Svět IT se otřepal

Uplynulý týden probíhal v naší redakci plně ve znamení CeBITu. Náš zpravodajský tým sbíral informace přímo upros...


Uplynulý týden probíhal v naší redakci plně ve znamení CeBITu. Náš zpravodajský
tým sbíral informace přímo uprostřed dění, mnohé se však dalo vysledovat i
pouhým prostřednictvím internetu. Nové procesory, pokrok v oblasti multimédií
či příslib brzkého fungování mobilních sítí 3G v Evropě to jsou technologické
trendy, které byly v centru pozornosti médií.
Pouhé dva dni před začátkem hannoverského CeBITu si obyvatelé New Yorku
připomněli to, co by zřejmě nejraději ze své paměti zcela vymazali, a sice
hrůzné události z 11. září loňského roku a dnů následujících. Vzápětí bylo
oznámeno, že by CeBIT měl v tomto městě mít v červnu příštího roku svou
premiéru. Pokud se to podaří, mohl by se nový veletrh stát branou na americký
kontinent pro evropské firmy a případně i protipólem podzimního Comdexu. Zprávy
přicházející z Hannoveru i ze zbytku světa nasvědčují tomu, že se světová
ekonomika pomalu otřepává z nejhoršího. Podle prognózy IDC by měl například v
letošním roce vzrůst prodej PC na celém světě o 3 % na 125,5 milionu kusů. To
je nemalý pokrok ve srovnání s předchozím odhadem, který počítal pouze s
nárůstem o 1,8 %. I tak však ještě letos zůstane celkový prodej PC pod úrovní z
roku 2000, která činila 128,5 milionu počítačů. K překonání tohoto množství by
mělo dojít až v roce 2003, kdy podle odhadu IDC celosvětový prodej počítačů
dosáhne počtu 139,2 milionu kusů. Trochu z jiného soudku, ale neméně
optimistická, je zpráva o triumfu digitální fotografie, ke kterému došlo na
konci února. V jediný den se uskutečnil ambiciózní projekt nazvaný Den v životě
Afriky, v jehož rámci 100 předních světových fotografů současně zachytilo
realitu afrického kontinentu. Vybaveni byli digitálními fotoaparáty Olympus,
další technologické zázemí celé akce zajistila společnost Apple. Výsledkem
tohoto projektu bude kniha fotografií, webová stránka a putovní výstava.
Výtěžek bude věnován na financování kampaně proti AIDS. Avšak zatímco
ekonomická situace dává předpoklady pro další růst a technologie slaví úspěchy,
v oblasti metodologie zůstává stále jedna citelná mezera, která brzdí pronikání
informačních technologií do každodenní praxe. Stále totiž v řadě firem
nedochází k uspokojivému měření výkonnosti, jehož prostřednictvím by bylo možné
vyjádřit přínos IT pro konkrétní byznys. Tento nedostatek se znovu dostal na
přetřes v rámci diskuse, která proběhla v USA mezi analytiky, zabývajícími se
problematikou internetového obchodu. Cesta k efektivitě začíná podle výkonného
ředitele analytické společnosti Meta Group Michaela Pedersena správným
definováním stavu, v němž se firma nachází, a návrhem změn, které je třeba
provést, aby bylo možné dosáhnout vytyčených cílů. Pokud se firmy naučí správně
hodnotit ekonomické přínosy informačních technologií, bude to významným
stimulem pro další rozvoj trhu IT.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.