Svět on demand

IBM hledá nové příležitosti Aplikační platformu WebSphere dnes na celém světě využívá 50 000 zákazníků, vývo...


IBM hledá nové příležitosti
Aplikační platformu WebSphere dnes na celém světě využívá 50 000 zákazníků,
vývojové prostředí Eclipse zaznamenalo 6,9 milionu stažení a s databází DB2
pracuje více než 400 000 zákazníků.
To jsou jen některé z argumentů, jimiž se Steve Mills, starší viceprezident IBM
a šéf softwarové divize této firmy, snažil přesvědčit účastníky tradiční
vývojářské konference IBM o tom, že investovat do softwaru od Velké modré je
jisté a bezpečné.
Konference IBM DeveloperWorks Live! se konala začátkem dubna v americkém New
Orleansu. Jejím ústředním tématem byla strategie e-byznys on demand, která
spočívá v budování integrovaných end-to-end obchodních procesů procházejících
celou firmou nebo ještě lépe celým řetězcem partnerů, dodavatelů a odběratelů.
Jednotlivým uživatelům a firemním aplikacím jsou přitom systémové zdroje
přidělovány až v okamžiku, kdy je potřebují, a platí pouze za použitou
hardwarovou a softwarovou infrastrukturu.

Tivoli a webové služby
Jakousi autonomní součást celé akce tvořila konference Planet Tivoli, kterou
zahájil generální manažer divize Tivoli Robert LeBlanc prezentací toho, jak
dokáže software pro systémový, bezpečnostní a storage management podporovat
automatizované akce na síti. Monitorovací software od Tivoli umí například
předvídat kapacitní problémy databázového serveru a upozorní na ně správce sítě
v dostatečném předstihu.
K novinkám v produktovém portfoliu patří Tivoli Monitoring Engine, který
obsahuje technologie umožňující automatické zotavení systému v kritických
situacích. Jednotlivé autonomní funkce tohoto softwaru mohou vývojáři vkládat
do svých aplikací. Představeny byly i nové utility pro automatizovanou správu
storage systémů.
Nemalý potenciál se podle výzkumníků IBM skrývá v dnes již historických, avšak
v mnoha případech funkčních legacy aplikacích. Vznikla proto modernizační
iniciativa, jejímž cílem je převedení těchto aplikací do světa webových služeb.
To by mělo být levnější než vývoj nového softwaru a současně by mělo dojít k
úsporám nákladů na provoz těchto renovovaných aplikací ve srovnání se
stávajícím stavem.
Nástroje na modernizaci aplikací pro systémy IBM eServer zSeries a iSeries jsou
stejně jako nové vývojové nástroje WebSphere Studio Enterprise Developer V5 a
Development Studio for iSeries V5 založeny na otevřeném prostředí pro vývoj
integrovaných aplikací Eclipse.
Novinkou v rámci produktu WebSphere Studio je také podpora vývoje softwaru pro
aplikační server WebLogic firmy BEA. Vývojáři tak mohou pracovat na J2EE
aplikacích pro WebLogic přímo v prostředí WebSphere.

SMB a co dál
Potenciál trhu malých a středních podniků (SMB) odhaduje IBM na 300 miliard
dolarů. Právě pro tento trh je určeno balíkové řešení Integrated Platform
Express, které má umožnit rychlý vývoj a nasazení aplikací na platformě Intel
(IBM eServer xSeries) v prostředí Linuxu.
Rodina softwarových produktů IBM, čítající tradiční zástupce WebSphere, DB2,
Lotus a Tivoli se v únoru díky akvizici v hodnotě 2,1 miliardy dolarů rozrostla
o dalšího člena Rational software. Není proto příliš překvapivé, že jsou další
softwarové plány IBM a očekávání vývojářů do značné míry spjaty právě s touto
akvizicí. V průběhu následujících měsíců bude probíhat integrace produktů
Rational do produktového portfolia IBM, jejímž výsledkem by mělo být například
hlubší začlenění modelovacího nástroje Rational XDE do vývojového prostředí
Eclipse.
Pro vývojáře i obchodní partnery jsou určeny nové podpůrné programy týkající se
autonomního computingu i aktivit v sektoru malých a středních firem.
"IBM právě rozjíždí svůj zatím nejambicióznější program pro podporu vývojářů,"
říká Buell Duncan, který se o vztahy IBM s vývojářskou komunitou stará. "Naším
cílem je poskytnout jim otevřené, integrované a autonomní nástroje, které
umožní přeměnu současného byznysu na e-byznys on demand."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.