Superservery nacházejí uplatnění u ERP aplikací

Mainframy, superservery či servery S/390, to je hned několik označení pro v současnosti výkonově nejvyšší kategorii ...


Mainframy, superservery či servery S/390, to je hned několik označení pro v
současnosti výkonově nejvyšší kategorii výpočetních systémů, kterým řada
předních odborníků v oblasti informačních technologií předpovídala koncem 80.
let zánik. Tato předpověď se však nevyplnila a několik velkých IT firem dnes
stále vyvíjí a nabízí nové generace původních sálových počítačů, které se
uplatňují v nejrůznějších oblastech od podnikových aplikací až po webové
servery. O současnosti, budoucnosti a dalších zajímavostech ze světa
superserverů jsme si promluvili se zástupcem největšího dodavatele těchto
systémů Luďkem Švábem z divize S/390 společnosti IBM (dalšími 2 dodavateli
těchto zařízení jsou Comparex zastupující v části Evropy Hitachi a Amdahl).
Můžete prozradit něco z historie systémů S/390? Kdy se dostaly poprvé na český
trh?
Systémy IBM S/390 jsou
evolučním pokračováním svých předchůdců, strojů S/360 a S/370, které byly i v
jednotlivých kusech dovezeny do bývalé ČSSR. Daleko více strojů těchto typů
však existovalo v podobě nepříliš vydařených kopií na území někdejší RVHP, jako
stroje řady EC. Důvod byl prostý, nedostatek tvrdé měny a především omezení
dané restrikcemi vývozu do všech zemí bývalého východního bloku. Jakmile však
tyto překážky padly, bylo možné dovážet systémy S/390 prakticky bez omezení, a
to se také stalo.
Jaké jsou nejčastější oblasti jejich využití, jak ve světě, tak u nás, a s tím
související otázka dostupnosti jednotlivých druhů aplikací?
Hlavní využití těchto serverů spadá do oblasti, která se anglicky označuje jako
"mission critical", tedy aplikace životně důležité pro správnou a bezchybnou
činnost firem. Typickým příkladem jsou velké banky, pojišťovny, strojírenské
podniky, mamutí telekomunikační společnosti, velké obchodní a prodejní řetězce
apod. Nutno podotknout, že jednou z vysoce oceňovaných vlastností platformy
S/390 je vyrovnaný výkon pro diametrálně odlišné typy provozované zátěže. Proto
lze tyto systémy považovat za univerzální platformu, vhodnou jak pro historické
aplikace (zpětná kompatibilita je zachována až
do roku 1964 pro
programy psané na S/360), tak i pro nejmodernější aplikace typu ERP, transakce
přes Internet apod. Portfolio aplikací běžících na systémech S/390 celosvětově
a také u nás je podobné.
Je pravdou, že nejmenší konfigurace těchto serverů je 10procesorová, s tím, že
si zákazník zaplatí pouze požadovaný výkon? Kolikaprocesorové stanice jsou
schopny využít české firmy?
Takto formulovaná otázka zasluhuje bližší vysvětlení. Bez ohledu na to,
kolikaprocesorový server si zákazník objedná, je v nově dodaném stroji vždy
alespoň jeden procesor navíc nad zaplacený počet (s výjimkou zcela osazených
strojů, tj. 12 základních procesorů u generace G6 a 10 u předchozích generací).
Tyto přidané procesory jsou v běžném provozu odpojeny, lze je však jednoduše
aktivovat, (instalací patřičného mikrokódu lokálně, či vzdáleně přes modem), a
zvýšit tak bleskurychle výkon daného stroje o stovky procent. Tímto způsobem je
možné pružně reagovat nejenom na okamžitou potřebu zvýšení výkonu, ale i na
pozvolný nárůst pracovní zátěže u prosperujících zákazníků, bez nutnosti
jakéhokoliv hardwarového zásahu. Vrátíme-li se tedy k původní otázce, není
pravda, že se všechny nové stroje dodávají již v maximálním osazení. Faktem ale
je, že vždy obsahují alespoň procesor navíc.
Existuje ve světě aplikace, která by využila plný výkon 32serverového clusteru
s 320 procesory? Jaký je jeho výpočetní výkon?
Teoreticky by se našla řada aplikací, které by mohly využít výpočetní systém o
mohutnosti 32 strojů provázaných do clusteru, nicméně zatím není na světě
zákazník schopný provozovat tuto maximalistickou konfiguraci (přesně vzato,
maximální současný systém by mohl obsahovat až 32 subsystémů, každý s až 12
procesory, tj. 384 procesorů). Největší 12procesorový model generace G6 má
výkon 1 644 MIPS (při hodinové frekvenci procesoru 637 MHz), tj. celkový výkon
takovéhoto konglomerátu by byl při započtení nezbytné režie pro clusterování
systému (cca 10 %) asi 47 350 MIPS.
V jakých oblastech se u nás tyto systémy nejčastěji nasazují, jaká je průměrná
konfigurace a instalovaný výkon (v MIPS)?
Nasazení systémů IBM S/390 u nás je velmi podobné jako ve světě, tj. používají
se pro kritické aplikace s velkým množstvím současně pracujících uživatelů.
Největší zákazníci v ČR jsou v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a velkých
průmyslových podniků. Nicméně výkonnostní škála systémů S/390 je obrovská, na
jednom stroji přibližně od 7 MIPS až po 1 650 MIPS. Jejich použití je
univerzální a není cíleno pouze do předešle jmenované oblasti. Z tohoto pohledu
je obtížné specifikovat jakýsi průměrný model skutečně u nás pracují stroje o
výkonu 7 MIPS, ale též stroje s výkonem 350 MIPS.
Jaká je cenová politika systémů S/390? Obstojí ve srovnání s vyšší třídou
unixových systémů?
Cenová politika systémů S/390 reflektuje současný stav na trhu informačních
technologií. Totální nasazení technologie CMOS na systémy S/390 umožnilo
výrazně snížit výrobní náklady a zvýšit spolehlivost, což ve svém důsledku
vedlo k řádovému poklesu cen těchto systémů. Z pohledu cen za hardware jsou tak
systémy S/390 ve srovnání s unixovými systémy nyní plně konkurenceschopné.
Změna nastala i v politice licenčních poplatků za operační systémy, provozované
na těchto strojích. Především při provozování nových aplikací (EPR, Business
Intelligence, Data Mining, webové servery apod.) ceny výrazně poklesly a jsou
též zcela porovnatelné s cenami za odpovídající unixový operační systém.
Nicméně v povědomí veřejnosti stále přetrvávají představy o neobyčejné finanční
náročnosti systémů S/390 (často se i v odborných časopisech uvádějí ceny, které
jsou naprosto mimo realitu), a proto je jedním z úkolů divize IBM S/390 tento
pokřivený pohled napravit.
Děkuji za rozhovor .
9 2216 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.