SVĚT 10 let poté - Linux dospěl

Operační systém Linux už je dospělý. Vyrostl z malého nedochůdčete, které bychom z dnešního pohledu sotva považov...


Operační systém Linux už je dospělý. Vyrostl z malého nedochůdčete, které
bychom z dnešního pohledu sotva považovali za uživatelsky přívětivé a prakticky
použitelné. Přežil i pubertu, během které začal konečně dbát na svůj vzhled a
přitažlivost i pro "normální" uživatele.

Základy dnešnímu úspěchu byly položeny počátkem 90. let, kdy Linus Torvalds
naprogramoval první verzi nového operačního systému na bázi Unixu a nazval jej
Linux. Na jeho současném úspěchu se, kromě samotných programátorů, podílely
hlavně dvě věci GPL (General Public Licence) a Internet. GPL zaručuje, že každý
může bezplatně kopírovat a upravovat Linux podle svých potřeb. Ovšem výsledek
své práce musí dát ostatním k dispozici také pod touto licencí. Internet
usnadnil mnoha programátorům přístup ke zdrojovým kódům Linuxu a
prostřednictvím diskusních skupin jim umožnil spolu navzájem komunikovat a
koordinovat práci jak na samotném Linuxu, tak na ostatních takto vyvíjených
programech. Přestože se pod pojmem Linux často rozumí celý operační systém i se
všemi nainstalovanými aplikacemi, správně bychom tak měli označovat pouze ty
části OS, které jsou nezbytně nutné k činnosti počítače. Jedná se o kernel,
tedy jádro operačního systému, a ovladače zařízení (device drivers). Ostatní
části operačního systému jsou nepovinné a mohou se lišit podle toho, k jaké
činnosti je počítač určen. Proto se jádro operačního systému běžně dodává spolu
s dalšími programy jako tzv. distribuce.
Distribuce obsahuje jádro operačního systému spolu s řadou aplikací v jednom
kompaktním celku určeném k bezproblémové instalaci. V současné době existuje
řada různých distribucí, mezi nejrozšířenější patří Red Hat Linux, SuSE Linux,
Turbo Linux, Debian Linux, Mandrake Linux a Caldera OpenLinux.
Dnes se Linux používá především jako operační systém webových serverů,
firewallů, routerů a jiných síťových prvků. Jako operační systém desktopových
počítačů se Linux ještě výrazněji neprosadil. Ovšem i na tomto poli neustále
pokračuje v dobývání nových pozic.
1 0768 / kap

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.