Stvořte sami sebe, stvořte avatara

Slovo avatar pochází z jazyka sanskrt a jeho původ je v hinduismu. Jde vlastně o inkarnaci božství v člověčí nebo zv...


Slovo avatar pochází z jazyka sanskrt a jeho původ je v hinduismu. Jde vlastně
o inkarnaci božství v člověčí nebo zvířecí formě, která se snaží klást odpor
zlu šířícímu se po světě. Tento výraz je obvykle spojován s 10 zjeveními
Višnua, nejznámějším vtělením je pak asi Krišna (božský pastýř) a Buddha. Slovo
avatar má ale ještě jeden další, moderní význam osoby ve virtuálních světech.
Jinými slovy avatar je kus softwaru, který ve světě virtuální reality
reprezentuje lidské bytosti. Tito avataři pak slouží jako reprezentace lidí
např. při konferencích, při prohlížení neexistujících virtuálních světů apod.
Tím ale ani zdaleka možnosti použití nekončí, širokým oborem mohou být hry, kdy
by si každý mohl naimportovat vlastní, sebe reprezentující postavu. Dalším
použitím bude určitě filmový průmysl, ale na své si přijdou třeba i obchodníci
s oblečením stačí poslat vašeho avatara a firma vám po Internetu dodá dokonale
padnoucí oblečení bez nutnosti jeho zkoušení (ale pouze v případě, že jste při
tvorbě svého avatara nepodváděli). Samozřejmě, ne vždy se jedná o humanoidy,
ale obecně jde říci, že lidské tělo slouží jako nejčastější předloha většiny
avatarů. Právě tato skutečnost se stala základem pro vznik skupiny s názvem
H-anim neboli Humanoid Animation Working group, kterou najdete na internetové
adrese http://www.h-anim.org. Tato společnost vznikla na univerzitě Waterloo v
kanadském Ontariu a hlavním jejím cílem je vytvořit obecně uznávaný standard
pro popis humanoidních avatarů.
Význam projektu
Hlavním úkolem je zajistit kompatibilitu jednotlivých avatarů, tedy aby bylo
možné používat animace od různých autorů a zároveň umožnit animacím pracovat s
libovolným modelem avataru. S tím samozřejmě souvisí i umožnění funkčnosti
avatarů v různých virtuálních světech. Tato myšlenka má dokonce i své komerční
pozadí, pokud se totiž podaří tento standard prosadit, mohl by vzniknout docela
zajímavý trh s modely avatarů a to by samozřejmě společně s přílivem peněz
znamenalo výrazné zlepšení již existujících modelů. Výsledkem celého bádaní by
měl být určitý standardní postup, jak reprezentovat lidské tělo ve VRML97.
Vlastní animace by pak měla být možná pomocí libovolné techniky, tedy jak
pomocí keyframingu, inverzní kinematiky, tak jakoukoliv jinou technikou.
Takový drobný přehled
Vlastní struktura takového virtuálního avatara vlastně přesně kopíruje lidské
tělo. Skládá se tedy z vysokého počtu segmentů (jako jsou předloktí, ruce a
nohy), které jsou navzájem propojeny pomocí jointů (kloubů). Uživateli takto
připraveného modelu pak vlastně již jen stačí měnit úhly v jednotlivých
kloubech a celá animace může začít. Je ovšem vhodné umožnit animačnímu programu
i přístup k jednotlivým limitům a velikostem. Každý segment je pak již
standardně definován pomocí sítě polygonů. Při použití avataru pak tedy stačí
jen měnit vrcholy v této síti.
Použití
O tom, že se nejedná o jen tak obyčejný projekt, svědčí i množství projektů
vycházejících ze standardu Hanim. Pole aplikací je opravdu široké od komerčních
projektů (např. firma Tpresence se svým Holodesk Communicatorem nabízí světy
plné avatarů příštího tisíciletí na adrese http://www. vrtelecom.com) až po
cíle realizované na vysokých školách (např. projekt Virtual People na
univerzitě v Surrey se snaží připravit dostatečný počet avatarů k
"zaavatorování" virtuálních světů).
A jaký bude praktický dopad pro obyčejné uživatele? Asi nejlépe to vystihují
slova Neala Stephensona: "Váš avatar může vypadat jakkoliv budete chtít,
omezeni budete pouze vaším vybavením. Jestliže jste ošklivý, můžete mít
krásného avatara. Přestože jste právě vstali z postele, na vašem avatarovi to
nemusí být vidět a může být oblečen do krásných šatů a mít profesionální
make-up. Ve virtuálním světě můžete vypadat jako gorila, drak nebo jako
gigantický mluvící penis." Záleží jen na vás, takže neváhejte a vrhněte se na
výrobu sebe sama, nebo spíše svého obrazu, který vás jednou v tom jediném
pravém a přesto virtuálním světě bude reprezentovat.
0 0549 / als

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.