Svět podle první dámy HP: Virtualita, digitalizace a invence

Carly Fiorina, výkonná ředitelka a předsedkyně správní rady společnosti Hewlett-Packard, při své pražské návště...


Carly Fiorina, výkonná ředitelka a předsedkyně správní rady společnosti
Hewlett-Packard, při své pražské návštěvě představila směry, kterými se podle
ní budou dále rozvíjet technologické firmy. V dnešní době podle Fioriny vzrůstá
nutnost spolupráce mezi jednotlivými odvětvími. Globální firmy budou nuceny
intenzivněji sdílet informace nejen mezi jednotlivými pobočkami, ale i mezi
sebou navzájem.
Právě globálně působícím firmám přinese rozsáhlé sdílení informací největší
prospěch. Za příklad takových projektů uvedla Fiorina 10letý celosvětový
kontrakt mezi HP a společností Procter&Gamble. Smlouva o poskytování IT služeb
v celkové hodnotě 3 miliardy dolarů byla uzavřena počátkem tohoto roku.
Sdílení informací napříč partnery i jejich pobočkami má umožnit mnohem větší
flexibilitu, např. pružné snižování a zvyšování objemů dodávek trhy v
jednotlivých zemích a regionech se chovají v řadě ohledů odlišně a zohlednění
této odlišnosti pokládá Carly Fiorina za klíčový moment úspěšné firemní
strategie.

Proti Dellu
Hewlett-Packard aspiruje získat v budoucnu významnou tržní pozici díky
investicím do vědy z výzkumu. Oproti předešlému období v posledních letech
rychle roste např. počet získaných patentů.
Důraz na invenci má firmě pomoci v boji proti konkurenčnímu Dellu. Jedním z
motivů pro spojení HP a Compaqu byla právě snaha čelit rychlému nástupu Dellu
na poli osobních počítačů. Tento cíl se ovšem zatím nepodařilo splnit viz také
článek na titulní straně tohoto CW, který na základě dat IDC dokumentuje
vedoucí pozici Dellu na trhu PC.
Podle Fioriny však není rozhodující, jak se střetnutí mezi rivaly vyvíjí v
horizontu několika čtvrtletí. Výkonná ředitelka HP se snažila prezentovat svoji
firmu jako technologického inovátora, jehož chvíle díky množství výzkumných
projektů a patentů nemůže nepřijít. Výhodou HP oproti Dellu má být také širší
produktové portfolio a důraz na nadstavbové konzultační a poradenské služby,
dodávky softwaru či serverů vyšší třídy.
Distribuce produktů má být pouze jednou z činností, nikoliv činností hlavní. HP
přitom údajně nehodlá přebírat obchodní model Dellu založený především na
přímém prodeji z celkového loňského příjmu 73 miliard dolarů bylo podle Fioriny
50 miliard vygenerováno prostřednictvím prodejních kanálů.
K soupeření dodavatelů PC nakonec zbývá dodat, že trh se po recesi na přelomu
tisíciletí již dostatečně zotavil a úspěšných hráčů může tedy být více. Na
druhé straně je ale skutečností, že rostoucí poptávku vyvažují klesající marže
výrobců. Divize HP odpovídající za prodej PC tak i přes růst obratu přispěla v
posledním čtvrtletí k zisku firmy spíše jen symbolicky. Totéž platí i pro
servery založené na procesorech Intelu, naproti tomu velkých unixových systémů
se cenová válka zdaleka tolik netýká.

Globalizovaný svět
Podnikové pracovní procesy získávají podle Fioriny stále více charakter
virtuálnosti, mobility a digitalizace. Výkonná ředitelka HP dokonce uvedla, že
brzy již v rámci podniků nebudou existovat čistě fyzické/analogové procesy bez
odpovídající digitalizace. Digitální revoluce zasáhne nejrychleji tvorbu
obsahu, jeho další zpracování a distribuci.
Tento technologický posun přinese transformaci i vyspělým zemím jako celku v
Praze jednala první dáma HP s premiérem o e-governmentu, při návštěvě našich
sousedů hovořila s polským prezidentem např. zase o přípravě automatizovaného
systému pro získávání zemědělských dotací z fondů EU.
Pro firmy technologického sektoru znamenají probíhající změny příslib stability
a zřejmě i důvěry investorů krize z přelomu tisíciletí by měla být definitivně
zažehnána.
Nástup digitálních technologií je ovšem podmíněn snadností jejich použití
(technologie je prostředkem, nikoliv cílem) a skutečností, že do sebe dokáží
zahrnout i to, co Fiorina označuje jako "osobní prvky". Celý koncept
transformace podnikových procesů podle HP je souhrnně označován jako Adaptive
Enterprise. Firma hodlá sebe samu v intencích tohoto programu přetvořit již v
průběhu příštích 3-5 let.

Spotřební elektronika
Společnost Hewlett-Packard se podle Fioriny neomezuje jen na podnikový sektor.
Firma se hodlá výrazněji profilovat v oblasti domácí zábavy, dnes jednom z
nejrychleji rostoucích segmentů světa IT vůbec.
Plány HP jsou poměrně široké zahrnují vytváření obsahu (nedávná spolupráce s
DreamWorks na filmu Shrek, partnerství s WarnerBros), jeho distribuci na bázi
firemní Digital Media Platform (HP hodlá v této oblasti rozšiřovat partnerství
s telekomunikačními operátory i výrobci mobilních telefonů nedávno odstartovala
např. spolupráce HP-Nokia) a dodávky vlastních zařízení (MediaCenter). Do
stejné oblasti směřují i poslední snahy Microsoftu, jehož připravované
technologie mají bezdrátově propojit domácí počítače pracující na Windows XP s
ostatními zařízeními, jakými jsou např. televizory.
Do koláže aktivit na poli digitální zábavy dobře zapadá i spolupráce s Applem a
chystané dodávky iPodu v režii a pod značkou HP. Analytici se v této
souvislosti ovšem mírně podivují, proč firma musí licencovat technologii od
Applu, když spolu s Compaqem získala i kapesní počítač iPaq opravdu nešlo
vybudovat hudební přehrávač na jeho základě?
Už asi před rokem byly také oznámeny plány na HP na výrobu vlastních
elektronických knih. Dosud představené prototypy byly hodnoceny jako velmi
slibné. S tím, jak se HP přibližuje poskytovatelům digitálního obsahu, začne ve
svých produktech více využívat ochranné technologie DRM (Digital Rights
Management) namířené proti nelegálnímu kopírování. Carly Fiorina na letošním
lednovém veletrhu Consumer Eletronic Show také poněkud přitvrdila v rétorice
proti hudebnímu pirátství.
Do oblasti domácí zábavy budou proudit i další investice firmy, ta zde bude
rozšiřovat spolupráci s partnery a zřejmě přikročí ve větší míře i k akvizicím.

Jak u nás?
Jaký vztah mají plány první dámy HP k našemu lokálnímu trhu? Carly Fiorina
nechtěla během své pražské návštěvy konkrétně příliš hovořit o eventuálních
chystaných investicích firmy v ČR. Zájem IT firem o středoevropský region je v
tuto chvíli dobře patrný otázkou však samozřejmě zůstává, zda kapitáni průmyslu
nestočí brzy svůj pohled ještě dále na východ. Fiorina pouze diplomaticky
uvedla, že by od ní nebylo moudré, pokud by jednu ze zemí vyzdvihovala na úkor
jejích sousedů.

Finance pod lupou-rekordní-čtvrtletí
Ve druhém fiskálním čtvrtletí roku 2004 dosáhly příjmy společnosti
Hewlett-Packard výše 20,1 miliardy dolarů. Poprvé se tak podařilo překonat
hranici 20 miliard a výsledky oproti stejnému období před rokem znamenají
nárůst o 12 %. Čistý zisk činil 884 milionů dolarů. Úspěšné čtvrtletí souviselo
především se vzrůstající poptávkou prakticky ve všech segmentech podnikání HP,
od služeb po tisková řešení k poklesu došlo naopak na poli produktů pro
ukládání dat. Nejúspěšnější byla v rámci firmy divize prodávající tiskárny a
skenery (6,1 miliard obratu) HP zde těží z toho, že barevný tisk se stává
mainstreamovou technologií. Prudký nárůst zaznamenaly také dodávky softwaru,
především balíků OpenView a OpenCall. Analytici soudí, že především další vývoj
nástroje pro správu sítí OpenView by pro firmu mohl být klíčový, protože právě
do této oblasti bylo ze strany společnosti v posledních letech masivně
investováno. HP v posledním období sáhla i k několika akvizicím, jejichž cílem
bylo právě další rozšiřování funkčnosti systému OpenView.

Z výroků Carly Fioriny
"Biologie spíše než mechanika je tím úhlem pohledu, ze kterého je třeba
pohlížet na věk informatiky." Společnosti mají podle ní blízko k charakteru
živých organismů, v úvahách o adaptivnosti cituje Fiorina s oblibou myšlenky o
přizpůsobování a přirozeném výběru z díla Charlese Darwina.
"Snazší je získat odpuštění než povolení." Tímto výrokem se Fiorina hlásí k
zásadě, že základem úspěchu firmy je iniciativnost a kreativita jejích
zaměstnanců. Pro technologické firmy platí podle ní uvedená zásada dvojnásob.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.