Svět vysokorychlostního připojení

Česká republika se dostala do první desítky v celosvětovém měřítku procentuálního nárůstu počtu broadbandových ...


Česká republika se dostala do první desítky v celosvětovém měřítku
procentuálního nárůstu počtu broadbandových linek.

Celkový počet broadbandových linek vzrostl v posledním čtvrtletí loňského roku
na 209 milionů, což představuje meziroční nárůst o 37 %. Ve stejném období loni
počet linek dosahoval 153 milionů. V čele žebříčku nejužívanějších technologií
přitom stojí DSL, která za sebou nechává u nás populární kabelový internet a
jiné formy připojení. Vyplývá to ze statistiky analytické společnosti Point
Topic, která však nezahrnovala údaje o mobilních sítích třetí generace (3G).

Regionální rozdíly
Největší podíl vysokorychlostních linek patří regionu Asie a Tichomoří, který
dosahuje hodnoty 40 %. Na druhé straně však jde rovněž o nejpomaleji rostoucí
segment trhu s meziročním růstem 3,6 %, což je dáno vysokou penetrací internetu
v daných oblastech. Naopak nejrychleji rostoucím trhem je Evropa, Střední
východ a Afrika (EMEA), jejíž počet linek vzrostl za loňský rok o celých 52 %
na 23,1 milionu, což charakterizuje 32% podíl všech broadbandových linek po
celém světě. Na celkovém součtu těchto linek se jedním procentem podílejí
Střední východ a Afrika, se dvěma procenty následuje východní Evropa. Oba tyto
regiony ale logicky zaznamenávají rekordní meziroční nárůsty dosahující 95,9 %,
respektive 92,7 procenta. Nejdynamičtější zemí v posledně uváděných oblastech
je pak podle popisované statistiky co do budování broadbandu Turecko, které za
loňský rok dalo vzniknout více než milionu nových vysokorychlostních linek, a
celkem jich tak tato země napočítala 1,54 milionu. V již zmiňovaném regionu
východní Evropa vedou v počtu broadbandových přípojek Chorvatsko, Bulharsko,
Makedonie, Rumunsko a Slovensko, jejichž růst se pohybuje v rozmezí od 152 do
311 % ročně. Třetím nejrychleji rostoucím trhem, avšak podílem nejmenším, je
Latinská Amerika, které dominuje Brazílie s 1,25 milionu nových linek. Špatně
si nevedla ani jihovýchodní Asie, která zaznamenala roční nárůst o 45,4 %.
Samotná Čína pak za poslední čtvrtletí roku 2005 vybudovala celkem 2,5 milionu
linek, za rok 11,7 milionu, přesto však jde o zemi s malým růstem a nízkou
penetrací. Více než polovina všech vysokorychlostních linek náleží Severní
Americe a západní Evropě, přičemž druhá uvedená oblast roste v tomto směru
podstatně rychleji. Například Velká Británie, Německo či Španělsko
zaznamenávají roční růst mezi 50 a 60 %. Nejvyšším počtem broadbandových linek
pak disponují Spojené státy s 43,4 milionu, za nimi následuje Čína s 37,5
miliony a Japonsko s počtem 22,1 milionu linek. Co se procentuálního nárůstu
počtu linek týče, Česká republika se dostala do první desítky. Největší nárůst
pak zaznamenalo Chorvatsko (311 %) a Maroko (303 %).

DSL na výsluní
Znatelně menší růst oproti technologii DSL zaznamenává kabelový internet a jiné
formy internetového připojení. Zatímco v roce 2004 jim náleželo 36,2 % trhu, o
rok později to bylo už jen 33,7 %. Roční nárůst pak činil 27,2 %. Oproti tomu
technologie DSL dosáhla růstu 42 %, a to s tím, že analytici očekávají jeho
další navýšení, a to mnohem razantnější než v uplynulých dvou letech.
Podle společnosti Point Topic tvoří celkový podíl technologie DSL ve světovém
broadbandu 66,2 %, kabelový internet pak pouze 24,3 % (například ale v Rumunsku
je stále poměr kabelových linek vyšší než DSL linek, a to v poměru 5 400 ku 400
000). DSL trhu celosvětově vládne s počtem 26,4 milionu linek Čína, která se
navíc v absolutních číslech stala nejdynamičtěji rostoucím trhem, když za
poslední rok vybudovala 9,4 milionu DSL linek. Například Spojené státy americké
vybudovaly v loňském roce 5,1 milionu DSL linek, Německo 3,7 milionu, na
dalších místech se dále umístila Velká Británie a Francie s 3, respektive 3,1
milionu linek. Přestože je DSL v současné době velmi rozšířené a mezi uživateli
velmi oblíbené, některé země se přiklánějí k rychlejšímu způsobu připojení.
Příkladem je Jižní Korea, u které jako v jediné zemi došlo k poklesu DSL linek,
a to až o 3,6 %. Důvodem bylo připojení prostřednictvím optických linek tzv.
Apartment LAN nebo Cable Ethernet. Nový, rychlejší způsob připojení se rozmáhá
také v zemích, jako je Japonsko, Dánsko či Nizozemsko.(


Vysokorychlostní internet v ČR
Počet vysokorychlostních přípojek v České republice za poslední dva roky
výrazně vzrostl. Zásluhu na tom má především bezdrátová technologie Wi-Fi,
která na našem internetovém trhu tvoří více než 50 % všech Wi-Fi připojení v
zemích Evropské unie, jak uvádí zpráva Ministerstva informatiky ČR. Největší
podíl přitom představují přípojky ADSL, kterých je v ČR okolo 300 tisíc,
následuje Wi-Fi se zhruba 200 tisíci přípojkami a kabelový internet, jejž
využívá cca 180 tisíc uživatelů. Hojně se také rozvíjí připojení, které
nabízejí mobilní operátoři. Zájem o vytáčený internet, tzv. dial-up,
rozšiřováním vysokorychlostního internetu klesá. V pořadí podle tempa růstu
počtu vysokorychlostních přípojek se Česká republika umístila v první polovině
s nárůstem dvojnásobně vyšším, než jaký je průměr v celé OECD.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.