Synergie je problémem řady serverů

Týden na Internetu Co se v minulém týdnu událo na českém Internetu? V první řadě vznikla řada převážně "byznyso...


Týden na Internetu
Co se v minulém týdnu událo na českém Internetu? V první řadě vznikla řada
převážně "byznysově" orientovaných serverů, ovšem zaznamenali jsme i jedno
neočekávané úmrtí. Rozběhly se diskuze okolo nového poslaneckého návrhu zákona
o možnostech daňových odpisů koupených počítačů, přestávku si naproti tomu
vybraly kauzy kolem MP3 a digitální hudby vůbec.
O nových tuzemských serverech píšeme v samostatných článcích, nyní se budeme
podrobněji zabývat smrtí podobnost s bulvárním tiskem je samozřejmě čistě
náhodná : ). Při rozhodnutí o ukončení provozu serveru iPort (musím přiznat, že
mi nebude osobně nijak chybět, nejsem toho názoru, že by "přinášel seriózní
politické analýzy," jak tvrdili jeho tvůrci) uvedli představitelé Mobil serveru
kromě odkazů na pomalu rostoucí návštěvnost další zajímavou informaci. Řekli,
že jejich ostatní projekty jsou zaměřeny spíše na technicky orientované
uživatele a iPort tak stejně příliš nezapadal do plánů dalšího rozvoje celé
společnosti.
Ukazuje se, že ani velmi navštěvované servery nejsou zárukou toho, že se jim
podaří vytáhnout "nový projekt" nahoru. A naproti minulé portálové mánii, kdy
všichni dělali všechno, se nyní ukazuje, že synergický efekt se na Internetu
nedostavuje automaticky. Budoucnost mají zřejmě tematicky zaměřené projekty
spíše s vertikální (např. zpravodajství a elektronický obchod z jednoho oboru,
navíc nějak propojené na "kamenné" aktivity mimo svět Internetu) než
horizontální strukturou. Přijde tedy brzy doba vertikálně členěných portálů?
Ještě k ukončení iPortu: v Mobil serveru měli dostatek odvahy tento neúspěch
přiznat a zveřejnit jeho příčiny. Znáte z tuzemského Internetu některý další
analogický případ? Mrtvých na tomto poli bude každopádně přibývat...
Další zajímavou otázku vztaženou k českému Internetu vyvolává studie Deloitte &
Touche o tuzemských elektronických obchodech (opět viz samostaný článek v
rubrice Internet). Jak velkou část trhu pokrývá oněch uvažovaných 15 subjektů?
A bude tento podíl do budoucna růst, nebo naopak klesat? Jinak řečeno, povede
Internet spíše ke koncentraci, nebo naopak k decentralizaci?
Na začátku tohoto komentáře jsem uvedl, že dění kolem Napsteru si vybralo
oddechový čas, který je samozřejmě možné chápat i jako klid před bouří. Není to
ale tak docela pravda, protože ve stejné době se objevilo několik dalších
peer-to--peer sítí. Nejsou určeny jen pro výměnu pirátských MP3 nahrávek, ale
představují obecně nástup decentralizované architektury. Koncepcí těchto sítí
je celá řada a různým variantám jejich topologie se z hlediska technologie
budeme v některém z příštích Computerworldů jistě věnovat podrobněji.
Ale i přes nástup těchto výměnných sítí jsem přesvědčen, že také "mamutí"
internetové projekty mají budoucnost. Jde jen o onu výše zmíněnou synergii,
které ovšem není tak lehké dosáhnout. Často se uvádí, že onu synergii mohou
spíše než čistě internetové projekty vytvořit subjekty působící i v klasickém
byznysu. Ideálním příkladem je vydávání novin a časopisů. Papírová periodika
podle tohoto názoru (který samozřejmě není jediný) v nejbližší době ze scény
neodejdou, naopak se to může snadno stát řadě výlučně elektronických projektů.
Jejich jediným štěstím zůstane renomé spjaté se jménem/hodnotou značky. Z
tohoto důvodu např. Amazon jen těžko zanikne, ovšem menší hráči na internetovém
trhu mohou mít dnes v případě potíží s hledáním kupce velké problémy.
Mimochodem, když už jsme u toho Amazonu: Firma má sice problémy, ale pro svoji
konkurenci je stále velmi nebezpečná. Poslední studie společnosti IDC uvádí, že
evropští on-line prodejci knih jsou bezprostředně ohroženi, pokud se Amazon
odhodlá k masivnější invazi na starý kontinent. Což zase ukazuje výhody velkých
firem i v prostředí Internetu.
Případná expanze Amazonu do Evropy je obecně jednou kapkou v moři problémů,
které mají americké internetové firmy při svém podnikání mimo USA. Posledním
příkladem v řadě jsou problémy Yahoo ve Francii (o dražbách nacistických
"reálií" v aukcích Yahoo píšeme rovněž v samostatném článku). Obecně jsou mi
všech těchto případech sympatičtější americké firmy než jejich protivníci,
kteří nad nimi mávají paragrafy a větami "u nás toto není legální". Aby však
můj pohled nebyl tak jednostranný americká legislativa i administrativa se
třeba vůči on-line hazardním hrám situovaným na serverech v oblasti karibských
ostrovů chová úplně stejně...
Ve chvíli uzávěrky tohoto vydání Computerworldu došlo k hacknutí výměnného
reklamního systému Mr. Lin(x). Hackerům se podle všeho podařilo zmocnit i
osobních dat uživatelů systému. Uvidíme, zda se tato nehoda projeví v odlivu ke
konkurenčním výměnným systémům (BillBoard apod.)
Kauzou, která rozhýbala diskuze na českých serverech, byla v minulém týdnu také
poslanecká iniciativa, která má umožnit odpisy z daní i u počítačů pořízených
pro soukromé účely. Na našich webových stránkách jsme připravili anketu na toto
téma. Názory na tuto problematiku se pokusíme v příštím Computerworldu přinést
v poněkud komplexnější podobě (tj. např. výsledky hlasování na Webu, výsledky
průzkumu veřejného mínění, které pro nás podniká agentura AISA, atd.) podobně,
jako je tomu v tomto Computerworldu ohledně významu a dopadu zákona o
elektronickém podpisu.

0 2179 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.