Světem spotřebního materiálu

Volba spotřebního materiálu v sobě spojuje aspekty ekonomické, ekologické a etické. Ekonomické se váží k nákladov


Volba spotřebního materiálu v sobě spojuje aspekty ekonomické, ekologické a
etické. Ekonomické se váží k nákladové efektivitě tisku, ekologické k množství
produkovaného odpadu a etické k cenově dumpingovým nabídkám výrobců tiskáren,
kteří počítají s brzkým nákupem spotřebního materiálu jejich provenience.

Hlavní proud tiskového spotřebního materiálu představují nejen vlastní
inkoustové a tonerové kazety, ale i tisková média a tzv. refill kity.
Neoriginální, respektive neznačkové příslušenství dnes představuje významnou
odnož trhu se spotřebním materiálem.
Renovátorské firmy a alternativní výrobci disponují vlastním vývojem a
výzkumem, nechávají si patentovat vyvinuté technologie a nezřídka si činní
ambice na vyšší standardy kvality a větší přínos zákazníkům, než nabízejí
značkoví výrobci. Ti se ovšem nenechávají zahanbit a kromě dalších vylepšování
tiskových technologií zdokonalují i ochranu tiskových kazet před kopírováním.
Část tuzemských firem zabývajících se renovací vytvořila Asociaci renovátorů
České republiky CRRA (www.crra.cz), jejíž členové spolupracují při vývoji
technologií. Podmínkou členství je mimo jiné obdržení certifikátu kvality ISO
9001:2001, který odlišuje renomované firmy od tzv. garážových.

Inkoustové kazety
Inkoustové tiskárny pracující na termálním principu lze funkčně přirovnat k
napařovací žehličce. Zahřátím topného tělíska, ke kterému je přiváděn inkoust,
vznikne přetlak, který vytlačí kapku inkoustu tryskou na papír. Frekvence
zahřátí a zchlazení trysky je velmi rychlá a pohybuje se v řádu tisíců za
sekundu.
Poškození topného tělíska, ke kterému může dojít například při jeho
nedostatečném ochlazení inkoustem, který v kazetě došel, představuje nevratné
poškození tiskové kazety. Při odborné renovaci je proto třeba otestovat jejich
funkčnost, přičemž jejich počet se pohybuje ve stovkách.
Druhým problémem je vlastní průchodnost trysek. Krystalická báze inkoustu
způsobuje při delším neužívání kazety jeho zasychání. To se nejprve projeví v
okolí trysek a posléze přejde do jejich hloubi, kde již způsobí defektní tisk.
Opatrným odstraněním nánosu lze kazetu ještě zachránit, ale v amatérských
podmínkách již většinou za cenu nižší kvality tisku.
Před každým tiskem provádí tiskárna tzv. samočištění, kdy tisková hlava otírá
oblast trysek o gumovou stěrku. Časem se ovšem i přes její snahu vytvoří v
okolí trysek oblast s přebytečným inkoustem, který ucpe některé z trysek. I zde
lze zavčas provést manuální očištění, ale stále s vysokými riziky nekvalitního
tisku.

Tonerové kazety
Kazety pro laserové tiskárny podstupují při renovaci kompletní rozebrání, při
kterém jsou vyměněny všechny důležité a opotřebovávané součásti, jako stěrky a
pěnová těsnění. Dalším důležitým prvkem výměny je optický válec. Výrobci často
do originálních kazet implementují válec pro jedno použití, respektive pro
životnost jedné náplně kazety. Renovační firmy tyto válce vyměňují povětšinou
za jiné s delší životností. Z toho plyne, že odborně provedená renovace není
proveditelná pouze jednou a její příští cena se může i významně snížit.
Kvalitně renovovanou kazetu lze poznat při zkušebních tiscích různých
grafických objektů. V případě neodborné renovace jsou výsledky povětšinou
viditelně horší. Renomované firmy proto každou zrenovovanou kazetu testují a o
výsledcích testu vedou podrobnou dokumentaci.

Refill kity
Samostatnou cestou, jak dosáhnout znovunaplnění tiskové kazety, je její
renovace vlastními silami. Povětšinou jde právě o pouhé naplnění. Jeho
efektivita je vysoká zejména u starších typů inkoustových kazet, které často
neprodukují příliš kvalitní tiskové výstupy a současně nejsou chráněny
bezpečnostními čipy.
Pro novější typy kazet se pouhé znovunaplnění nedoporučuje a minimálně je
spojeno se snížením kvality tisku. U tonerových kazet si takový postup
vysloveně koleduje o následné poškození tiskárny.

Součást nabídky
Pro inkoustové i tonerové renovované kazety platí, že jejich výrobce by svým
zákazníkům měl nabídnout záruky za případné poškození tiskáren způsobené jejich
užitím. Součástí nabídky renovačních firem bývají i doplňkové služby
související s tiskem, jako například čištění tiskáren nebo nabídka vlastních
papírů.


Renovace v otázkách a odpovědích
1Proč renovovat?
Odborné provedení renovace může přinést stejnou kvalitu jako originální tisková
kazeta, a to za nižší cenu. Znovunaplnění významně snižuje produkované množství
odpadu. Zákazníkům je nabídnuta možnost odkoupení prázdných kazet.
2Proč nerenovovat?
Je zde reálné nebezpečí nižší kvality tisku a kratší životnosti kazety i
výtisků. Neodborně naplněná kazeta může poškodit tiskárnu. Použitá náplň může
mít jiné vlastnosti než originální.
3Co jde renovovat?
V podstatě všechny tiskové kazety inkoustové i laserové. Preferována by měla
být strojní renovace. S příchodem nové tiskové kazety trvá jistou dobu, než
renovátoři naleznou bezpečný způsob renovace.
4Jak volit tiskové kazety?
Není-li jistota odborně provedené renovace, potom jedinou jistotu představuje
originální materiál. Ovšem i profesionálně provedená renovace má svou
nezanedbatelnou cenu, respektive své nemalé náklady.
Zdroj: COMPUTERWORLD

Možnosti volby
1Originální Jde o výrobcem tiskárny doporučené, konkrétně označené tiskové
kazety. Jedině jejich použitím se zákazník nevystavuje riziku ztráty záruky na
zařízení.
2Neoriginální nové
Nové tiskové kazety třetích (alternativních) výrobců jsou přímo určené pro
konkrétní tiskárny, respektive nahrazují originální typy kazet.
3Renovované Znovunaplněné kazety, jejichž základní část již byla použita. Při
renovaci byly opotřebované části vyměněny nebo prošly testy spolehlivosti.
Existují značné rozdíly mezi kvalitou renovace poskytované jednotlivými firmami.
4Znovunaplnění, tzv. refill
Možnost vlastního naplnění tiskové kazety s pomocí speciálních sad, případně i
zcela divoké naplnění. Doplněn je pouze inkoust, případně toner, nejsou
nahrazeny žádné části kazet.

Spotřební materiál očima výrobců tiskáren
Monika Godlová, Product PR Manager, Hewlett-Packard Imaging and Printing Group
Kvalita a vlastnosti tisku jsou vždy dány kombinací tiskárna inkoust papír nebo
jiné médium, na které se tiskne. Inkoust musí být sladěn jak s chodem tiskárny,
tak i s materiály, na které budete tisknout. Pokud doplníte patronu inkoustem
jiného druhu a to třeba i značkovým, hrozí nebezpečí chemické reakce, která
způsobí sražení pigmentu, barviva nebo jiné složky a ucpání tiskové hlavy.
Sražení inkoustu je velmi rizikové hlavně u pigmentových typů inkoustů. Ke
tvorbě sraženiny může dojít i po překročení záruční doby, kterou výrobce udává,
a musí vás o ní informovat. Pokud použijete neoriginální inkoust nebo papír, je
tím samozřejmě ohrožena kvalita tisku. Nikdo nezaručí ani dlouhodobou barevnou
stálost výtisku.
Mnohem více než s inkousty se experimentuje s papíry. Při koupi stejné značky
jako tiskárna a papír máte výhodu, že systém pro vás vyvinul výrobce. V opačném
případě musíte vyzkoušet různé režimy tisku a zjistit, který vám nejlépe
vyhovuje. Citlivější na volbu papíru jsou opět pigmentové inkousty. Tyto
inkousty sice mají obecně větší stálost při vystavení světlu, jsou však
citlivější na poškrabání. U nepigmentových inkoustů, které na trhu převládají,
jsou problémy s kompatibilitou menší. Záruka výrobce na kvalitu se však
vztahuje jen na celý systém (tiskárna inkoust papír).
Naše doporučení zní: Nákupem neoriginálního spotřebního materiálu rozhodně
neušetříte.

Pavel Kelča, produktový manažer, Konica Minolta Business Solutions Czech
Na základě vyhodnocení reklamací v našem servisu a na základě našich testů jsme
zjistili, že velká část reklamací je způsobena použitím jiného než pravého
spotřebního materiálu Konica Minolta. Proto jsme přistoupili k programu "Záruka
3 roky", kde u vybraných strojů poskytujeme zákazníkům záruku 3 roky, pokud
prokáží použití pravého spotřebního materiálu Konica Minolta pomocí
certifikačních hologramů z jejich obalů. Je totiž zřejmé, že každá firma, tedy
i Konica Minolta, platí záruky ze svých příjmů, a musí je tedy určitým způsobem
promítat do ceny výrobku. Z tohoto pohledu není spravedlivé, aby se zákazníci,
kteří pečují o své stroje a kupují do nich pravý spotřební materiál, podíleli
na záruce strojů, poškozených jiných, než pravým spotřebním materiálem.
Jednodušeji řečeno, stroj plněný odlišným tonerem nevydrží 3 roky.
Jiný toner má odlišné mechanické, chemické a elektrostatické vlastnosti než
pravý Konica Minolta. To vede k vadám na výtisku, jako jsou například: svislé
šmouhy a nepravidelné tmavší plochy, šedé pozadí, svislé světlé čáry (chybějící
místa potisku), špatná přilnavost zejména na nestandardní média, jako jsou
fólie.
Většinu těchto závad kvality způsobil odlišný toner poškozením jiných částí
tiskárny, než je vlastní tonerová cartridge tj. ani po výměně toneru za pravý
již nedojde k plnému obnovení kvality tisku.

Ján Ftáčnik, technický ředitel, Oki Systems
Společnost Oki vyvinula pro své tiskárny chemicky upravovaný toner Microfine
Spherical, který má rozměr asi desetiny velikosti drceného standardního toneru
a tvar malé kuličky. Toner má nižší tavicí teplotu, a proto je každá kulička
toneru zabalená v polymerovém obalu, který zachovává integritu a volný tok
materiálu. Díky tomu je možno zapékat toner s menším výkonem, a tím zvyšovat
výkon tiskáren. Drcený toner poškozuje ostrými hranami optické válce poškození
je obyčejně viditelné již po vytištění asi sta stran. Použití neoriginálního
toneru zničí uživateli optický válec, a tím se původní levný nákup prodraží.
Navíc uživatel při použití neoriginálního spotřebního materiálu ztrácí záruku
na tiskárnu. Z toho plyne, že firma Oki v žádném případě nedoporučuje použití
neoriginálního spotřebního materiálu.
Jedním ze způsobů, jak zmenšit náklady na tisk, je koncepce odděleného toneru a
optického válce. Obě tyto součásti tiskového procesu mají svoji přirozenou
životnost, která je značně odlišná. Při rozdělení toneru a válce se dá
optimalizovat jejich použití i provozní náklady v dnes populárních osobních
laserových černobílých tiskárnách uživatel nemusí při menších objemech tisku
vyměnit optický válec v průběhu celé životnosti tiskárny kupuje jenom tonerové
kazety, a tím snižuje svoje náklady na tisk. Oddělení těchto součástí také
pomáhá řešit problém stárnutí tonerů i válců podobně jako vysychají atramentové
náplně do inkoustových tiskáren, stárne i spotřební materiál do černobílých a
barevných laserových tiskáren. Proto se definuje doba skladování, která
nepřekračuje 2 roky, a doba užívání, která je zpravidla přibližně jeden rok.
Jinými slovy i laserovou tiskárnu je potřeba provozovat a ne dlouhodobě
skladovat, aby byla normálně použitelná.
(Prohlášení redakčně krácena.)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.