Svobodné telekomunikace?

Zeptali jsme se jednak dominantního operátora, potom jednoho z alternativních operátorů a pak odborníka v oblasti teleko...


Zeptali jsme se jednak dominantního operátora, potom jednoho z alternativních
operátorů a pak odborníka v oblasti telekomunikací na problematiku spojenou s
trhem hlasových služeb. Bohužel mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha se několik
dní až do uzávěrky čísla ani po našich četných urgencích nevyjádřil.

Myslíte, že se může alternativnímu operátorovi vyplatit poskytování místních
hlasových služeb? Nebo je bude muset vždy dotovat z meziměstských a
zahraničních hovorů?
Hovoříme-li o poskytování telefonních služeb nižším segmentům včetně
domácností, je k vyšší rentabilitě poskytování všech hovorů třeba ve stávající
situaci (volba operátora) splnění 2 podmínek: První je, že dominantní operátor
musí nabízet uživatelům nediskriminační tarif bez paušálu. To v ČR neexistuje,
neboť tarify Home/Business Zero sice paušál neobsahují, zato však nasazují
nevýhodné podmínky při využívání služeb internetu. Tak uživatelé chtějí
"protelefonovat paušál", což vzhledem ke skladbě hovorů (45 % místních, 35 %
meziměsto, 10 % do mobilních sítí, 10 % do zahraničí) a průměrné výši účtu
domácností může vyústit až v situaci, kdy služeb AOs vůbec nevyužijí. A druhá
propojovací poplatky dosáhnou výše běžné v EU, takže prostor pro konkurenční
nabídku se pro AOs rozšíří. Musí-li operátor zaplatit z každé minuty místního
hovoru nejméně 0,51 Kč (resp. 0,26 Kč mimo špičku) dominantnímu operátorovi,
přičemž jeho cena musí být konkurenceschopná, je marže opravdu zanedbatelná.

Jaký je podle vás v České republice "optimální" počet operátorů poskytujících
hlasové služby po pevné lince?
Optimální není asi to správné slovo, spíše řekněme, že se jedná o počet, který
je výsledkem "přirozeného vývoje". Existují zkušenosti ze srovnatelných
trhů,podle nichž se dá očekávat, že v ČR přežijí cca 2 větší alternativní
operátoři, kteří se podělí o cca 30 % trhu.

Ve které době a za jakých podmínek podle vás přijde chvíle, kdy už si
alternativní operátoři nebudou moci na Český Telecom vůbec stěžovat, protože
bude jejich rovným soupeřem?
Zkusím tyto podmínky vyjmenovat v bodech:
Až bude mít dominantní operátor stejné podmínky k podnikání jako AOs. ŇĘAž
nebude zvýhodňován formou rámcových smluv na poskytování služeb ve státním
sektoru.
Až ČTc nebude vyhrávat nevypsaná výběrová řízení.
Až bude zcela přerušen úzký vztah mezi státem a ČTc.
Až ČTÚ bude mít dostatečné pravomoci k regulaci trhu a bude jich využívat.

Mohou podle vás dnešní alternativní operátoři nabídnout firmám něco více než
jen nižší cenu oproti dominantnímu operátorovi?
Podívám-li se na jejich nabídku, není to vždy cena, kterou se snaží zákazníky
přilákat. Významná je i otázka QoS, především v souvislosti s mezinárodním
provozem. Ohromnou úlohu hraje i jednání se zákazníky, které se, podle mě, díky
vstupu nových operátorů výrazně zlepšilo, a to i v případě dominantního
provozovatele.

Jaký je podle vás v České republice "optimální" počet operátorů poskytujících
hlasové služby po pevné lince?
Záleží na tom, pro koho. Pro Český Telecom jeden, pro alternativního operátora
dva. Zákazníky v principu počet operátorů nezajímá. Jim záleží na ceně, kvalitě
služeb apod. Jsou-li spokojeni, nesledují, zda je to díky konkurenci, správné
regulaci nebo filantropii dominantního operátora. Myslím si, že na
telekomunikačním trhu vývoj směřuje k postupnému slučování silnějších a odchodu
slabších operátorů. Přitom nelze bez dalšího opomíjet mobilní operátory, kteří
se s pevnými dělí o v podstatě stejný koláč. Domnívám se, že pro podporu
pozitivního vývoje cen, ale i inovace, postačí dva, poskytující služby přes
pevnou i mobilní sít, případně přes jednu z nich.

Ve které době a za jakých podmínek podle vás přijde chvíle, kdy už si
alternativní operátoři nebudou moci na Český Telecom vůbec stěžovat, protože
bude jejich rovným soupeřem?
Myslím, že k tomu v dohledné době nedojde. Český Telecom prodává ostatním
operátorům (včetně mobilních) některé služby, jiné nakupuje. V takové situaci
je přirozené, že jedna strana tlačí na udržení cen, zatímco druhá na jejich
snížení, takže určité spory budou přetrvávat. Doufám, že po novele
telekomunikačního zákona a přijetí nového zákona o elektronických komunikacích
se tyto spory budou týkat výhradně otázek obchodních, nikoliv politických nebo
strategicky motivovaných.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.