Superservery ve státní správě

Ještě před pár lety si odborník na informační technologie a politolog měli sotva o čem povídat. Nástup Internetu al...


Ještě před pár lety si odborník na informační technologie a politolog měli
sotva o čem povídat. Nástup Internetu ale zasáhl i oblast politiky a vztah
občanů a státu nevyjímaje. Především americké politologické publikace se
poměrně často zabývají vlivem informatizace na tuto oblast a snaží se na
základě průzkumů mezi občany a uživateli Internetu předpovědět budoucí vývoj.
Obzvlášť markantní je využití Internetu jako prostředníka vlády, který pomáhá
překlenout prostor mezi státní správou a samosprávou a občany. Tento fenomén se
z USA, kde začal, rychle rozšířil i do dalších zemí. V loňském roce byl v
Portugalsku poprvé Internet použit jako komunikační médium v průběhu tamních
voleb. Projekt, který zde byl realizován, může posloužit jako dokonalá
ilustrace dokládající přínos Webu ke zlepšení informovanosti občanů.
Internet zde nesloužil pouze jako zdroj informací o volebním zákoně či údajích
o volebních stranách, ale hlavně jako médium, na kterém se postupně
zveřejňovaly a upřesňovaly volební výsledky nejen pro obyvatele Portugalska,
ale i pro pozorovatele ze zahraničí.
Systém byl postaven na platformě superserverů S/390 se softwarem Lotus Domino a
společnosti IBM se ho podařilo implementovat za necelé 2 měsíce. Generální
ředitelství informačních služeb (Directiao General dos Servicos de Informatica
DGSI), které projekt řídilo, je organizace zajišťující technickou podporu
ministerstev spravedlnosti a vnitra. A jak probíhalo vlastní zveřejňování
výsledků? Během volebního dne aplikace automaticky sbíraly a exportovaly data z
jednotlivých volebních okrsků do centrální databáze Lotus Notes. Samotné webové
stránky se automaticky generovaly z Lotus Domino, což umožnilo plynulé
zveřejňování volebních výsledků na Internetu.
Výsledek projektu byl v Portugalsku pozitivně přijat širokou veřejností. U nás
se podobný projekt v menším měřítku a na platformách jiných výrobců realizoval
při parlamentních volbách letos v červnu.
Samospráva v Lipsku
Síť se stále více uplatňuje také v místní samosprávě. Podobné technologické
řešení postavené na groupwaru Lotus Domino v prostředí S/390 bylo použito v
německém Lipsku. Samospráva města, které se proslavilo prvním deníkem na světě
a jež má více než půl milionu obyvatel, zajišťuje jeho prostřednictvím
komunikaci s občany a návštěvníky města. Zároveň jej používá jako platformu pro
tok informací uvnitř orgánů místní samosprávy.
Superservery ve Francii
Francie poskytuje rodinám se dvěma a více dětmi finanční podporu ze státní
pokladny a veškerá agenda s tím spojená probíhá elektronicky. I to je na naše
poměry zajímavá skutečnost, ale to není všechno. Francouzská vláda se rozhodla,
aby vyřešila problémy se správou přidělování této podpory i ve vzdálených a
jinak nepřístupných místech (alpské oblasti, Korsika, kraje kolem Středozemního
moře), zřídit centrum CERTIAM, které má za úkol přiblížit přidělování těchto
dávek co nejblíže k občanovi. Nový systém obhospodařuje rovněž území
francouzské Západní Indie, Guayany a Reunion Island a proto padla volba na IBM
S/390. Tato platforma totiž nabízí klastry Parallel Sysplex, které umožňují
spojit až 32 kusů 10procesorových serverů do jednoho celku a administrovat je
jako jediný server. Průnik informačních technologií a Internetu do státní
správy, samosprávy a politických systémů jednotlivých zemí je stále
významnější. V USA a některých jiných státech se už prostřednictvím Internetu i
volí. Hlas takového voliče má stejnou hodnotu a je stejně tajný jako lístek
vhozený do urny. Chvíle, kdy i u nás budeme moci, namísto chození k volebním
urnám, vyplnit formulář na Internetu a bezpečným způsobem jej poslat volební
komisi, není možná až tak vzdálenou budoucností.
8 2867 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.