Sun rozšíří možnosti testování RFID

Perspektivní technologie se hlásí o místo v amerických lékárnách i v českých pasech. RFID (Radio Frequency Identi...


Perspektivní technologie se hlásí o místo v amerických lékárnách i v českých
pasech.

RFID (Radio Frequency Identification) je technologie s velkými ambicemi v celé
řadě oblastí. Příkladem jejího pronikání do praxe může být právě ohlášené
nasazení 12 000 platebních terminálů podporujících platby prostřednictvím
bezkontaktních platebních karet v americkém lékárenském řetězci CSV. Již na
podzim se pak mají objevit čipy RFID v německých cestovních pasech a následovat
budou další státy EU včetně České republiky.

Efektivní realita
Zatímco širší veřejnost vzrušují spíše z bezpečnostního hlediska poněkud
kontroverzní vize využití RFID při identifikaci osob nebo placení v
hypermarketech, nalézá tato technologie v současné době své efektivní uplatnění
zejména při sledování pohybu velkého množství zboží a materiálu, kde vytlačuje
doposud dominantní čárové kódy a nabízí firmám dokonalý přehled o rozmístění
libovolného majetku v reálném čase. Mezi mnohokrát citované případy v praxi
realizovaného nasazení RFID čipů patří zejména armádní logistika, o které však
z pochopitelných důvodů není k dispozici mnoho podrobností. Druhým často
zmiňovaným příkladem je obchodní řetězec Wal-Mart, kterému již dodává zboží
opatřené RFID identifikátory nejméně 125 hlavních dodavatelů. Právě spolupráce
s Wal-Martem dala vzniknout myšlence testovacího střediska technologie RFID,
které vybudovala společnost Sun Microsystems v americkém Dallasu. Jde o
prototyp skladu s plochou 1 700 čtverečních metrů, který umožňuje zkoumat
nejoptimálnější způsoby označování zboží a zpracování informací sejmutých z
RFID značek při vstupu zboží do skladu, při jeho pohybu na běžícím pásu nebo
při jiném způsobu manipulace. Otevření dvou podobných testovacích středisek
nyní Sun připravuje v Evropě a v Jižní Koreji. K dalším zajímavým pilotním
projektům z oblasti RFID realizovaným firmou Sun patří například sledování
pohybu zavazadel v letecké dopravě to je náročné zejména ve fázi označování
zavazadel čipy, protože zavazadla mají různou velikost i tvar. A v neposlední
řadě byly technologie RFID testovány také při vlastní výrobě počítačů v rámci
společnosti Sun.

Řešení podle Sunu
"Než se potenciální uživatel začne zabývat podrobnostmi, jaké RFID značky
použít nebo kam umístit čtečky, měl by se soustředit na návrh architektury
svých obchodních postupů a jejich uzpůsobení toku informací v reálném čase,
který technologie RFID zajišťuje," říká Vijay Sarathy, hlavní manažer
společnosti Sun pro marketing technologie RFID. Sun prosazoval standardy
RFID/EPC (Elecronic Product Codes) jako aktivní člen asociace MIT Auto-ID
Center a dnes v této činnosti pokračuje i v rámci asociace EPCGlobal. Základem
tzv. síťové technologie RFID této firmy je middlewarová platforma Java System
RFID Software, skládající se ze dvou volně dostupných součástí softwaru Event
Manager a Information Server. Pro rychlé nasazení u méně náročných zákazníků je
určen produkt Sun Java Systém RFID Tag and Ship Solution, který zahrnuje vše od
posouzení přes návrh projektu, dodávku hardwaru a softwaru až po zaškolení
uživatelů v řádově týdenní lhůtě. Pro potřeby náročnějších projektů sestavil
Sun všechny technologické součásti do odvětvově orientovaných řešení, tvořících
základ architektur Sun ISA (Industry Solution Architecture). Například ISA pro
výrobu, distribuci a logistiku je komplexní architektura, která využívá
technologii RFID pro řízení skladu a včasné oznamování dodávek ASN (Advanced
Shipment Notification). Mezi její součásti patří middleware Sun Java System
RFID Software, čtečky RFID od firmy Symbol/Matrics, tiskárny RFID k
programování identifikátorů od firmy Printronix, integrační middleware od firmy
Tibco pro přenos dat do aplikací a také skladové aplikace s podporou RFID.
Jedním z rozhodujících faktorů při pronikání RFID do nových aplikací je cena
identifikátoru, která se dnes pohybuje kolem 30 centů za kus v nejjednodušší
verzi. To je zatím rentabilní pro palety či velká balení. Až nové technologie
umožní její pokles na hodnotu dovolující specifické a trvalé označování
jednotlivých kusů zboží v průběhu celého jejich životního cyklu, dočkáme se
nepochybně celé řady dalších velmi zajímavých aplikací.Českýma očima
Společnost Sun Microsystems se ve světě podílí na řadě pilotních projektů,
které mají zmapovat použitelnost technologie RFID. Ředitele české pobočky Sunu
Zdeňka Pilze jsme se proto zeptali na perspektivy této technologie na domácí
scéně.
Jaká je situace ohledně RFID v ČR?
Česká republika stojí na počátku osvojení této nové technologie. Její uplatnění
je do jisté míry závislé na globálních společnostech z oblasti výroby a
distribuce, které budou pravděpodobně řešení na platformě RFID do naší
republiky přinášet. Zde také očekávám podobný vývoj jako například u EDI, kdy
velcí hráči rozhýbali adaptaci této technologie i v rámci svých logistických
řetězců.
Existují nějaká česká specifika?
Uplatnění této technologie je z principu globálního charakteru. Lze se však
zmínit o českých firmách v oblasti distribuce, které díky svému rychlému
rozvoji nestačily zavést ani čárový kód a pro něž může být řešení založené na
technologii RFID velmi zajímavé.
Jak se díváte na budoucí vývoj?
RFID si již prošlo svou první etapou adaptační křivky a společnosti i instituce
si začínají uvědomovat, že zavádění této technologie je velmi komplexní proces
a postihuje všechny hlavní oblasti IT infrastruktury i aplikací. Navíc existuje
celá řada ověřovacích projektů, kde byla návratnost investic do RFID bezpečně
prokázána. Často se jedná o řešení, kde RFID umožňuje sledovat výrobky s
relativně vysokou hodnotou (distribuční kopie nově uváděných filmů apod.).
Zároveň se díky množství informací, které může identifikátor nést, a možnosti
jejich modifikace prosazuje RFID i v takových oborech, jako je například
zdravotnictví. Ortopedická nemocnice v Oklahomě používá RFID pro zajištění
správné medikace pro své pacienty a nemocnice Sv. Michala v Torontu pro ochranu
novorozenců. Z pohledu našeho trhu se domnívám, že nástup RFID lze v ČR
očekávat v řádu měsíců.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.