Sun žaluje Microsoft: Miliardový spor o Javu

Sun Microsystems zažaloval Microsoft a požaduje odškodnění převyšující jednu miliardu dolarů. Předmětem sporu je o...


Sun Microsystems zažaloval Microsoft a požaduje odškodnění převyšující jednu
miliardu dolarů. Předmětem sporu je opět Java a hlavním důvodem žaloby je podle
Sunu pokračující snaha Microsoftu podkopat Javu.
Sun žaluje Microsoft mimo jiné za to, že Windows XP standardně neobsahují JVM
(Java Virtual Machine). Proto chce Sun Microsystems prostřednictvím soudu
dosáhnout toho, aby Microsoft začlenil do Windows XP podporu JVM v podobě
přijatelné pro Sun (tedy jako binární kód dodaný Sunem).
Sun také požaduje po soudu permanentní nařízení, které by Microsoftu nařizovalo
zveřejnění a licencování proprietárních rozhraní, protokolů a formátů spolu s
oddělením provázaných produktů, jako je Internet Explorer a .Net framework.
Mluvčí Microsoftu Jim Dresler prohlásil, že neexistuje žádný legální a faktický
základ pro žalobu. Naproti tomu Michael Morris, hlavní právník Sunu, prohlásil,
že žaloba má zabránit protikonkurenčnímu chování Microsoftu a měla by napravit
škody vyplývající z nelegálního monopolu firmy Microsoft.
Sun Microsystems je letos po firmách Netscape a Be již třetí společností, která
hodlá řešit spory s Microsoftem soudní cestou. V dřívějším sporu Sunu a
Microsoftu o Javu, který se táhl od roku 1997, musel Microsoft po čtyřech
letech soudních sporů nakonec zaplatit odškodné 20 milionů dolarů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.