Svět it do evropy patřÍ už dávno

V minulé Cover Story jsme se zaměřili na souvislost mezi naším vstupem do EU a vývojem cen softwaru. V tomto vydání CW...


V minulé Cover Story jsme se zaměřili na souvislost mezi naším vstupem do EU a
vývojem cen softwaru. V tomto vydání CW se k tématu Unie ještě jednou vrátíme
tentokrát nám půjde spíše o dopady, které bude mít tato událost na svět IT jako
celek. Soustředíme se především na změny podnikatelského prostředí v ČR.
Na první pohled se zdá, že svět IT již do Evropy patří dávno, a proto budou mít
současné události na počítačový byznys mnohem menší dopad než třeba na české
zemědělství či ocelářství. Do značné míry to tak skutečně je, nicméně
potenciální vlivy zde přesto existují. Tak např.: Odkazy na evropské prostředí
se objevovaly ve sporech týkající se liberalizace telekomunikací. Změní se
aktuálně něco? Ovlivní vstup činnost ministerstva informatiky?
Evropská unie si je dobře vědoma stávající stagnace své ekonomiky a
technologického zaostávání. Pro příští roky chce proto klást důraz na vědu a
špičkové technologie. Vzato z druhé strany, nebude to ale v praxi znamenat jen
další snahu nějak řídit ekonomiku a regulovat soukromý sektor? Vyplývá z toho
něco pro IT firmy?
EU původně vznikala především jako společný ekonomický prostor, ve kterém mj.
neexistují celní bariéry. Znamená to nějakou výhodu pro společnosti podnikající
v ČR na poli IT? Nebo jim to naopak může způsobit problémy tím, že nové bariéry
vyvstanou na hranicích Unie a zbytku světa?
Dalším aspektem je pak otázka připravenosti ekonomických systémů (např.
účetnictví) na normy Evropské unie. To samozřejmě s největší pravděpodobností
nepředstavuje problém pro české pobočky největších producentů podnikového
softwaru, ale může se to týkat lokálních dodavatelů. Společná evropská
legislativa může zasahovat i do IT (např. zákony proti spamu).
Jinak řečeno: v IT se kvůli rozšíření EU určitě neodehrává zemětřesení, zcela
bez vlivu však tato událost také nezůstane.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.