Sybase ČR expanduje

Představitelé českého zastoupení společnosti Sybase oznámili kapitálový vstup do rakouské pobočky své mateřské f...


Představitelé českého zastoupení společnosti Sybase oznámili kapitálový vstup
do rakouské pobočky své mateřské firmy. Po Českém Telecomu je to již druhý
případ expanze českého kapitálu do Rakouska.
Stabilní hospodářské výsledky, snaha rozšířit portfolio nabízených služeb,
stejně jako nové způsoby, jak vyjít vstříc klientům ze segmentu nadnárodních
firem to vše byly důvody, které přivedly dosavadní těsnou spolupráci české a
rakouské pobočky společnosti Sybase na novou úroveň. Společné odborné týmy,
sdílení znalostí a know-how by mělo vést k nové kvalitě služeb. Tomáš Pavlík,
výkonný ředitel společnosti Sybase ČR to potvrzuje s tím, že nejde jenom o
teritoriální růst firmy, ale také o sdílení technických kompetencí a využívání
dosud skrytého potenciálu obou poboček.
Tento poněkud nezvyklý krok v rámci zastoupení jedné firmy je umožněn politikou
mateřské společnosti Sybase, která má jak vlastní pobočky, tak nezávislá
zastoupení. Právě mezi nimi může docházet k přesunům kapitálu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.