SuperMemo

Časté opakování je dnes výukovou metodou zřejmě nejosvědčenější, ovšem také nejúnavnější a nejnudnější. J...


Časté opakování je dnes výukovou metodou zřejmě nejosvědčenější, ovšem také
nejúnavnější a nejnudnější. Je to v podstatě nejjistější cesta, jak přesunout
vstřebávané informace z krátkodobé do dlouhodobé paměti. Nic ovšem není navěky
a existuje jakási křivka zapomínání během první půlhodiny člověk zapomíná asi
42 % informace, do týdne je ztráta cca 75%.
Existují ovšem i jiné statistiky, udávající mírně se lišící průběh křivky.
Kromě asociačních metod, používaných jen pro základní slovní zásobu, se
převážně používají varianty opakovacích metod (Re-Wise apod.), které si hlídají
nenaučená slovíčka a znovu je podsouvají k projití. Asociační metody typu
LinkWord samozřejmě zůstávají nejefektivnější pro počátečních 100-500 slov.
Koneckonců, to představuje použitou denní slovní zásobu běžného Američana.
Kamkoli dále se sem můžeme "posouvat" s přímočařejšími programy.
U většiny produktů je bohužel většinou vidět, že autoři většinu času strávili
cizelováním obsahu a vlastní výukové části již bývají značně odbyté často i
drahé a profesionálně se tvářící produkty šokují špatnou ergonomií ovládání,
kde poměr kliknutí na jedno slovíčko přesahuje i číslo 5!
A to je právě důvod velkého úspěchu programu SuperMemo, ačkoli není příliš
propagován. Pokud bychom ho měli charakterizovat podle kapacity báze slov, ta
je u balíku Advanced English 37 000 položek, jejichž zvládnutí by mohlo
absolventu trvat 4 roky.
SuperMemo je ovšem především vlastní výukový algoritmus (programátoři si jej
mohou licencovat v podobě DLL knihovny), který důsledně staví na křivce
zapomínání, kterou a to je to
nejdůležitější průběžně upravuje podle uživatele. SuperMemo umožňuje bez
problémů přepínat mezi různými individui a tak personální charakteristiky
dotyčné paměti zůstávají korektní. Počet opakování slovíček a jejich časování
(i když si jedinec v posledním testu slovo očividně pamatoval) to je právě ta
magická přísada, která činí dobrého učitele dobrým učitelem. A naopak, špatného
činí špatným.
Autoři udávají učení se SuperMemo až 10x až 50x rychlejší než u klasických
metod (a já tomu, např. díky vlastním tragickým zkušenostem s jazykovou
přípravou na gymnáziu, věřím). Nejde přitom jen o jazyky, není problém získat
či vytvořit jinou bázi dat na Internetu je jich ostatně dost včetně hlavních
měst, hokejistů atd. Univerzálnost programu dokazují i informace o způsobech
ovládání programu, které byly prostě rozptýleny do úvodních lekcí jazyků. (A ty
klávesové zkratky si zatím zkutečně pamatuji.)
Nakonec je nutno říci, že SuperMemo není určeno pro děti, ale pro ty, kdo mají
již nějaké minimální znalosti a jsou skutečně odhodláni "konečně" v jazyce
postoupit kupředu. Co se získávání rozsáhlejší slovní zásoby týče, nemá dnes
SuperMemo svou efektivitou zřejmě konkurenci. Přitom cena není taková, aby
SuperMemo soutěžilo s delším pobytem v anglofonní zemi (nezapomeňte, že ostatní
produkty jsou často plně funkční až po zakoupení všech modulů).
SuperMemo existuje i ve verzích dostupných na Internetu včetně kratších
datových bází. Nicméně to, co jsme měli v rukách dvojici CD-ROMů Advanced
English 97 byla díky stabilitě, množství dat a hlavně díky doprovodným zvukům
na podstatně vyšší kvalitativní úrovni.
8 2080 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.