Svět kódů a šifer

Britský spisovatel Simon Singh není na poli popularizace vědy a technologií žádným nováčkem. Česky už od něj vyšl...


Britský spisovatel Simon Singh není na poli popularizace vědy a technologií
žádným nováčkem. Česky už od něj vyšla Velká Fermatova věta, nyní přichází na
trh další ojedinělé dílo: Kniha kódů a šifer.
Jedná se o velmi čtivě napsaný přehled dějin kryptografie. Začneme ve starověku
u jednoduchých šifer typu "záměna písmenka za písmeno" a projdeme více než dvě
tisíciletí evropských dějin (s jedním zastavením u kryptografie arabské). Pak
přijdou na řadu i počítače. Zastavíme se u klíčů vyměňovaných mezi Bobem, Alicí
a Evou, svá tajemství nám odhalí algoritmus RSA, systém PGP a další moderní
technologie. Na konci nechybí výhled do budoucna, do světa kvantových počítačů
i kvantové kryptografie.
Autor si podrobně všímá role, kterou šifry sehrály ve zlomových okamžicích
světových dějin samozřejmě během obou světových válek, ale třeba i při odhalení
spiknutí Marie Stuartovny proti britské královně Alžbětě. Osudy šifer se
proplétají s jejich tvůrci i dešifrátory, čtenář se s pomocí šifry může dokonce
vypravit hledat poklad.
Ke knize lze mít pouze několik spíše kosmetických výhrad. Autor je podstatně
více doma v oblasti kryptografie než na poli dějin starověku. A zatímco text o
kvantové kryptografii je srozumitelný, část o kvantových počítačích je již
pochopitelná podstatně méně, přičemž některé informace by se daly označit snad
až za z fyzikálního hlediska zavádějící. To jsou ovšem jen drobné kazy na jinak
velmi hodnotném a zcela ojedinělém díle.
Tuzemský vydavatel knihy (nakladatelství Dokořán) nám část textu dal volně k
dispozici i v elektronické podobě. Nemusíte tedy kupovat zajíce v pytli. Na
www.scienceworld.cz najdou zájemci kapitoly o prolomení šifry německého
"válečného" stroje Enigma i pojednání o tom, jak se na poli kryptografie
uplatnil Charles Babbage, neúspěšný konstruktér parního počítače z 1. poloviny
19. století.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.