkud zklamal, neboť integrace nejen že nepokročila, ale ani tyto tři
produkty už společné prostředí nesdílejí.
Sdílené "Developer Studio" nyní používá pouze Visual C++. Produkty Visual J++ a
InterDev sdílejí nové "společné" prostředí, nazvané "Development Environment".
Uvidíme, zda se toto nové prostředí stane základním kamenem pro budoucí
integraci všech produktů, nebo jestli se i tyto dva produkty rozdělí. Kromě
lepší manipulace s dokumenty na serveru také toto prostředí umožňuje lepší (tj.
vizuální) editování HTML souborů.
Vývojová prostředí Visual Basicu a FoxPro vycházejí z minulých verzí a žádná
integrace se jich "nedotkla". Ortodoxní uživatelé se možná radují, já bych
naopak integraci uvítal. Nezbývá než doufat snad příště.
Všechny hlavní aplikace v tomto balíku nyní podporují technologii IntelliSense.
Tato technologie urychluje vlastní psaní kódu tím, že programátor nemusí stále
nahlížet do nápovědy (případně listovat v manuálech). Při psaní kódu vám
vývojové prostředí nabízí formou bublinové nápovědy různé možnosti, jak
dokončit rozepsaný příkaz. Po vypsání jména nějakého objektu nabídne vývojové
prostředí seznam všech možných metod a vlastností, které se k objektu váží. Při
vyvolávání funkce jsou zobrazeny jednotlivé parametry funkce, a jakého typy
jsou tyto parametry. Dále může být nabízen seznam vhodných konstant, které je
možné na daném místě použít. Tato technologie byla použita již ve Visual Basicu
5.0, avšak nyní je použita ve všech aplikacích Studia. V případě J++ šel
Microsoft ještě o trochu dál. Při psaní kódu se J++ snaží odhalit v kódu
některé typy chyb, které ihned při psaní v kódu označuje (stejně jako ve Wordu)
červenou vlnovkou.
Produkty
Visual Basic je z dodávaných nástrojů nejspíš nejpoužívanější. Jedná se o RAD
vývojové nástroje pro Windows. Visual Basic nabízí poměrně dobré možnosti
přístupu k datům a umožňuje překlad programů do nativního kódu. Mezi
nejdůležitější nové vlastnosti patří podpora tvorby aplikací pro Web (při
použití obdobných možností jako u ASP stránek) a podpora tvorby DHTML aplikací,
které se váží na DHTML stránky.
Pro tvorbu aplikací, které mají být úzce spjaty s operačním systémem, je vhodné
Visual C++. Unikání možností je vlastnost "Edit and Continue", která umožňuje
během ladění měnit zdrojový kód a pokračovat v ladění programu bez nutnosti
rekompilace. Mnoho nových vlastností se týká podpory COM, ADO a OLE DB.
Visual InterDev je vývojové prostředí, určené k tvorbě ASP skriptů. Tyto
skripty slouží k dynamickému generování HTML stránek na Internet Information
Serveru. Tento nástroj doznal opravdu velmi výrazných změn nyní jde v podstatě
o nástroj typu RAD. K této verzi se dodává velké množství Design-Time prvků,
které pomáhají při tvorbě ASP stránek (ve výsledné stránce nejsou ale samy
vidět). Podobně jako FrontPage umožňuje i InterDev nyní definovat logickou
strukturu Webu a na stránky aplikovat automaticky předdefinované grafické
designy.
Visual J++ je vývojový nástroj založený na jazyce Java. Dobrou zprávou pro
programátory je, že J++ je nyní nástroj typu RAD. Horší správa je, že Microsoft
implementoval do svých knihoven hodně vlastností, při jejichž využití není
možné programy přesouvat na jiné platformy. Je to např. knihovna "Windows
Foundation Classes", která zapouzdřuje přístup k Win32 API. J++ také podporuje
standardy COM, ADO a spol.
Visual Fox Pro patří mezi klasické nástroje pro tvorbu databázových aplikací.
Mnoho novinek se týká podpory COM a vlastního programovacího jazyka. Ačkoliv je
Fox Pro (zejména v Česku) stále využíváno, nemohu se zbavit dojmu, že jeho éra
již skončila.
Další nástroje
Visual SourceSafe je nástroj, který umožňuje týmovou práci na projektu. Při
týmovém vývoji zajišťuje, aby nedocházelo ke konfliktům ve zdrojovém kódu díky
současnému přístupu několika programátorů. Dále SourceSafe umožňuje spravovat a
uchovávat starší verze zdrojového kódu. U každé verze je také uvedeno, kdo a
kdy ji vytvořil. Pro porovnávání různých verzí kódu je k dispozici nástroj,
který najde rozdíly a graficky je zvýrazní. Se SourceSafe spolupracují
samozřejmě všechny hlavní nástroje Visual Studia, ale i mnoho jiných nástrojů
od jiných výrobců.
Microsoft dále nabízí sdílené prostředí "Microsoft Repository", které slouží k
uchovávání výsledného kódu. Jedná se však pouze o "prostředí" (databázi a COM
komponenty), ke kterému je nutné přistupovat prostřednictvím samostatných
nástrojů. Možným uživatelským rozhraním je nástroj "Visual Component Manager",
který umožňuje spravovat databázi různých typů komponent.
Jedním z unikátních nástrojů je "Visual Studio Analyzer". Tento nástroj
umožňuje profilování aplikací v distribuovaném prostředí na úrovni komponent.
Zkoumat je možné délku odezvy vyvolávání metod jednotlivých komponent, ale i
celých počítačů (v případě, že jde o aplikaci distribuovanou). Dále je možné
zkoumat zatížení procesoru, využití paměti a jiných zdrojů během běhu programu.
Microsoft do svého balíku zařadil také nástroj Visual Studio Modeler, který pro
Microsoft vyrobila firma Rational. Tento nástroj umožňuje vytvářet tzv. funkční
modely aplikací. Pomocí tohoto nástroje je možné navrhovat komponenty a
umísťovat je do vrstvy uživatelského rozhraní, střední vrstvy anebo do vrstvy
datových služeb. Po skončení návrhu je možné vygenerovat příslušný zdrojový kód
ve Visual Basicu, C++ nebo J++.
Technologie
Ve všech nástrojích je podporována technologie na tvorbu komponent COM.
Komponentové programování umožňuje aplikace lépe "modularizovat". Zjednoduší se
také aktualizace aplikace, neboť bude stačit reinstalace několika komponent.
Pokud oddělíte uživatelské rozhraní od aplikační logiky, můžete komponenty s
aplikační logikou nainstalovat na transakční server (např. Microsoft
Transaction Server). Získáte tím "tenčího klienta" a komponenty na transakčním
serveru budou lépe spravovatelné a aktualizovatelné).
Pro přístup k datům představil Microsoft již dříve architekturu "Universal data
Access". Tyto technologie (a knihovny) byly koncipovány tak, aby umožňovaly
přístup nejen k relačním datům z SQL databází, ale také k nestrukturovaným
datům (E-mail). Jádrem této architektury je technologie OLE DB. OLE DB používá
(stejně jako ODBC) různé ovladače, pro přístup k různým datovým zdrojům. Jednou
z výhod OLE DB je, že je umožněna snazší tvorba ovladačů pro přístup k datovým
zdrojům. Pro snazší (objektově-orientovaný) přístup k datům v programech byla
vytvořena knihovna ADO (ActiveX Data Objects), která je nadstavbou OLE DB. Pro
snazší tvorbu databázových aplikací se v Enterprise balení dodává nástroj
"Visual Database Tools", který umožňuje navrhování SQL dotazů, prohlížení dat,
restrukturalizaci databází, psaní (a ladění) uložených procedur a triggerů apod.
Závěr
Visual Studio je rozsáhlý balík produktů a technologií, který přináší každému
něco. Uživatelé předchozích verzí najdou v nové verzi různé nové vlastnosti a
uživatelé jiných produktů se mohou inspirovat. Mnoho nástrojů je v tomto balíků
zcela unikátních a nemají na trhu konkurenci. Snad jen v oblasti integrace
jednotlivých produktů by Microsoft mohl poněkud přidat.
8 2813 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.