Světlo přináší rychlým sítím naději

Přenos informací optickými vlákny se stává čím dál samozřejmějším. Nejen v případě nejvytíženějších páte...


Přenos informací optickými vlákny se stává čím dál samozřejmějším. Nejen v
případě nejvytíženějších páteřních spojů, ale i o několik úrovní níže. A jak
ukazují první plně optické přepínače, čím dál tím méně potřebuje elektronické
berličky. Optické sítě jsou proto Tématem dnešního Technology Worldu, které
začíná na straně 18.
Nejde však pouze o přenos informací, ale také o jejich bezporuchové zpracování
a bezpečné ukládání. S tím souvisí i článek o UPS pro Linux, který najdete na
str. 13. Na straně 14 vám nabízíme pohled do světa filmu a spřažených počítačů,
které společně renderují jednotlivé snímky.
K dalším tématům už pouze telegraficky. Na straně 15 se zaměřujeme na skripty
ve Windows NT, na straně 16 najdete text věnovaný vylepšení webových prezentací
pomocí SSI a na straně 17 webové telefony. UDI, jednotná platforma pro psaní
driverů, je popsána na straně 21 a na straně 22 se dozvíte, jak si postavit
počítač.
9 3615 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.