Symantec a Zantaz

Administrátoři se s uživateli často hádají o rozsah prostoru, který smějí používat na poštovních či souborových...


Administrátoři se s uživateli často hádají o rozsah prostoru, který smějí
používat na poštovních či souborových serverech. Uživatelé si totiž chtějí
zachovat všechno, co by ještě někdy mohli potřebovat, zatímco administrátoři by
neradi kupovali nové disky a upgradovali servery tak, aby zvládly stále se
zvětšující objem poštovních schránek a firemních adresářů.
Řešení nabízejí dva archivační produkty, Symantec Veritas EV (Enterprise Vault)
6.0 a Zantaz EAS (Enterprise Archive Solution). Oba například umožňují
administrátorům archivovat neotevřené soubory a e-mailové zprávy na sekundární
úložní prostor obvykle na levnější disková pole, ale také třeba na pásku.
Uživatelé pak mohou přehledně a jednoduše otevřít archivovaný soubor dvojitým
kliknutím a zpráva nebo soubor se vyvolá z archivu, jako by byla stále na
serveru.
Mezi oběma řešeními existuje celá řada podobností. Obě jsou vícevrstvá,
podporují nasazení na vícero místech, servery pro sběr dat a zálohovací
systémy. Obě rovněž nabízejí plnou administraci celého systému, jaká je v
prostředí větších podniků vyžadována.
Navíc obě nabízejí zajímavou funkcionalitu tzv. single-instance storage, díky
čemuž mohou společnosti dosáhnout enormních úspor při archivaci souborů.
Například, pokud je dvaceti lidem odeslán e-mail s powerpointovou prezentací o
velikosti 15 MB, uchovává se pouze jediná kopie (do doby, než někdo svoji kopii
změní).
Oba programy nabízejí i jiné zajímavé funkce navíc včetně schopnosti archivovat
soubory ze SharePoint serverů a souborových serverů Windows. Oba také dokáží
umístit a archivovat soubory s koncovkou .pst (lokálně umístěné e-maily uložené
uživatelem Outlooku).
Rozdíly mezi oběma programy jsou relativně malé a spočívají v detailech, jakými
jsou například metoda indexování archivovaných zpráv nebo integrace s Exchange
Serverem Microsoftu. Pro většinu zákazníků pak bude patrně určujícím faktorem
cena.

Symantec Veritas Enterprise Vault 6.0
Jako část skupiny produktů označovaných názvem Veritas pro zálohování a správu
dat firmy Symantec může Veritas Enterprise Vault 6.0 (dále jen EV) využít
Backup Exec pro přenos na pásku a Storage Foundation a Replication Exec pro
další redundanci a zvýšení odolnosti proti chybám.
EV umí archivovat servery Exchange, souborové Windows, SharePoint a Lotus
Domino servery. Na rozdíl od systému Zantas nevyžaduje Enterprise Vault plug-in
nebo službu běžící na Exchange Serveru, pro sledování e-mailu při jeho přijetí,
změně či přesunu do jiné složky místo toho používá žurnálovací službu přímo
zabudovanou ve Windows.
Pro ukládání konfiguračních informací a metadat o archivovaných zprávách
vyžaduje EV databázi serveru MS SQL. Ve skutečnosti jsou samotné zprávy a
jejich přílohy uloženy na různých médiích, ne v různých databázích. EV
podporuje systémy pro ukládání dat firem EMC (Centera) a NetApp, stejně jako
jakékoliv lokální diskové oddíly souborového systému NTFS nebo sdílení souborů
po síti.
Úložný systém serveru Vault vytváří textové nebo HTML verze každého
archivovaného souboru pro indexování vyhledávačem AltaVista. Přihlášení probíhá
ne pomocí zvláštní aplikace, ale přes Windows Event Viewer.
Při instalaci EV musíte ověřit, zda váš MS SQL Server je nakonfigurován tak, že
rozlišuje velikost písmem (case-insensitive). Pro EV budete také muset zřídit
nový účet a následně instalační program vytvoří potřebné databáze. Dále je
vyžadován IIS Server, stejně jako Exchange Server, Active Directory a Microsoft
Message Queue Server. Abyste uživatelům umožnili přístup k archivovaným
položkám přes Outlook Web Access (pokud ho používáte), musíte rovněž přidat
práva.
Jak jsme vzhledem ke všem potřebným komponentám očekávali, celkový proces
instalace je nutně složitý, ale dobře zdokumentovaný a pro zkušeného
administrátora Windows by měl být jednoduchý. Jakmile vše korektně proběhne,
budete mít k dispozici řídicí konzole Veritas Enterprise Vaultu a webový portál
pro uživatele, kteří přes něj mohou vyhledávat archivované položky, přistupovat
k nim a podle potřeby si je u sebe obnovovat.
Uživatelé pak k archivovaným položkám přistupují stejně jako z Outlooku.
Jednoduše klepnou na položku, ta se vyvolá a zpřístupní. Pokud ji uživatel
vymaže ze své poštovní schránky, jednoduše přejde k webovému portálu Veritas
Enterprise Vaultu, najde ji a z archivu obnoví.
Řešení Symantecu nabízí rovněž administrativní funkce pro vyhledávání nebo
obnovování e-mailů a dalších uložených položek. Lze tak nadefinovat skupiny
uživatelů, kteří si mohou archivy pouze prohlížet, nebo prohlížet a kopírovat
zprávy, a tak dále; anebo určitým uživatelům nebo skupinám dočasně či úplně
omezit přístup. Správu uživatelů lze přitom nastavit tak, že administrátor nebo
oddělení lidských zdrojů může vystopovat, které zprávy si kdo prohlížel.
Za příplatek Symantec nabízí Compliance Accelerator, který urychluje
vyhledávání zpráv v úložném prostoru archivovaných dat vyhovujících zadaným
kritériím.
Je zde možné snadno nastavit taková pravidla, aby se zpráva přesunula do
archivu poté, co dosáhne určeného stáří, poté, co velikost schránky přesáhne
nastavenou hranici, nebo poté, co se stane jakákoliv jiná událost
předdefinovaná administrátory. Přílohy lze archivovat odděleně od e-mailových
zpráv, takže i po obnovení zprávy zůstane příloha v archivu až do momentu, kdy
ji uživatel otevře. Pracovníci si dokonce mohou nastavit svoje vlastní
preference tak, aby například všechna pošta v daném adresáři byla archivována
po dobu sedmi let.

Zantaz Enterprise Archive Solution
Podobně jako Veritas rovněž Zantaz Enterprise Archive Solution (EAS) nabízí
sofistikované, vícevrstvé řešení pro správu dat e-mailových nebo souborových
serverů založenou na pravidlech. Zantas ji nabízí formou ročního předplatného,
což v dlouhodobém horizontu ve srovnání s Veritasem může znamenat větší
náklady. Nicméně většina uživatelů řešení Symantecu si za rok nebo dva
pravděpodobně stejně připlatí za aktualizaci.
EAS se prodává v sedmi základních verzích: EAS for Exchange, EAS for Notes, EAS
for Files, EAS Search, EAS Storage Manager a EAS Supervisor. EAS Search
zajišťuje pokročilé vyhledávání v archivovaném materiálu, EAS Storage Manager
zabezpečuje přesun dat z jedné vrstvy nebo média na jiné podle definovaných
pravidel a EAS Supervisor ulehčuje administraci. Tyto části dohromady nabízejí
stejnou funkčnost, jakou nabízí Symantec, ale administrátoři si mohou vybrat,
co potřebují.
Podobně jako u Veritasu i zde existuje centrální archivační server, jeden nebo
několik jinde umístěných podřízených serverů, SQL Server na ukládání metadat a
webový portál pro samoobslužné obnovování dat.
Instalace je opět v mnohovrstvém, škálovatelném prostředí složitá. Zantaz
poskytuje na svých stránkách instalační podporu jako součást ceny služby, takže
projít instalací pro většinu administrátorů pravděpodobně nebude představovat
problém. Nicméně pořád potřebujete SQL nebo Oracle databázový server, IIS
Server, Active Directory a předem nastavené účty pro služby. Stejně jako u
Veritasu tedy budete i u tohoto řešení muset vytvořit databázi a pak ji
inicializovat spuštěním skriptu, rovněž musíte zřídit účty a nastavit práva a
následně instalovat komponenty jádra.
Po instalaci je ještě nutné provést slušnou dávku nastavení, včetně nastavení
ukládacího prostoru pro dokumenty a cesty k databázi. Také budete muset
vytvořit skupiny a uživatele a skupinám přidělit práva. Ty lze nastavit pro
jednotlivé uživatele nebo skupiny. V rámci instalačního programu jsou vám k
dispozici testy, které kontrolují spojení IIS a SQL serveru, AD a celou cestu
přes systém. Všechna mnohonásobná spojení mezi jednotlivými částmi celého
řešení lze tedy otestovat a zbavit jej chyb již přímo při jeho instalaci.
Utilita Konfigurace klienta vám umožní vytvořit soubor s příponou .msi,
obsahující libovolná nastavení. Z tohoto místa lze také provést "tichou"
instalaci pro všechny uživatele.
EAS může rovněž archivovat a přesouvat soubory s příponou .pst (obsahuje
veškeré složky aplikace Outlook) tím, že jednoduše provede archivaci, nebo tím,
že je archivuje, vymaže .pst soubor a nechá na něj odkaz. Uživatel tak může ke
zprávám přistupovat stále.
Hierarchická architektura EAS zohledňuje i místo, odkud se k archivům
přistupuje. Pokud je zpráva uložena lokálně a zároveň v centrálním uložišti,
EAS poskytne uživateli nejblíže uloženou kopii zprávy. Díky off-line podpoře
lze vždy při startu anebo ukončení provést synchronizaci s lokálně uloženým
komprimovaným archivem, čímž se vzdáleným uživatelům umožní přístup k
archivovaným zprávám, i když nebudou připojeni k síti.
EAS také umí rozdělovat přílohy. Pokud uživatel klepne na archivovanou
e-mailovou zprávu, ta se obnoví, ale přílohy zůstanou pořád jenom názvy.
Příloha se obnoví, až když uživatel klepne přímo na ni.
Administrátorské rozhraní Zantazu pro archivaci a správu dat je flexibilní, se
správou založenou na snadno konfigurovatelných právech, s průvodci pro
snadnější instalaci a skripty pro uplatnění komplexních pravidel.
Clusterování umožňuje vyvažování zátěže i získání redundance. Pokud některý z
podřízených EAS serverů vypadne, nadřízený server a další podřízené servery
zátěž převezmou. Pokud přestane pracovat nadřízený server, jeden z podřízených
povýší na nadřízený, což jak jsme si ověřili, zabere pouze pár sekund. Všechny
servery EAS lze přitom spravovat z jediné administrátorské konzole.
V systému obsažená utilita First Discovery umí vyhledávat zprávy splňující
jakákoliv kritéria v celém archivu a rovněž umožňuje export do souborů s
příponou .pst pro potřeby bezpečnostních auditů apod. EAS Supervisor vykonává
podobné úkoly, ale může také monitorovat nové zprávy podle předem definovaných
pravidel. Prostřednictvím rozšíření AD ještě získáte informace o uživatelích a
indexech, takže obnovení e-mailu lze provést přes administrační nástroj Users
and Computers ve Windows.
Shrnuto a podtrženo, jsou si tyto dva produkty dost podobné co se týče
schopností a vlastností a obě řešení vám pravděpodobně zajistí vládu nad
archivy. Zantaz jako součást předplatného nabízí instalační podporu na svých
stránkách, přičemž jeho řešení je mnohem sofistikovanější co do psaní pravidel
i lepší škálovatelnost. Za tyto výhody však v případě Zantazu zaplatíte nemalé
peníze.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.