Svět dat, která jsou v souladu

Synchronization Markup Language Iniciativa SyncML si klade za cíl odstranit Achillovu patu Mobile Computingu: nekompatibiln


Synchronization Markup Language
Iniciativa SyncML si klade za cíl odstranit Achillovu patu Mobile Computingu:
nekompatibilní proces synchronizace dat, která jsou uložena v mobilech,
palmtopech a ostatních mobilních přístrojích stejně jako v počítačích firemních
sítí.
Rozmanitost zjevně nezná hranice. PDA (Personal Digital Assistant), mobily i
přenosné počítače ve všech variantách zaplňují svět informační techniky a mají
svým uživatelům ulehčit život. Škoda jen, že většina uživatelů nevystačí s
jedním přístrojem, nýbrž používá několik současně: PDA, aby měl uživatel na
cestách pohotově připravené adresy, termíny, seznam úloh; mobil, aby mohl
mobilně telefonovat, s pomocí WAPu (Wireless Application Protocol) se připojit
k Internetu nebo poslat a přijímat krátké zprávy (SMS); a notebook nebo
subnotebook, aby mohl zpracovat textové dokumenty nebo prezentace.
Potom později, když by chtěl uživatel porovnat data na různých systémech,
například adresové databáze nebo seznamy, co je třeba udělat, stává se tato
rozmanitost problémem. Doposud totiž neexistuje žádný standard pro
synchronizaci informací, které jsou uloženy v těchto přístrojích. Ještě
závažnější je skutečnost, že v dnešní době nabízená řešení pro přenos informací
z PC na PDA jsou nepružná. Komplikované ovládání může často vést ke ztrátě dat.
Obzvláště je-li uživatel nepozorný.
Řešení v podobě SyncML
Tento problém má nyní vyřešit SyncML. Tak se pojmenovala iniciativa více než
150 firem, které chtějí vyvinout standardní protokol pro synchronizaci dat mezi
kapesními počítači, mobilními telefony, pagery a notebooky.
Všeobecně má protokol SyncML umožnit porovnání dat mezi mobilními přístroji a
systémy v LAN nebo na Internetu. Uživatel může potom například přijímat a číst
e-mail přes PDA nebo svůj mobilní telefon, a když později ještě jednou
prověřuje své e-maily pomocí počítače s rádiovým spojením, vidí, která sdělení
již četl a která ne. Další přednost standardu spočívá v tom, že mobilní systémy
mohou podporovat více druhů informací, od dat o kontaktech přes informace,
které jsou uloženy v databázi firmy, až ke kalendářům.
Synchronizační protokol, který má splnit výše uvedené požadavky, musí vykazovat
následující vlastnosti:
datová komunikace přes kabelové a rádiové sítě i přes infračervená spojení
podpora rozdílných transportních protokolů a formátů dat
umožnění množství různých aplikací přístupu k datům
zohlednění omezených prostředků mobilních systémů, například pokud jde o paměť
a výkon
kompatibilita s internetovými standardy
podpora synchronizačních funkcí, na které se mohou obrátit pokud možno všechny
systémy
Obzvláště vysoké nároky na univerzální protokol kladou technologie bezdrátových
sítí. Je zde totiž nezbytné brát v úvahu řadu limitujících faktorů. K těm
náleží především doby latence, tedy zpoždění, jež vznikají, když je paket
přijat, dočasně uložen do paměti, analyzován a předán dále. Synchronizační
protokol se s tím musí umět vypořádat. To samé platí pro šířky pásma, které
jsou například k dispozici v mobilních rádiových sítích. Aby se toto vzácné
zboží co možná nejméně proplýtvalo, je zapotřebí speciálních koordinačních
technik, a sice pro data a synchronizační povely. Za slibné kandidáty považuje
iniciativa SyncML normu WBXML (WAP Binary XML), kterou vyvinulo WAP Forum a
předložilo ke schválení W3C.
Další požadavek je podmíněn relativně vysokými náklady na přenesení paketu v
mobilních rádiových sítích. Univerzální synchronizační protokol musí proto
vystačit s co možná nejmenšími operacemi "Request-Response" při srovnávání dat
mezi (pevnou) sítí a mobilním přístrojem. V ideálním případě budou generovány
pouze dvě zprávy, tedy dotaz a odpověď, aby byl provoz dat co nejnižší. To mimo
jiné znamená, že by měly být také konflikty, například když jsou k dispozici
dvojí datové záznamy, vyřešeny zároveň. Aby se zajistila konzistence datových
záznamů, jsou potřebná i opatření pro případ, že je přerušeno srovnání dat.
Od HTTP až po POP
Podle plánů iniciativy SyncML bude nový synchronizační standard podporovat
následující transportní protokoly:
HTTP pro přístup k Internetu
Wireless Session Protocol (WSP), součást WAPu
Obex pro porovnání dat přes síť Bluetooth a kompatibilní infračervenou síť IrDA
K tomu náleží metody pro výměnu e-mailu, jako SMTP (Simple Mail Transfer
Protokol), POP3 a IMAP (Internet Message Acces Protocol), mimo to TCP/IP a
vlastní komunikační protokoly, které jsou používány v beztrátových sítích.
Protagonisté SyncML jsou toho názoru, že se může definovat spolehlivý a
efektivní model Request-Response, který se stejnou měrou hodí pro všechny tyto
rozdílné protokoly. Jako varianty mají být dodatečně k dispozici bezpečnostní a
kompresní techniky.
Ještě toto léto má být předložena první verze normy. 0 2232 / pen

Synchronizační protokol
Uživatel mobilního systému přenáší zpravidla data ze sítě, například z firemní
LAN, na svůj přístroj a tam je zpracovává. Poté jsou informace přesunuty na síť
a porovnány s tamními daty, přičemž dojde k synchronizaci.
Synchronizační protokol definuje komunikační tok během tohoto porovnávání. Musí
být s to identifikovat jednotlivé datové záznamy a podporovat všeobecné povely
protokolu, aby se do sítě synchronizovaly lokální informace a data. Kromě toho
musí protokol připravit mechanismy, aby byly řešeny problémy, které mohou
nastat při porovnávání, například když má jedna osoba k dispozici dvě rozdílné
adresy.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.