SVEC FD2130 pro síťový tisk z MS Windows

Ačkoli je síťový tisk z libovolné stanice v operačních systémech MS Windows od verze 3.11, respektive již od prvních...


Ačkoli je síťový tisk z libovolné stanice v operačních systémech MS Windows od
verze 3.11, respektive již od prvních verzí NT, naprostou samozřejmostí, nese s
sebou jistá omezení. Prvním z nich je, že tiskárna musí být standardně přímo
připojena ke stanici, plnící funkci Print Serveru. Pokud však má být zcela
běžně dostupná všem oprávněným uživatelům, znamená to, že stejně volný přístup
je rovněž možný k vlastní stanici. To však nemusí být právě žádoucí i přes
existující zabezpečení hesly, zvláště při přímém připojení k Windows NT
Serveru. Jiným řešením je dostatečně dlouhý spojovací paralelní kabel,
umožňující dostupné umístění, na rozdíl od stanice či serveru, jenž je mimo
dosah běžných uživatelů. I zde však existuje hranice, daná maximální dovolenou
délkou paralelního kabelu. Druhým úskalím může být při slabší konfiguraci
počítače mnohdy značně znatelné zpomalení jeho činnosti během zpracování
tiskových úloh. Tato druhá nepříjemnost je v případě připojení tiskárny k
vyhrazenému serveru nepodstatná, protože servery patří většinou k
nejvýkonnějším počítačům v lokální síti.
Nezbývá proto než se snažit odstranit hlavně první z uvedených nevýhod, tedy
přímé připojení tiskárny k počítači. A tak výrobci tiskáren, zvláště u
výkonných verzí, nabízejí jako doplňkové nebo jej dokonce standardně osazují
tzv. Print Servery. Většinou jde o speciální interní karty, které po zasunutí
do slotu tiskárny dovolují přímé napojení tiskárny do sítě a obsluhu tiskových
front. Jde však o karty vlastní výroby, často s odlišnými sběrnicemi a tvary,
které není možno používat u jiných tiskáren a navíc bývají i poměrně drahé.
Pokud se pak např. jedná o "malou" inkoustovou tiskárnu, která podob-né
rozhraní vůbec nepodporuje, existují samozřejmě i externí verze Print Serverů.
Tyto jsou ve své podstatě univerzální a velmi jednoduše se napojí buď přímo,
nebo prostřednictvím běžného paralelního kabelu na rozhraní Centronics, jímž je
vybavena zcela kaž-dá tiskárna pro platformu PC. Na našem trhu lze pro tento
účel nalézt mimo jiné i produkty značky SVEC, které nabízí společnost ELAP, s.
r. o. Jeden z Tiskových serverů, který je mimochodem novinkou ve výrobním
programu SVEC, byl podroben i testu v TestCentru IDG.
Miniaturní tiskový server SVEC FD2130 je určen pro sítě typu Ethernet 10 Mbit,
na kterých je provozován operační systém MS Windows 95/NT, pracující s
protokolem IPX/SPX. Méně zkušený uživatel může zařízení o vnějších rozměrech 60
x 50 x x 22 mm a hmotnosti 58 g snad-no přehlédnout. Konstrukce totiž umožňuje
bezprostřední připojení na paralelní port tiskárny bez spojovacího kabelu, což
však zároveň znamená možnost obsluhy pouze jediné tiskárny. Vlastní připojení
do sítě je možné pomocí konektoru RJ45 a lze jej tedy nasadit výhradně při
použití kroucené dvoulinky. Napájení je zajištěno pomocí malého externího
napájecího adaptéru, ovšem z praktického hlediska by bylo jistě ještě
zajímavější, kdyby jednotka vystačila pouze s energií ze samotného paralelního
rozhraní tiskárny.
Kromě již uvedeného napájecího adaptéru je součástí dodávky i příručka v
anglickém jazyce a dvojice 3,5" instalačních disket. Jedna z nich je určena pro
prostředí Windows 95, zatímco druhá pro Windows NT. Obě na první pohled
obsahují identické soubory a stejně tak je shodný i postup při uvedení Print
Serveru do provozu. Instalaci zvládne jistě bez problémů i úplný začátečník.
Stačí totiž z odpovídající diskety spustit instalační program, který po krátké
činnosti doplní mezi lokálně dostupné porty tiskáren další typ s pojmenováním
"SVEC Network Port". Pokud software není dále potřeba, lze jej rovněž tak
snadno, pomocí standardního nástroje "Přidat nebo ubrat programy" v "Ovládacích
panelech" odstranit. Z uvedeného vyplývá, že po instalaci potřebného ovladače
je tiskárna z hlediska obslužného počítače připojena jakoby k lokálnímu portu.
Při jeho aktivaci je možné pro snazší orientaci změnit např. původní symbolické
pojmenování portu či označení tiskového serveru. Tím je z hlediska vlastní
pracovní stanice vše připraveno k provozu. Samozřejmě je ještě nutné aktivovat
sdílení dané tiskárny do sítě a v případě Windows NT podle pokynů zpřístupnit i
další potřebné ovladače pro Windows 95 apod. Instalace ovladače na klientských
stanicích je již standardní, tedy nejjednodušeji dvojitým kliknutím na tiskovou
frontu příslušného serveru, na němž byla podpora a obsluha SVECu instalována.
Na celém způsobu komunikace mezi ovládací stanicí a samotným tiskovým serverem
je velmi příznivé, že na rozdíl od některých konkurenčních produktů, není nutné
pro správu tiskové fronty mít spuštěn zvláštní program. Ten totiž někdy neběží
jako servisní služba a vyžaduje tak přihlášení do operačního systému. V případě
Windows 95 i NT je sice možné zásahem do registrů povolit automatické
"přilogování", což by mohlo být nezbytné pro opětovné zajištění funkce např. po
výpadku napájení, ale značně to snižuje zabezpečení celého systému.
Velmi prostá instalace, neovlivňování bezpečnosti sítě i snadné použití je
navíc podpořeno více než zajímavou celoživotní záruční dobou a rovněž tak
prodejní cenou 4 890 Kč vč. DPH (3 500 Kč bez DPH).
8 0599 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.