SuperAgent: Monitorování TCP/IP paketů

SuperAgent společnosti Fluke Networks (ve skutečnosti OEM verze aplikace téhož jména od firmy NetQoS, která své produkt...


SuperAgent společnosti Fluke Networks (ve skutečnosti OEM verze aplikace téhož
jména od firmy NetQoS, která své produkty přímo neprodává na evropském trhu)
slouží k monitorování a analýze výkonu aplikací, což firmám pomáhá vystopovat
skutečnou příčinu problému.
SuperAgent je zařízení podobné serveru Dell velikosti 1 U. Nabízí měděný i
optický gigabitový konektor a také dvojici napájecích konektorů. Uživatelské
rozhraní je přístupné výhradně přes webový prohlížeč, takže ve vlastním
počítači ke zprovoznění není třeba nic dalšího instalovat. Ačkoliv je zařízení
užitečné samo o sobě, o sběr dat se jich může starat větší počet (rozmístěných
na různých místech), přičemž hlavní konzole SuperAgent je schopna dotazovat se
jich na informace podle potřeby.
SuperAgenta můžete připojit přímo na síť, ale většina uživatelů namísto toho
využije zrcadlený port na přepínači v neposlední řadě proto, že takto uvidí
veškerý provoz, který přepínačem prochází, nikoliv pouze pakety na kabelu, ke
kterému se rozhodli připojit (pokud přímo připojíte farmu serverů, uvidíte
příchozí a odchozí provoz, ale nikoliv provoz mezi jednotlivými servery
navzájem).
Zařízení pasivně naslouchá, a proto nestojí v cestě paketům v síti, i když mu
pochopitelně mohou nějaké uniknout, pokud celková propustnost přepínače
přesahuje propustnost linky mezi přepínačem a zařízením SuperAgent. Po zapnutí
SuperAgent prostě sbírá pakety, které můžete zkoumat, ať již proaktivně, nebo
pokud řešíte problém nějakého uživatele.
Data lze zkoumat z různých úhlů pohledu celkový výkon, podle jednotlivých
zařízení (lze řadit klienty a servery do skupin farem serverů, skupin
uživatelů, fyzických poboček apod.) nebo podle aplikací. Systém rozumí několika
běžným aplikacím, jako je Microsoft Exchange nebo Oracle, nicméně definice
vlastních aplikací je pouze záležitostí jejich pojmenování a zadání údaje o
tom, který TCP port nebo porty využívá. Jakmile nějakou aplikaci zvolíte,
zobrazí se graf s přehledem aktivity, který je na velmi vysoké úrovni. Můžete
zde zvolit časový úsek, který vás zajímá, nebo můžete v celkovém pohledu
upřesnit kritéria pro jedno či více specifických zařízení nebo míst.
Zajímá-li vás specifická aplikace, využijete souřadnicový graf s obousměrným
zpožděním, objemem dat, úrovní opětovného přenosu, časem odezvy serveru a
celkovým časem spojení. K dispozici máte i samostatné grafy pro každou výše
uvedenou položku. Pokud jste vybrali agregaci dat z několika serverů (například
skupinu webových nebo poštovních serverů), můžete dokonce zjistit, co se děje
na každém jednotlivém serveru. (Čili, pokud zaznamenáte nezvykle pomalou odezvu
webových serverů, můžete zjistit, zda jim byly úlohy přidělovány pomocí load
ballanceru [vyvažování zátěže] rovnoměrně nebo jestli jedno či dvě zařízení
byla nadměrně zatížena, což zpomalilo jejich fungování.)
Kromě monitorovacích činností zvládá SuperAgent i určitá proaktivní opatření,
pokud dojde k překročení určitých limitů (produkt si sám stanovuje limity na
základě toho, co považuje za "normální" chování, ale pokud chcete, můžete
zvolit vlastní hodnoty). Je-li hraniční hodnota překročena, můžete vás na to
zařízení upozornit. SuperAgent za vás dokáže vykonat část investigativní práce,
jako je provedení SNMP připojení ke zjevně selhávajícímu serveru a zjištění
údajů o zatížení jeho procesoru.
Byť je používání SuperAgenta jednoduché, měli by uživatelé dostatečně rozumět
fungování TCP/IP a určitých síťových aplikací, aby byli schopni poskytovaná
data smysluplně využít. Jinak by se například mohlo stát, že se budou domnívat,
že problémy se serverem způsobují připojení, aniž by rozuměli tomu, co je to
perzistentní HTTP spojení a že toto připojení by se mělo udržet po několik
minut, nikoliv sekund. Nic zvláštního na tom není, ale jako cokoliv v oblasti
sítí je i toto snadné špatně vyložit, pokud problematiku dostatečně neovládáte.

Nedostatky
Přestože na nás funkce produktu učinily dojem, pokud se týče monitorování a
sběru užitečných dat a jejich prezentaci, trochu nás zklamalo to, co zařízení
nezvládá. Například umí pouze TCP, nikoliv UDP. I když je to pochopitelné
vzhledem ke způsobu fungování (většina časových údajů pochází ze SYN/ACK/FIN
paketů TCP přenosu), současně to znamená, že si třeba nepovšimnete toho, že na
vině veškerých problémů je ta část aplikace, která má na starosti vyhledávání
DNS záznamů. To je škoda, neboť není složité zjistit, že určitý příchozí DNS
datagram je spojen s jiným odchozím, a jiná zařízení sloužící k analýze výkonu
aplikací (především Application Expert firmy CompuWare) to umějí, zatímco
společnost NetQoS nikoliv.
Dalším podstatným nedostatkem je fakt, že vzhledem k tomu, že se jedná o
pasivní zařízení, které nespoléhá na klientský software, nerozumí tomu, jakým
způsobem by bylo možno sdružit komunikaci do jediné relace.
Vyjma výše uvedených nedostatků přestavuje SuperAgent užitečný balík se snadným
používáním. Ačkoliv není v určitých ohledech tak všestranný jako konkurenční
produkty, má některé přednosti, které u jiných aplikací nenaleznete je zcela
pasivní a nemusíte se zabývat instalací klientského softwaru na všech serverech
a pracovních stanicích, abyste mohli monitorovat provoz.
Fluke SuperAgent
+pasivní instalace není třeba klientský software; zvládá více "sběrných"
zařízení na různých místech; intuitivní navigace při získávání detailních
informací o oblastech, které vás zajímají
-chybí podpora UDP provozu Prodejce: Nextlan, www.nextlan.cz Cena (bez DPH):
Master Console 1 250 000 Kč; SuperAgent Collector 689 000 Kč; SuperAgent
StandAlone 1 198 500 Kč

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.