Svět on-line her má vlastní jazyk

Tento článek je sice určen tuzemským čtenářům, ale drtivá většina herních serverů leží ve Spojených státech a...


Tento článek je sice určen tuzemským čtenářům, ale drtivá většina herních
serverů leží ve Spojených státech a komunikačním jazykem je samozřejmě
angličtina. Malá jazyková exkurze a slovníček se vám proto bude jistě hodit.
On-line hry jsou fenomén, který si získává stále více příznivců.
Jak se mluví v herním světě?
Pokud se rozhodnete vrhnout do on-line hraní po Internetu, možná vám bude
zpočátku připadat, že jazykem, kterým se všichni domlouvají, rozhodně není
angličtina. Před začátkem každé hry i po jejím ukončení se na herních serverech
v chatovacích sekcích scházejí hráči a domlouvají strategie, či hodnotí hru.
Zde se můžete setkat např. s větou: "Wtf? Llama newb said I was using a bot
just cuz I gibbed him 40 times!" Připojený slovníček by vám měl pomoci
orientovat se v tomto novém technologickém slangu, který možná v budoucnosti
ovlivní moderní angličtinu.
On-line hry
Oblast on-line her se neustále vyvíjí a takřka každá nová hra nabízí možnost
současné hry více hráčů prostřednictvím Internetu (tzv. multiplayer). Mimo her,
které lze hrát i na samostatném počítači (Doom II, Quake II, Warcraft II,
Starcraft apod.), existují i výhradně internetové hry. V současnosti se
největší popularitě těší zejména Ultima Online a Meridian 59. V tabulce "Seznam
on-line herních služeb" najdete seznam nejvýznamnějších světových herních
serverů, které denně navštěvuje obrovské množství hráčů z celého světa.
Připojení
Zde tuzemští hráči narazí na zatím nepřekonatelný problém, kterým je SPT
TELECOM. Díky monopolnímu udržování neúnosných finančních nákladů na modemové
připojení k Internetu pomocí běžných telefonních linek, jsou on-line hry pouze
výsadou hráčů z řad českých milionářů...
Odhlédneme-li od telefonních poplatků, dalším problémem se může ukázat kvalita
služeb poskytovaných některými tuzemskými internetovými providery (ISP).
Mapu a seznam tuzemských ISP můžete najít v Tématu týdne CW 17/98. Pokud si
vybíráte svého poskytovatele připojení, pak se rozhodně zaměřte na rychlost
připojení, kterou vám nabízí. Cena za připojení u jednotlivých providerů se
neustále mění s rozšiřováním nabídky jejich služeb, proto si vybírejte uvážlivě.
Měsíční poplatek za připojení k Internetu s neomezeným přístupem se dnes ve
Spojených státech pohybuje kolem 20 dolarů.
Malý slovníček pojmů
lAFK: [Away from keyboard] Hráč odešel od klávesnice.
lAFKFAM/S: [Away from keyboard for a minute/second] Pryč od klávesnice pouze na
minutu/vteřinu.
lBot: Cheatovací program pro hru Quake.
lCamper: Označení pro hráče, který se ve střílečkách schovává poblíž
frekventovaných cest a ostřeluje kolemjdoucí, aby nasbíral co nejvíce fragů.
lClan: Skupina lidí, kteří tvoří tým v boji proti dalším týmům. Podle typu hry
se jim říká i cechy, řády, švadrony, bataliony, čety, komanda atp.
lFrag: Zabít někoho ve střílečce. Fragy se používají jako bodovací systém.
Např: "Mám 14 fragů a ty jen 3."
lFurry games: Populární podskupina MUDů, ve které hráči vystupují jako
antropomorfovaná zvířata.
l<g>: [Grin] Úšklebek. Ironizující či škodolibý význam věty se označuje
písmenem g v ostrých závorkách. Obecně se do ostrých závorek při chatování dává
popis chování autora, který nelze vystihnout pomocí smajlíků. Např. "<shaking>
Yikes Im scared."
lGamemasters: On-line ekvivalent dungeonmasterů, tedy správců či administrátorů
hry.
lGib: Označení pro explozi těla po zásahu raketou či granátem ("Whoa, nasty
gib!"). Tento výraz je specifický pro hru Quake.
lLag: Označení pro nekvalitní připojení na síť. Pokud mezi dvěma hráči dojde ke
zpomalení či přerušení toku dat během hry, může být předčasně ukončena. Tento
stav se označuje i jako Fog.
lLamer: Protiklad k označení hráč Gamer. Lamer čili chromajzl, je často
nezkušený hráč, který si handicap vyrovnává používáním nečestných či
nesportovních postupů. lLlama: viz Lamer.
lLOL: [Laughing out loud] Hlasitě se směju. Tuzemský hráč by asi napsal Ha, Ha,
Ha.
lMUD: [Multi User Dungeon] Síťové hry (původně textové) založené na interakci
hráčů uvnitř virtuálního světa. Někdy se označují i MUSH, MOO, MUCK atd.
lNewbie, Newb: Nováček. Hráč, který se zapojil do určité on--line hry, a nemá
zatím žádné zkušenosti.
lPK: [Player Killer] 1. V některých hrách místo, které je pro hráče smrtelně
nebezpečné (např. pasti, elektrické stěny). 2. Osoba, která se baví napadáním a
zabíjením dalších hráčů. V poslední době velký problém v herním světě Ultima
Online.
lPvP: [Player vs. Player] Některé RPG hry dovolují hráčům zabíjet se navzájem.
lRL: [Real Life] Opravdový život hráče. IRL [In Real Life] V reálném životě.
lRPers: Role Players. Hráči, kteří v on-line hrách přebírají jinou identitu,
než mají v RL.
V nedávné minulosti byl např. odhalen případ redaktora jednoho tuzemského
herního časopisu, který je ve hře Ultima Online poklidným rybářem...
lScrolling: Opakované zadávání poslední věty či prázdné řádky, dokud celý text
nezmizí z obrazovky. Velmi nepopulární chování v chatovacích místnostech
herních serverů.
lShouting: Pokud něco napíšete velkým písmem či použijete redundantní
znaménka !?, budete mezi on-line hráči považován za hulváta. "STOP MOVING" "Why
are you shouting ???!?!?". V chatovacích místnostech je lepší dodržovat nepsané
zákony (netiquette) a vyhnout se zbytečnému "křiku" [shouting].
lSnert: Hráč, jehož jedinou zábavou je otravovat ostatní hráče. Při hraní se
snažte, zejména pokud jste newbie, příliš na sebe neupozorňovat. Označení
"snert" se lze špatně zbavit.
lSystem Abuse: Obejít interní zákony herního prostředí, pomocí děr v systému a
nepovolených procedur.
Příklad: Pokud hráč poražený v legálním souboji nezemře, protože si nastavil
nesmrtelnost, může to být herním administrátorem kvalifikováno jako porušení
zákona a hráč může být vyloučen ze hry.
lWTF: [What the Fuck?] Pokud vám někdo napíše "I was just about to frag you
when the game froze wtf happend?", pak vězte, že je už opravdu pěkně naštvaný:
"Právě jsem se chystal, že tě fragnu, když hra zmrzla do pr.... co se stalo?"
8 1159 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.