Sybase a HP na MS 98 ve Francii

Fotbalový šampionát ve Francii zaznamenal řadu rekordních výsledků a statistici mají zase na chvíli o zábavu postar


Fotbalový šampionát ve Francii zaznamenal řadu rekordních výsledků a statistici
mají zase na chvíli o zábavu postaráno. Ovšem díky důslednému využití
informačních technologií doslova jen na chvíli. Už dnes je známo, že se
šampionátu zúčastnilo 32 týmů, které sehrály na 10 stadionech celkem 64 zápasů.
Zápasy sledovalo na místě 2,5 mil. diváků a prostřednictvím televize
neuvěřitelných 37 mld. kumulativních diváků (součet diváků všech zápasů).
Informace o této události zprostředkovávalo 10 tis. zúčastněných novinářů.
Celý velký kolotoč by už dnes nebylo prakticky možné zvládnout bez využití
informačních technologií. Speciálně vyvinuté aplikace zajišťovaly kompletní
on-line systém zahrnující kromě webových stránek i informační systém pro média
a oficiální elektronický obchod (webový server byl umístěn v Paříži a druhý v
Texasu). Dynamicky updatované stránky obsahovaly trvale nejčerstvější výsledky.
Pro potřeby organizačního výboru byly vyvinuty speciální aplikace, které
umožnily zvládnout řízení a logistiku této monstrózní akce.
Hewlett-Packard dodal na šampionát více než 75 rozdílných druhů zařízení pro
oblasti, jako je např. evidence výsledků a statistik, média, tabule na skóre,
akreditace, nebo pro zdravotní zabezpečení. Servery HP běžely na operačním
systému HP-UX s databází Adaptive Server Enterprise.
Aplikace SCORE! vyvinutá firmou EDS pomocí nástrojů Sybase PowerDesigner a
PowerBuilder sloužila organizačnímu výboru k řízení všech oblastí, zvláště pak
logistiky. Její součástí je evidence zaměstnanců, hotelové ubytování a doprava
pro pozvané hosty, hráče, trenéry a personál, řízení bezpečnosti, akreditace,
řízení stadionů a systém pro podporu médií. SCORE! je provozováno na databázi
Sybase Adaptive Server Enterprise a Replication Serveru.
Aplikace, která byla poprvé použita na světovém šampionátu v roce 1994,
umožňuje nadefinovat 10 nezávislých stadionů a stovky dalších fyzických
prostor. Každý stadion je kompletně zmapovaný a nadefinovaný, včetně prostor
rezervovaných pro zdravotnický personál, novináře a hosty. Dalšími definovanými
údaji jsou hráči, trenéři, ostraha a pořadatelé. Navíc v sobě systém zahrnuje
informace o hotelích, letištích, muzeích a vlakových spojích.
Zajímavou oblastí je personální agenda, protože na zajištění akce se podílí 12
000 stálých a příležitostných pracovníků. V systému je vedená jejich evidence,
včetně schopností, znalostí a možné dostupnosti. Na základě těchto informací
jsou generovány pracovní programy. Stálý personál, VIP, hráči, trenéři a
novináři mají díky SCORE! zajištěno ubytování, akreditace nebo dopravu mezi
jednotlivými lokacemi.
Pomocí systému RESULTS! se provádí sběr a následné odeslání statistických dat o
průběhu a výsledcích zápasů, z laptopů personálu přes Sybase Replication Server
do hlavního datového centra. Zaznamenávají se údaje o konkrétních herních
situacích (aut, rohový kop apod.) i o délce držení míče na jednotlivých
stranách. Výsledkem jsou kompletní statistické údaje o průběhu každého zápasu.
8 1630 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.