Svět je přece barevný

...tak proč tisknout černobíle? Během několika málo let by měl být barevný laserový tisk u počítačových tiskáre...


...tak proč tisknout černobíle? Během několika málo let by měl být barevný
laserový tisk u počítačových tiskáren běžnou věcí. Stane se tak v důsledku
pokroku v technologiích barevného tisku, díky zvýšené poptávce veřejnosti po
barevných dokumentech a v důsledku stále klesajících cen těchto tiskáren.
Konečně už dnes je posun trhu směrem k barevným laserovým tiskárnám stále
výraznější.
Už nyní má většina výrobců laserových tiskáren ve svém sortimentu alespoň jeden
barevný model. A podle všeho jich bude rozhodně přibývat. Chtějí-li však dnešní
i budoucí výrobci být úspěšní, musí se zaměřit na splnění tří základních cílů.
Předně, tiskárny musí zaručit kvalitní barevný i černobílý tisk na nejrůznější
materiály, na něž si jen vzpomenete, zejména však na obyčejný papír. Dalším
neméně důležitým cílem je vysoká výkonnost nových tiskáren, měřená především
rychlostí tisku. Tady jsou stále ještě poměrně velké rezervy. Tisk několika
málo stránek za minutu zatím mnoho neuspokojí. V neposlední řadě musejí být
barevné laserové tiskárny cenově přístupné, a tady jsou rezervy snad zatím
největší. Podrobnější informace naleznete na str. 4.
Jan Mittelbach
Kvalita tisku, cena a výkonnost jsou nejdůležitějšími, ale ne jedi-nými
parametry barevné tiskárny. Vraťme se nyní k prvnímu z uvedených požadavků a
podívejme se, jaká kritéria musí barevný tisk splňovat, aby nás výsledky
nerozladily a abychom nelitovali chvíle, kdy jsme si barevnou tiskárnu koupili.
Těchto kritérií je hned celá řada.
Patří mezi ně například věrná reprodukce barev, které vidíme na monitoru. V čem
je problém? Především v různém způsobu vytváření barev na monitoru a během
tisku. V minulosti se proto stávalo, že barevné vyznění tištěného produktu bylo
jiné, než při pohledu na monitor před tiskem.
Vysvětlení je jednoduché. Nejmodernější tiskové technologie mísí tři základní
barvy, modrou, žlutou a červenou, a z nich vytvářejí miliony barevných
kombinací. Pro vytvoření černi využívají některé tiskárny pouze kombinace
zmíněných barev (systém CMY), jiné používají čerň odděleně (systém CMYK).
Barevné monitory mají však jiné míchání barev. Systém RGB míchá červenou,
zelenou a modrou barvu, z nichž vytváří všechny ostatní. Ke sladění těchto dvou
různých barevných systémů dnes většina tiskáren používá speciální slaďovací
software, který umožňuje specifikaci používaného monitoru a přizpůsobení
výstupu tiskárny jeho parametrům.
Dalším důležitým kritériem barevného tisku jsou náklady na jednu vytištěnou
stranu. Ti, kdo barevný tisk potřebují jenom příležitostně, a ti, kteří
používají barevnost pouze pro doplnění svých tiskových stran, berou v úvahu
především cenu barevné tiskárny a její možnosti černobílého tisku. Je to pro ně
podstatnější, než cena spotřebního materiálu pro barevný tisk. Cena tohoto
materiálu je však důležitým rozhodovacím kritériem pro ty uživatele, kteří
tisknou většinou v barvě nebo často vytvářejí hustě tištěné, složité barevné
obrazy.
Podstatným kritériem, někdy dokonce tím nejdůležitějším, může být i kvalita
tištěného výstupu. U většiny technologií je měřena rozlišením. To vyjadřuje
počet bodů použitých při vytvoření obrazu na ploše čtverečného palce (dots per
inch dpi). Většina barevných tiskáren poskytuje rozlišení minimálně 300 x 300
dpi, měřeno ve vodorovné a svislé ose. Dnes už se vyskytuje i rozlišení 1 200 x
1 200 dpi.
Kvalita tištěného výstupu však není dána pouze rozlišením, lze ji i dále
zlepšovat. Někteří výrobci nabízejí technologie, které kvalitu výstupu
ovlivňují manipulací s umístěním jednotlivých bodů či s jejich velikostí.
Důsledkem jsou hladší hrany a křivky a ostřejší čáry a průniky čar. Kvalita
výstupu je rovněž určena věrností a jasností použitých barev a tím, jak ostře
se jeví čerň, především u malých písmen textu. Tiskárny s oddělenou černí
vytvářejí obvykle věrnější a ostřejší černý text i grafické útvary než
tiskárny, u nichž čerň vzniká pouze kombinací barev systému CMY.
Obecné vlastnosti laserových tiskáren
Laserové tiskárny jsou oproti jiným typům tiskáren velmi rychlé, dosahují
vysokého rozlišení a přesnosti tisku, jsou tiché a zpravidla využívají vyspělé
tiskové jazyky a podporu technologií typu REt. Levnější jsou jednostranné
tiskárny (simplex), dražší oboustranné (duplex). Mechanismus pro oboustranný
tisk je obvykle velmi složitý, náročný na přesnost, a tisk tedy zpomaluje.
Rychlost tisku barevných laserových tiskáren je, jak už jsme se zmínili, oproti
tiskárnám černobílým zatím stále malá a obvykle se pohybuje kolem několika málo
stran za minutu. Pro vyšší rozlišení se používá např. technologie REt
(Resolution Enhancement technology) vyvinutá společností Hewlett-Packard.
Vyššího rozlišení se dosahuje tím, že tiskárna přímo namíchá požadované barvy.
Výsledná barevná plocha se nevytváří rastrováním jako doposud, ale tiskne se
přímo směsí základních barev. Pomocí Image REt je možné namíchat řádově miliony
různých odstínů. Navíc při použití softwaru ColorSmart dostává Image REt
informaci o tom, které části dokumentu jsou obrazové a které textové, což
rovněž umožňuje udržet vysokou kvalitu tisku.
Některé tiskárny používají také techniku interpolace, kdy se kvůli vyšší
rychlosti zpracování pracuje s rozlišením 300 dpi, a to se zdvojnásobí těsně
před tiskem na 600 dpi.
Princip tisku
Základem všeho je v laserové tiskárně otáčející se válec citlivý na světlo.
Tento válec má velmi hladký povrch, jenž může nést elektrický náboj a také se
působením světla vybíjí. Při tisku se válec pomalu otáčí konstantní rychlos-tí.
Nejdříve se rovnoměrně nabije a poté se náboj pomocí laseru vybíjí v místech,
kde má dojít k tisku.
Paprsek laseru je opticky vychylován pomocí rotujícího polygonálního zrcadla.
Potom přijde válec do styku s tonerem, který je nabit stejnou polaritou jako
válec. Nabíjení válce a papíru se provádí pomocí tzv. corotronu, což je drát s
vysokým napětím vytvářející silné elektrostatické pole. Toner se na fotocitlivý
válec přenáší z vyvíjecího válce s magnetickým povrchem, na nějž je toner
vtahován z kazety. Obvykle tvoří kazeta, vyvíjecí válec a fotocitlivý válec
jeden celek nazývaný cartridge.
Toner je velmi jemný černý nebo barevný prášek. Nekovový toner představuje
starší řešení, bývá používán ve spojení s kovovým práškem, který tvoří je-ho
vývojku. Používá se hlavně u LED tiskáren. Běžnější je kovový (metalický)
toner, což je kombinace uhlíku, práškového železa a dalších přísad (především
plastů). Po osvícení válce laserem tedy dojde k přichycení toneru na vybitá
místa. Na válci se vytvoří již viditelná stránka nebo její část. Jakmile je
toner nanesen na válci, uskuteční se jeho přenesení na papír, který je nabit
opačně než válec a toner. Toner je tedy přitažen k papíru elektrostatickými
silami. Poté je náboj papíru zrušen, protože s nabitým papírem se jen těžko
manipuluje. Podobně je také vybit náboj válce pomocí vybíjecí lampy (obvykle se
jedná o řadu LED diod). Papír dále putuje do zapékací pícky, což jsou dva horké
válce, mezi nimiž papír projde a toner se na něj během této operace připeče.
Současně je fotocitlivý válec očištěn stěracími kartáčky od zbytků toneru. Z
tohoto důvodu po určité době nutně dochází k poškrábání válce, který je poté
nutno vyměnit. Barevné laserové tiskárny používají pochopitelně barevné tonery
(CMYK).
Způsoby barevného tisku
Existuje několik způsobů barevného laserového tisku. Jedním z nich je
vícenásobný průchod papíru tiskárnou, kde se při každém jeho průchodu nanáší
jedna barva. Při tisku se tedy používá jeden válec a papír přes něj prochází
vícekrát. Problémem je možnost rozmazání toneru při průchodu mechanikou.
Přesnějším, ale nákladnějším způsobem je použití více válců za sebou.
Paměť laserových tiskáren
Protože laserové tiskárny jsou stránkové, tj. tisknou celou stránku najednou,
potřebují poměrně velkou paměť. Pro tisk textu obvykle standardně dodávaná
paměť kolem 20 až 40 MB stačí, pro tisk grafiky je však třeba paměť rozšířit.
Některé postscriptové tiskárny používají k uchování fontů také pevný disk.
Nabídka barevných laserových tiskáren
Podívejme se nyní na nabídku barevných laserových tiskáren podle firem. Naše
procházka sortimentem těchto tiskáren si neklade za cíl být naprosto
vyčerpávající a postihnout všechny výrobky. Měli byste se však podle ní
orientovat v tom podstatném, co je na trhu, i v parametrech nabízených tiskáren.
Hewlett-Packard
A začněme firmou, která patří mezi klasiky na trhu laserových tiskáren. Firma
Hewlett-Packard dnes nabízí poměrně široký sortiment laserových tiskáren
obecně, ale i několik barevných laserových tiskáren. Jedná se o zákazníky už
prověřenou tiskárnu HP Color LaserJet 5 a tiskárny novější řady HP Color
LaserJet 4500 a 8500. Tiskárny řady HP Color LaserJet 5
Tiskárna je dodávána s 20 MB RAM obousměrným paralelním portem IEEE 1284 ECP a
MIO porty, jazykem Enhanced HP PCL 5 a jedním zásobníkem na 250 listů velikosti
A4.
Technologie HP Image REt 1200, kterou tiskárna využívá, vytváří podmínky pro
kvalitní tisk a jasné barvy v milionech odstínů. Program HP ColorSmart
automaticky upravuje jas, čistotu a kontrast barev. Tiskárna tiskne plnobarevné
dokumenty rychlostí 2 až 3 strany za minutu; černobílé dokumenty rychlostí 10
stran za minutu. Paměť tiskárny stačí na tisk většiny dokumentů v maximálním
rozlišení. Lze ji však dále rozšiřovat až do 84 MB. K dispozici je modul SIMM
pro rozšíření paměti a možné je i obohacení tiskárny o tiskový jazyk Adobe
PostScript Level 2. Pracovní cyklus 30 000 stran za měsíc předurčuje tiskárnu
pro využití ve velkých provozech. Tiskárna je vhodná i pro zapojení do
počítačové sítě. Díky automatickému přepínání protokolů lze používat tiskárnu i
ve smíšeném prostředí. Rozhraní IEEE 1284 ECP zaručuje rychlý a obousměrný
přenos dat mezi tiskárnou a počítačem. Vyšší spolehlivost přenosu je zaručena
technologií HP JetAdmin.
Tiskárny řady HP Color LaserJet 4500, 8500
Uvedené tiskárny se hodí především pro střední a velké podniky hledající řešení
pro pokrytí požadavků koncových uživatelů na kvalitní, rychlý, flexibilní a
cenově efektivní barevný tisk. Tyto tiskárny jsou vhodné také pro tvůrčí práci
v reklamě, marketingu a CAD/CAM, kde nahrazují drahé externí služby. Tiskárny
HP Color LaserJet umožňují uživatelům zhotovovat plakáty, brožury, letáky a
navrhovat a tisknout dokumenty.
Tiskárny jsou vhodné též pro profesionály a koncové uživatele v pracovních
skupinách a odděleních, kde potřebují tisknout dokumenty pro efektivní
prezentování vlastních nápadů, produktů nebo analýz formou nabídek, zpráv a
bulletinů. Nové tiskárny pracují v síťových prostředích, mají nový zdokonalený
systém podávání papíru, tisk barevné grafiky s výborným rozlišením, vyšší
rychlost výstupu a nižší náklady na pořízení a provoz. Nové technologie pro
zvýšení rozlišovací schopnosti, kterými je řada 4500 vybavena, maximalizují
kvalitu barevného výstupu při plné rychlosti tiskového enginu. Rozlišení 600
dpi s 24bitovou barevnou hloubkou zajišťuje vysoce reálné barvy s hustotou 300
řádků na palec, takže zobrazení je mimořádně čisté. Pro vyšší rozlišení je
využita technologie Image REt 2400, čtyřiadvacetibitová definice barev a
software HP ColorSmart II. Tiskárny dosahují rychlosti tisku 16 stran za minutu
u černobílých dokumentů, 4 stran za minutu u plnobarevných dokumentů a 2 stran
za minutu u plnobarevných dokumentů při tisku na fólie, bussy nebo tzv. těžký
papír. Tiskárna využívá 110 škálovatelných True Type fontů písma. Paměť
tiskárny je standardně 32/40/40 MB (podle modelu), maximálně 208 MB, k
dispozici je 3x standardní DIMM slot. Tiskárny využívají tiskové jazyky HP
Color PCL5 a emulovaný Adobe PostScript Level 2. Jsou připojitelné přes
paralelní port IEEE 1284, uživatelé mají k dispozici také dva sloty EIO pro
rychlejší přenos dat. Podívejme se ještě na zásobníky tiskovin. K dispozici je
nastavitelný zásobník na 250 listů A4. Dá-le je k dispozici 150listový
multifunkční zásobník, jenž podporuje všechny standardní formáty, štítky a
obálky Com 10,5. Výstupní zásobník má kapacitu 250 listů. Duplexní jednotka je
dodávaná u modelu DN. U tohoto modelu se také standardně dodává 500listový
vstupní zásobník. Tektronix
Firma Tektronix se již delší dobu zabývá převážně výrobou barevných tiskáren s
vysokou kvalitou tisku, z barevných laserových tiskáren to jsou v současnosti
dva typy: Phaser 740 a Phaser 780.
Phaser 740
Barevná laserová tiskárna Phaser 740 je nejnovější z řady barevných laserových
tiskáren firmy Tektronix. Je schopna velmi rychlého tisku ve fotografické
kvalitě. Nabízí poměrně vysoké rozlišení 1 200 x 1 200 dpi. Jako všechny
tiskárny Tektronix přichází standardně s 10BaseT Ethernetem zajišťujícím
okamžitou použitelnost v jakékoliv síti. Phaser 740 je jednou z rychlejších
barevných laserových tiskáren na trhu. Nabízí 5 stran za minutu v plné barvě a
16 stran monochromaticky.
Phaser 780
Je první A3+ barevnou laserovou tiskárnou Tektronixu. Byla navržena tak, aby
pro klienta byla efektivní variantou k velmi drahým barevným kopírovacím
systémům, a to jak ve speciálním grafickém a návrhářském prostředí, tak i v
běžné kanceláři. Phaser 780 je alternativou např. pro copy studia. Vyznačuje se
fotografickou kvalitou tisku. Díky rozlišení 1200 dpi a systému Continuous
Tone, který kvantuje až šestnáct úrovní šedi do jednoho bodu, dává Phaser 780
výstupy, které obstojí i v těch nejnáročnějších studiích. Práci grafikům
usnadní i rozšířený fotmát A3+, na který se pohodlně vejde stránka na spad i
všechny ořezové značky a kontrolní klíny.
Canon
Canon vyrábí v současnosti jediný model laserové barevné tiskárny C LBP 360PS.
Tato tiskárna je určena zejména pro profesionály, kteří kladou důraz na
perfektní kvalitu výstupů svých dokumentů a prací. Možnosti tiskárny využijí
především grafici, umělci a DTP studia, své uplatnění však najde všude tam, kde
je kvalita výstupu prvořadým kritériem.
Jak známo, kvalitní barevný výtisk není charakterizován pouze množstvím barev,
ale také jejich sytostí a opravdovostí. V obou hlediscích má Canon C LBP 360PS
velmi dobré parametry. Díky své technologii tiskne 16,7 mil. barev (256 odstínů
pro každou ze základních barev CMYK) při rozlišení 600 x 600 dpi. Tiskárna
nabízí také řadu možností, jak optimalizovat tisk daného dokumentu. Mezi
technikami umožňujícími tuto optimalizaci jsou mimo jiné CRDs (Color Rendering
Dictionaries) a kalibrace barev.
Dalším velmi důležitým parametrem tiskáren je rychlost tisku. Dvojnásob to
platí u tiskáren barevných, kde jsou enormní nároky na paměť a množství přenosu
dat. Canon C LBP 360PS obsahuje 64bitový procesor MIPS R4600/100 MHz, díky
kterému umí tisknout 12 stran za minutu jednobarevně a 3 strany za minutu
barevně. Integrovaný pevný disk a operační paměť o velikosti 32 MB prakticky
posouvá tiskárnu do role tiskového serveru. Opakovaný tisk se tak uskutečňuje
především v tiskárně a samotný počítač není blokován. Na rychlosti tisku se
velmi výrazně podílí také funkce RIP-While-Print. Ta umožňuje tisk stránky a
současně přípravu dat stránky další. Společnost Canon přišla také s novým
systémem vyhlazování tisku. Integrovaný senzor neustále detekuje změny v
teplotě a vlhkosti okolí a udržuje optimální hustotu směsi toneru v systému
nazvaném Auto Color Calibration. Samotný tisk je uskutečňován prostřednictvím
čtyř válců tonerů v barvách CMYK a silikonového oleje. Tiskárna komunikuje s
okolím prostřednictvím paralelního rozhraní SCSI Ethernet. Paměť je
rozšiřitelná na 48 MB, k dispozici je 39 písem Type1 a 11 vektorových písem.
Uživatel má k dispozici zásobník na 250 listů a víceúčelový zásobník na 100
listů.
Lexmark
Firma Lexmark vyrábí barevné laserové tiskárny řady Optra SC. Všechny modely
jsou vybaveny slotem PCI s možností připojení dalšího rozhraní (RS-232,
Ethernet, Local Talk aj.). Nyní je aktuální barevná laserová tiskárna Optra SC
1275 (1275n), která tiskne 12 stran za minutu černobíle a 3 strany za minutu
barevně. Její paměť má kapacitu 16 MB, rozšiřitelná je však až na 192 MB.
Rozlišení tiskárny je 600 dpi. Tiskárnu lze připojit k síti přes
vysokorychlostní obousměrné paralerní rozhraní. Tiskárna může využívat jazyky
PostScript Level 2, Enhanced PCL 5 s barevným rozšířením a PCL 6 (mono). Má 3
vstupní zásobníky po 250 listech a jeden zásobník výstupní, rovněž pro 250
listů.
Kyocera
Výkonná barevná tiskárna FS--5800C rozšiřuje rodinu EKOlaserových tiskáren
firmy Kyocera, které jsou známé především svojí kvalitou tisku. Emulační
režimy, kterými disponuje, z ní činí síťový produkt, jenž zvládá i
nejobtížnější tiskové úlohy. Díky programovacímu jazyku PRESCRIBE IIC dostanou
dokumenty profesionálnější a přitažlivější vzhled. A navíc, programové vybavení
dálkového ovládání tiskárny KYOCERA PrintMonitor (KPM) umožňuje nejen
kontrolovat stav tiskárny, ale přímo řídit všechny její činnosti. Tiskárna má
rozlišení 1 200 x 1 200 dpi a vyžaduje přídavnou paměť RAM.
Minolta
Firma Minolta vyrábí barevnou laserovou tiskárnu Minolta Color PagePro. Výborná
kvalita tisku je tu zaručena použitím systému Super Fine Micro-Toning a
rozlišením 600 dpi. Použitím plně oddělených tonerů je zajištěna možnost
černobílého tisku za standardní ceny se čtyřnásobným výkonem. Kvalitní grafiky
a dobré reprodukce fotografií je dosaženo díky technologii Fine ART (Advanced
Resolution Technology). Díky nové technologii přenosu toneru na papír je Color
PagePro schopna potisknout všechna standardní média. Tiskárnu lze připojit k
počítačové síti pomocí interní síťové karty. Pro grafiky je podstatné, že Color
PagePro lze rozšířit o PostScript Level 2. Spotřební materiál s dlouhou
životností, vzájemně nezávislé kazety s tonerem a optický válec s životností 20
000 výtisků garantují dobrou kvalitu barevného tisku. Color PagePro tiskne 3
barevné strany za minutu a černobíle 12 stran za minutu.
OKI
Společnost nevyrábí v současnosti žádné klasické laserové tiskárny. Jejich
produkci nahrazuje LED tiskárnami řady OKIPAGE. Tyto tiskárny se od laserových
tiskáren ostatních výrobců liší zejména tím, že jako zdroj světla nepoužívají
laserovou diodu a složitou mechanickou soustavu, nýbrž pouze polovodiče.
Podrobnosti jsou uvedeny ve vloženém článku.
I přes (nebo pro) tento zásadní konstrukční rozdíl se tiskárny OKI vyznačují
vysokou kvalitou tisku. Tiskárny mají menší rozměry, podstatně jednodušší
konstrukci, a tím i jednoduchou údržbu. O kvalitě tiskových hlav LED svědčí
skutečnost, že firma OKI na ně poskytuje 5letou záruku. Stránkové tiskárny OKI
se vyznačují nejenom kvalitním tiskem, ale i malou spotřebou energie a nízkými
provozními náklady. Je toho dosaženo tím, že jednotka s tonerem je oddělena od
obrazového válce a navíc má zabudován vnitřní systém recyklace toneru,
zajišťující jeho úplné upotřebení. Ke kvalitě tisku významně přispívá sférický
toner, který se vyznačuje jemnými a oblými částicemi. Firma OKI nabízí nyní
tiskárnu OKIPAGE 8c, barevnou LED tiskárnu, jejíž paměť lze rozšířit až na 80
MB. Je ideální pro tisk firemní grafiky, kde je vyžadována vysoká rychlost
tisku, kvalitní tiskový výstup a velká provozní spolehlivost. Ve spojení s
digitální kamerou nalezne své uplatnění i v copy centrech. Tiskárna umožňuje
rychlý barevný tisk, který probíhá (díky použití tandemové tiskové mechaniky)
na jeden průchod papíru tiskárnou. Rychlost tisku činí 8 stran za minutu v
rozlišení 600 x 600 dpi. Kapacita podavačů této tiskárny může být rozšířena až
na 1 000 listů formátu A4. Dokonalý tisk je dále podporován paměťovými moduly
(standardně je dodáváno 16 MB paměti, ale lze ji rozšířit až na 80 MB).
Mezi volitelným příslušenstvím naleznete síťovou kartu pro Ethernet, paměťovou
kartu pro SIMM moduly a druhý spodní podavač s kapacitou 500 stran formátu A4.
Genicom
Společnost Genicom se zaměřuje na výrobu laserových a LED tiskáren řady
microLaser. Nyní nabízí laserovou barevnou tiskárnu microLaser C4. Tato
tiskárna se hodí pro každodenní tisk všech dokumentů, nejen barevných. Její
rychlost tisku je 4 až 8 stran (barevně), 16 stran (mono) za minutu, rozlišení
600 x 600 až 2 400 x x 600 dpi. Je vybavena výkonným 64bitovým RISC procesorem
a hodí se pro užití v sítích. Využívat můžete rozhraní CrownNet pro Ethernet
(10BaseT) a rychlý paralelní a sériový interface. Kapacita paměti tiskárny je
24 MB, rozšířit se dá až na 384 MB. Tiskárna používá jazyky PCL 5e/GL2, Adobe
PostScript Level 2, Lineprinter a HP GL.
Tolik procházka světem barevných laserových tiskáren. Nabídka je tedy rozsáhlá.
Vybrat si můžete již dnes, pokud na to máte. Bohužel tyto tiskárny, obzvláště
ty síťové, představují stále ještě poměrně luxusní druh zboží.
Ale nezoufejte! Do této kategorie se před časem daly zahrnout i černobílé
laserové tiskárny. A dnes se již jejich cena v mnoha případech dostala pod
deset tisíc korun. Podobný vývoj čeká i tiskárny barevné. Stačí jen chvíli
počkat.

9 1583 / ijan

Jazyky tiskáren
Laserové tiskárny používají dva základní typy tiskových jazyků jazyky
popisující stránku (PDL) a Escape Code jazyky. Jazyky PDL jsou vhodné pro
kvalitní zpracování dokumentů, jsou vyspělejší a mnohem komplexnější. Umožňují
lepší formátování, obsahují programy pro grafický návrh, balíky pro typografii,
tabulky a grafy. Jejich nevýhodou jsou vysoké nároky na hardware, proto jsou
tiskárny pracující s těmito jazyky obvykle vybaveny procesorem, velkou pamětí,
eventuálně pevným diskem.
Jazyky založené na Escape sekvencích jsou jednodušší, neposkytují tolik
možností a mají minimální nároky na hardware. Každému příkazu předchází Escape
kód. Pomocí těchto jazyků lze tisknout text v různých fontech, bitovou grafiku,
neobsahují však podporu pro složitější tvary (např. křivky nebo šikmý text).

LED tisk pomocí polovodičových diod
Stránkové tiskárny, které tisknou v nejlepší kvalitě, nemusejí nutně používat
pouze klasickou laserovou technologii. Dalším trendem v této oblasti je tisk
pomocí tiskové hlavy s diodami LED. Zdrojem světla u klasické laserové tiskárny
je laserová dioda, jejíž paprsek prochází složitou cestou přes optické členy až
na rotující hranol, jímž je rozdistribuován na celou šíři obrazového válce.
Tento systém je nutné korigovat tak, aby velikost obrazového bodu byla před
dopadem na válec stejná v jeho středu i na jeho okrajích. Na rozdíl od klasické
laserové technologie je systém LED diod konstrukčně jednodušší, má méně
pohyblivých částí, nevyžaduje prakticky žádné nastavování a je odolný proti
případným otřesům.
Technologie LED využívá jako zdroj světla liniové pole polovodičových diod LED
(Light Emitting Diode). Toto pole se skládá z několika tisíc mikrodiod,
uložených v řadě vedle sebe přes celou šíři obrazového válce. Každá dioda může
vytvořit samostatný obrazový bod. Konstantní ostrost obrazu po celé šíři
obrazového válce je zaručena tím, že všechny světelné paprsky z jednotlivých
diod dopadají na povrch válce kolmo a mají stejně dlouhou dráhu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.