Světlé vyhlídky konvergence mobilních služeb

Přestože zákazníci vítají více služeb v mobilních telefonech, nejsou ochotni za ně platit vyšší ceny. Uživate...


Přestože zákazníci vítají více služeb v mobilních telefonech, nejsou ochotni za
ně platit vyšší ceny.

Uživatelé mobilních telefonů jsou s konvergencí služeb poskytovaných přes
mobilní telefony velmi spokojeni. Podle analytické společnosti Taylor Nelson
Sofres (TNS), která provedla průzkum pro poradenskou firmu KPMG, uživatelé
vědí, co chtějí, a očekávají, že to dříve či později od operátorů mobilních
sítí obdrží. I přes geografické rozdíly se pak uživatelé v jednotlivých částech
světa shodují v tom, že chtějí veškeré služby přijímat od jediného
poskytovatele, kterému budou platit pouze jednu kompletní fakturu, a za druhé z
téměř 50 % nejsou ochotni za nové služby platit více, než kolik platí nyní.

Jiný region, jiný mrav
Na základě průzkumu, který zachytil odpovědi více než 3 500 majitelů mobilních
telefonů z jihovýchodní Asie, Severní Ameriky a Evropy, mají uživatelé velmi
dobrý přehled o tom, jaké služby současné technologie nabízejí a k čemu se jim
hodí, přičemž preference využívaných služeb se v závislosti na odlišných
kulturních zvyklostech v jednotlivých regionech liší. Například obyvatelé
jihovýchodní Asie věnují svému mobilnímu telefonu výrazně více času než
Evropané a Severoameričané. V Asii totiž lidé tráví mnohem více času denním
dojížděním za prací a zpět. Zatímco v Asii využívá mobilní telefon více jak 30
minut denně přes 50 % lidí, v Evropě jde pouze o 27 % (skoro polovina Evropanů
jej používá dokonce méně než 15 minut denně) a v Severní Americe 43 %
respondentů. Z průzkumu rovněž vyplynulo, že obyvatelé jihovýchodní Asie jsou v
používání konvergovaných mobilních služeb v porovnání se zbytkem světa o krok
napřed. Pomocí mobilního telefonu se totiž většinou baví, fotografují a
posílají obrázky (48 %), poslouchají (44 %) a stahují hudbu (38 %), sledují
videoklipy a ukázky filmů nebo hrají hry. Evropané (z Velké Británie, Francie,
Německa, Itálie, Španělska a Nizozemska) a obyvatelé Severní Ameriky své mobily
využívají kromě telefonování spíše k připojení na internet, vyřizování
elektronické pošty a k získávání místních informací. Například více než 70 %
uživatelů mobilů v Evropě a okolo 85 % v Americe dokonce nikdy v životě
nepoužilo telefon k poslechu hudby. Přístup k internetu, instant messaging
(chat), sledování televize, pořizování a sdílení fotografií i e-mail budou
podle pozorovatelů trhu nejpoužívanějšími službami poskytovanými
prostřednictvím mobilního telefonu. U evropských a amerických uživatelů se pak
očekává větší obliba u e-mailů, zatímco v Asii bude větší zájem o sledování
mobilní televize a chatování.

Evropa: Spící obr
"Nesrovnalost mezi vysokou penetrací obyvatelstva mobilními telefony a nízkým
počtem provolaných minut je výzvou pro poskytovatele služeb. Především v otázce
multimediálních služeb by měli změnit názor obyvatel na to, jaká je
použitelnost mobilních telefonů, co nabízejí a za jakých okolností mohou být
tyto služby výhodné," píše se ve zprávě KPMG. I přestože se na evropském trhu
otevírá široký prostor pro rozvoj zábavních služeb poskytovaných
prostřednictvím mobilních telefonů, a to od hraní her, surfování po internetu
až po sledování klipů, krátkých obrazových sekvencí nebo rychlých zpráv z
oblasti sportu, zůstává Evropa z perspektivy potenciálu konvergovaných
mobilních služeb spíše "spícím obrem", kterého je třeba probudit sofistikovaným
marketingem, přesnou segmentací trhu a nabídkou přesvědčivých hodnot
konvergovaných služeb pro koncové zákazníky.
Odborníci z KPMG se domnívají, že marketing služeb a přístrojů musí jít ruku v
ruce s tím, že k tomu, aby poskytovatelé služeb dokázali využít potenciál trhu,
musejí splnit několik zásadních podmínek. V první řadě jde o podporu znalosti
konvergovaných služeb u zákazníků a přizpůsobení se jejich kulturním zvykům.
Druhou zásadou je nezvyšovat účty za telefony a v neposlední řadě se jedná o
přesnou segmentaci, tj. poskytovatelé musejí přizpůsobit své služby jednotlivým
tržním segmentům, neboť různé sociální a profesní skupiny využívají mobilní
komunikaci k jiným účelům. Jejich důležitým zdrojem příjmů přitom bude reklama.
V loňském roce činil celosvětový účet za reklamu přes mobilní telefonii 45
milionů dolarů (1,05 miliardy Kč), nicméně podle odhadu expertní firmy Ovum
tento objem stoupne v příštích pěti letech na 1,26 miliardy dolarů. Je to
potvrzeno i tím, že poměr "kliknutí" (tzv. CR, click rate poměr počtu kliknutí
k počtu zobrazení reklamní plochy) na reklamu poslanou do mobilního telefonu je
výrazně vyšší, než poměr kliknutí na internetových stránkách.


Služby 3G předčí stávající možnosti
Že o konvergované služby bude mezi uživateli zájem, svědčí i případ zrychlování
mobilního internetu a s ním spojená nabídka vyspělejších služeb třetí generace
(3G). Společnost NTT DoCoMo, celosvětově první komerční provozovatel služeb
třetí generace, tvrdí, že počet jejich uživatelů bude již brzy tvořit polovinu
všech zákazníků, přičemž v průběhu příštího roku by jejich počet měl vzrůst až
na dvě třetiny. Z počátku však byla situace zcela jiná zákazníci o možnosti
sítě třetí generace nejevili příliš velký zájem a firma se domnívala, že se
dopustila příliš drahého omylu. Vše se zlomilo až v okamžiku, kdy japonský
provozovatel začal investovat nemalé finanční prostředky do infrastruktury a
zlepšování sítě 3G a zároveň do vývoje kompatibilních telefonů.

V ČR roste zájem o konvergované služby
Také v České republice existují mimořádně příznivé podmínky pro rozvoj
konvergovaných mobilních služeb. Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že
procento předplatitelů mobilních služeb, kde jsou zahrnuté i předplacené karty,
dosáhlo v České republice čísla 106, tj. teoreticky existuje více
předplatitelů, než je celkový počet obyvatel země. Výzkumná společnost Factum
Invenio počátkem minulého roku uvedla, že domácí připojení k internetu měla k
dispozici zhruba čtvrtina občanů ČR starších 15 let, což je více než
dvojnásobek ve srovnání se stavem před třemi roky. Částka, kterou lidé na
domácí internetové připojení vynakládají, zůstává dlouhodobě stabilní. Více než
třetina aktivních uživatelů utratí měsíčně 250-500 Kč, necelá třetina zaplatí
500 až 1 000 korun. Méně než 250 Kč za měsíc platí 16 % aktivních uživatelů, ve
většině případů se jedná o osoby využívající vytáčené připojení (dial-up).
Podle nejnovějšího výzkumu Eurostatu má širokopásmové připojení v České
republice zhruba pět procent všech domácností.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.