Svěřte správu duchům

Nejen v podnikovém prostředí s větším počtem uživatelů se může správce často dostat do nezáviděníhodné situac...


Nejen v podnikovém prostředí s větším počtem uživatelů se může správce často
dostat do nezáviděníhodné situace: Vzrůstá-li počet rutinních činností, nejenže
trpí nervy, ale roste rovněž ztráta jeho drahocenného času. Zde může pomoci
Symantec Ghost 6.5.
Jak my, běžní uživatelé, dobře víme, práce s výpočetní technikou se stává čím
dál jednodušší. I dodavatelé aplikačního softwaru nás dnes už vysloveně
rozmazlují. Kde jsou časy, kdy nám vnucovali za nemalou sumu jednu nebo dvě
diskety. Dnes pokud možno na několika CD naleznete aplikaci, která má jen
instalační program tak variabilní, že je velmi nepravděpodobné, že by se vám
podařilo v budoucnu nainstalovat tutéž aplikaci ve stejné konfiguraci. Jen náš
správce systému je takový nějaký zasmušilý. Když si občas někdo nainstaluje
něco pěkného na svůj notebook a přestane mu fungovat e-mail, Internet nebo síť
jako taková, dokonce se rozčiluje.

Jak z toho ven?
Pokud vám podobná situace nepřipadá cizí anebo dokonce odpovídáte za váš
podnikový systém, vězte, že existuje řešení Symantec Ghost (ve verzi 6.5) Ghost
(General Hardware Oriented System Transfer) přináší velmi efektivní centrální
správu při nasazeních či údržbě operačních systémů a aplikačního software v
podnikovém měřítku. Jednou z hlavních deviz produktu je úspora času a
automatizace rutinních činností. Například v případě, že budete na 200 stanic
instalovat novou aplikaci, můžete ji dát na síť, a pak se coby "dělník
klávesnice" vydat na pouť po firmě. I kdyby měla instalace jen pouhé 3 dialogy,
kde bude očekáván váš vstup, u sté stanice již budete jistě tuto činnost
bytostně nenávidět. Pokud, což je druhá varianta, necháte instalaci na
uživatelích samotných, nebudou jednak instalace jednotné a jednak vás s vysokou
pravděpodobností nemine vlna následných dotazů a technických problémů. Naproti
tomu s Ghostem provedete instalaci s nastavením všech parametrů jen jednou.
Následně si ji můžete ještě patřičně vyladit a otestovat, a pak již jen
vytvoříte instalační balíček, který rozešlete po jednotlivých stanicích.
Instalace potom probíhá zcela automaticky bez nutnosti vstupu uživatele. U
mobilních uživatelů proběhne samozřejmě až ve chvíli, kdy se připojí k lokální
síti. Ještě patrnější úspory času dosáhnete v okamžiku, kdy se jedná o
kompletní instalaci, tedy když je třeba instalovat operační systém i příslušný
aplikační software. Instalace je opět provedena jen jednou (mimo situaci, kdy
je v podniku podporováno více operačních systémů a je třeba vytvořit vzorovou
instalaci pro každý z nich), a z ní se vytváří jednotlivé "klony" neboli
"image" (obrazy) disku. Symantec Ghost se dokáže vyrovnat i s kopírováním právě
používaných systémových souborů, takže obraz je opravdu naprosto identický.
Protože program podporuje souběžnou instalaci více stanic, minimalizoval
Symantec přesun dat po síti tím, že jednotlivé obrazy komprimuje. Výsledný
objem dat, který je třeba kopírovat na stanice, se tak pohybuje okolo 30 % své
původní velikosti. Ghost se zároveň postará o standardní přípravu cílového
disku. Na uživatelsky nepříliš přívětivé a riskantní příkazy typu format nebo
fdisk můžete klidně zapomenout. Formátování disku se provádí při zápisu dat a
nastavení velikostí jednotlivých oblastí je automaticky přizpůsobeno velikosti
konkrétního disku. To spolu s faktem, že na stanicích odpadá komunikace s
instalačními utilitami, nastavování driverů a potřeba opakovaných restartů,
umožňuje redukovat dobu potřebnou pro instalaci jedné stanice až o 90 %.

Další funkce
Můžete snad namítnout, že neinstalujete zas tak často, aby se to nedalo
zvládnout i bez pomoci specializovaného produktu Symantec Ghost toho
pochopitelně umí mnohem více. Nemusíte nutně vytvářet obrazy celého disku, ale
jedné nebo několika vámi vybraných oblastí. Součástí produktu jsou rovněž
sofistikované nástroje umožňující editaci obrazů či instalačních "balíčků". Z
obrazu disku je možné kopírovat jednotlivé oblasti a dokonce konkrétní adresáře
či soubory. Ke každému obrazu lze přiřadit informace o jeho původu a obsahu a
lze jej kromě cílového disku vytvořit též přímo na záznamová média, jako jsou
ZIP, JAZ, CD-ROM nebo páska. Nativně jsou podporovány systémy DOS, Windows
3.1/95/98/2000/NT a Linux. Postupné klonování sektor po sektoru lze použít pro
platformy NetWare, OS/2 nebo UNIX. To vše činí z tohoto produktu ideální
nástroj pro zálohování a následně případnou obnovu poškozených nebo ztracených
dat. Za zmínku také jistě stojí propracované prostředí administrátorské
konzole, která kromě centrálního řízení všech zmiňovaných činností umožňuje
nastavovat uživatelská práva k jednotlivým obrazům či instalacím. Samozřejmostí
je časové spouštění jak vlastních procesů, tak externích aplikací, a
aktualizační utilitka "Live Update".
Kromě správců podnikových systémů ocení tento produkt rovněž uživatelé, kteří
buď často experimentují s konfigurací svého počítače, nebo instalují a
odinstanstalovávají větší množství softwaru. Díky Ghostu není nic snazšího, než
se vrátit k původnímu stavu. Naprosto tak lze eliminovat nectnosti Windows a
jednotlivých aplikací, kdy i po úspěšné deinstalaci nejsou zcela korektně
odstraněny všechny soubory a zápisy v registrech, což má ve finále neblahý
dopad na výkonnost celého systému.
0 3231 / wepn

Shrnutí
Symantec Ghost 6.5 Enterprise
Software pro správu v podniku
Plus: úspora času při práci, spolehlivost
Minus: bez lokalizace
Zapůjčil: Symantec, Vyskočilova 1A/1422, Praha 4, www.symantec.com,
www.symantec.cz
Cena (bez DPH): 847 Kč + příslušný násobek licenčních poplatků (1 287-806 Kč
pro 10-249 uživatelů)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.