SUN CHCE ROZDRTIT KONKURENCI ZADARMO

Miliardy dolarů firmy utratily a ještě utratí na trhu s aplikačními servery. Hlavní dodavatelé jsou si této lukrativn...


Miliardy dolarů firmy utratily a ještě utratí na trhu s aplikačními servery.
Hlavní dodavatelé jsou si této lukrativnosti vědomi, a proto se nelítostný boj
o každé procento tržního podílu stále vyostřuje. Poslední razantní krok proti
konkurentům učinil Sun Microsystems, který svůj nový aplikační server verze 7
nabídl firmám v základní verzi úplně zdarma (bez vazby na jiné své produkty) i
pro komerční využití.
Když v listopadu minulého roku Hewlett-Packard uvolnil svůj aplikační server
zdarma, většina analytiků usoudila, že se jedná o chytrý tah, jak získat tržní
podíl na úkor hlavních lídrů IBM a BEA Systems. Letos v létě však jeho dodávky
ukončil a začal na svém unixu HP-UX podporovat především aplikační platformu
BEA Systems.
Proč by měla být u Sunu situace jiná? Jiří Dvořák, Business Development Manager
of Middle Europe ze Sun Microsystems, soudí, že strategie s jejich aplikačním
serverem zdarma je postavena zcela jinak. Měla by podle něj především
přitáhnout pozornost k vyšším verzím, které jsou již standardně placeny. Druhou
částí strategie je poukázat na novou verzi, která je vybudována docela nově na
základě referenčního modelu J2EE a jiným vývojářským týmem než verze předchozí.
Konečným výsledkem by měl být růst podílu na trhu a potlačení konkurentů.
Postoj zástupců konkurenčních firem, které aplikační servery rovněž dodávají,
výstižně vyjádřil Solutions Manager Martin Chmelař z Oracle Czech slovy: "Nic
nového pod sluncem." Jeho firma zatím nebude na tento krok Sunu nijak reagovat,
pouze v případě výraznějších změn na trhu se přizpůsobí aktuální situaci.
Konkurenti rovněž poukazují na ten fakt, že Sun Microsystems nemá dobré
hospodářské výsledky (což je pravda kromě jednoho utrpěl ztrátu posledních pět
čtvrtletí) a že se novým krokem snaží řešit svoje obchodní neúspěchy.
Boj na trhu aplikačních serverů se vyhrocuje, a to znamená, že z něj budou
profitovat především zákazníci.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.