Systém Domino účinkoval ve filmu "Lost in Space"

Nový a dlouho očekávaný sci--fi film "Lost in Space" obsahuje více než 500 scén s digitálními kompozicemi a efekty, v...


Nový a dlouho očekávaný sci--fi film "Lost in Space" obsahuje více než 500 scén
s digitálními kompozicemi a efekty, vytvořenými na filmovém kompozičním a
efektovém systému Quantel Domino firmy Quantel.
Film "Lost in Space" produkovaný společností New Line Cinema ve spolupráci s
produkčními firmami Prelude Pictures a Irwin Allen Productions, je přímo nabitý
scénami s digitálními speciálními efekty a patří v tomto směru ke špičce v
posledních letech. Film je založený na sérii komiksů a televizním seriálu z
šedesátých let, které se taktéž jmenovaly Lost in Space, ovšem v režii Stephena
Hopkinse a Anguse Bickertona (jako supervizora speciálních efektů) dostal zcela
novou realistickou podobu. Filmoví hrdinové (ve filmu je představují Gary
Oldman, William Hurt, Matt LeBlanc, Mimi Rogers a Heather Graham) se díky
nepředvídatelným okolnostem octnou zcela ztraceni v dalekém vesmíru a divák
sleduje jejich osudy a dobrodružství na palubě kosmické lodi Jupiter 2.
Postprodukční firmy
se při výrobě filmu spojily
Londýnské filmové postprodukce jsou poměrně malé, profitující, vysoce kreativní
a produktivní firmy a tak rozsáhlý projekt, kterým byl Lost in Space, znamenal,
že se musely spojit všechny dohromady a vytvořily tak společnými silami
prakticky většinu klíčových scén filmu. Na projektu se podílely firmy The Film
Factory @VTR, Framestore, Magic Camera Company, Men in White Coats a kanadský
postprodukční dům Command Post/Toybox z Toronta. Jejich úzká spolupráce a
praktické zastavení konkurenčního boje a rivality sehrály důležitou roli v
mimořádně úspěšném dokončení celého projektu v nesmírně krátké době. Ovšem
tento skvělý výsledek by nebyl možný bez skvělého výkonu a stability
kreativního filmového systému Domino, který v celém projektu sehrál neméně
důležitou roli.
Projekt "Lost in Space" přinesl londýnským postprodukcím perfektní reputaci ve
filmovém světě a nyní se všichni dívají na tuto oblast jako na nové, hlavní
centrum digitálních, kompozičních a speciálních efektů pro filmové projekty
nejvyšší kategorie. Výsledky filmové práce na tomto projektu demonstrovaly
dostatečně průkazně schopnosti zvládat i nejobtížnější projekty, které byly
dříve výsadou západního pobřeží USA.
Co kdo dělal?
Ve firmě The Film Factory @VTR bylo vyrobeno přibližně 150 záběrů filmu.
Nejdůležitější byly sekvence s pavouky, které byly zcela v režii VTR. Na Dominu
byly vytvořeny finální kompozice scén včetně dodatečných odlesků a odrazů
laserových paprsků na tělech pavouků během bitvy mezi lidmi a pavouky. VTR také
zpracovávalo scénu, kde se Dr. Smith objeví jako napůl obrovský pavouk a napůl
člověk. Tato scéna nebyla generována jako počítačový model, ale byla použitá
metoda 3D trackingu a vytvoření digitální kompozice počítačové grafiky a
reálného obrazu.
"S tak krátkým termínem bylo Domino jediným řešením, jak rychle, kvalitně a
efektivně dokončit tak složitou práci," komentuje výkonný ředitel The Film
Factory @VTR pan Bill Scanlon práci svého týmu. "Vytvořili jsme více než 150
složitých a dlouhých scén na třech systémech Domino během méně než dvou měsíců
a prakticky na všech scénách šlo o desítky operací, odstraňování vodících lan,
stabilizace, trackingu, retuší a kompozic. Interaktivní ovládání Domina nám
umožnilo velice flexibilně řídit postup práce a její přípravu tak, aby
nedocházelo k žádným kolizím a byly dosaženy nejlepší výsledky."
"Vzhledem k výkonu systému Domino jsme si mohli na závěr dovolit vylepšit
výsledné kompozice o drobné úpravy, které trochu více vdechly život do
digitálních animovaných postav a dřevěných modelů a vytvořit tak naprosto
realistický obraz bez viditelných chyb obvyklých na pouze animovaných filmech.
Navíc jsme použili zcela kalibrovaný systém, který zaručuje naprostou
konzistentní práci při skenování, nahrávání dat na rekordéru a pochopitelně i
při zpracování."
"Domino nám dalo ten pravý výkon a sílu dokončit všechny scény v nejvyšší
kvalitě za neuvěřitelně krátkou dobu."
Domino zvládlo i mnohovrstevnaté kompozice
Firma FrameStore zpracovávala přibližně 140 scén z celé produkce a všechny byly
dodány včas a přesně podle požadavků filmařů. Mezi tyto scény patří prakticky
všechny záběry s CG holografickými sekvencemi včetně nejrůznějších navigačních
3D přístrojů a map, lékařské hologramy v 3D prostoru a holografie robota,
kterého ovládá nejmladší člen posádky během útoku pavouků. FrameStore vytvořil
také všechny scény s klimatickými změnami během nouzového přistání kosmické
lodi na neznámé planetě. Většina scén obsahovala kompozice modelů, 3D a 2D
počítačové grafiky a reálných scén, což je typická práce pro Domino, které
zvládlo i velice náročné mnohavrstvé kompozice v naprosto realistickém
výsledku. V některých scénách, které vypadají docela jednoduše, pracoval Rob
Duncan (vedoucí týmu výtvarníků speciálních efektů) s deseti až patnácti
vrstvami. Ve složitých scénách dokonce až s pětinásobkem tohoto počtu.
"Domino nám ukázalo, že nemá v rychlosti konkurenci," komentuje práci Drew
Jones z firmy Framestore. "Navíc máme možnost kdykoliv a okamžitě prohlédnout
výsledek naší práce v plném rozlišení a v plné snímkové frekvenci 24 obrázků za
sekundu a to je něco, co si myslíme, že by měl mít každý opravdu profesionální
systém." Rob Duncan k tomu ještě dodává: "A kromě vynikajícího klíčování jsme
měli k dispozici kapacitu 16 minut filmu v plném rozlišení. To nám umožnilo
uchovávat několik rozpracovaných verzí různých scén na systému současně až do
konečného rozhodnutí produkce. Dokáže něco takového nějaký systém jiného
výrobce? Jsem si téměř jistý, že ne. Domino je jediná volba pro profesionální
pracovní nástroj rychlost, výkon a flexibilita."
Počítačově generované výbuchy
Firma The Magic Camera Company vytvořila 130 scén s digitálními efekty,
především ve scénách s bitvami (např. v úvodní scéně, kde je nákladní loď
zničena po útoku nepřítele z vesmíru). V tomto případě se jednalo o kompozici
modelu s několika průjezdy kamerou, které byly komponovány do výsledné scény s
počítačovým pozadím. Výsledné scény nebyly nikdy méně než desetivrstvé
kompozice, naopak většinou mnohem vícevrstvé. Výbuchy byly převážně počítačově
generované, ale doplněné o realistické záběry explozí a celek byl ještě
domalován ručně, aby bylo dosaženo maximální věrnosti a realističnosti
kompozice.
"Měli jsme k dispozici dva systémy Domino a při scénách s leteckými bitvami to
byla nesmírná pomoc," komentuje práci 2D digitální supervizor Angus Cameron.
"Rychlost zpracování Domina v kombinaci se zkušenostmi našich operátorů Dana
Pettiphera a Robina Hufflera umožnila dokončit práci včas i při opravdu velmi
těsných termínech."
Klíčové scény filmu vznikaly hned na třech systémech
Další firma, Men in White
Coats (MIWC), zpracovávala dvě klíčové sekvence, kde se přibližuje Jupiter 2 k
mnohem větší staré lodi Proteus a kde Jupiter 2 vzápětí uniká při explozi
Prothea. Další práce na tomto filmu byly vytvořeny ještě dalšími
postprodukčními domy, podle požadavků produkce.
Veškerá práce v MIWC probíhala na třech systémech Quantel Domino. Vstupním
materiálem byl ve všech případech 35mm filmový negativ skenovaný výhradně ve
firmě MIWC na integrovaném skeneru Domino. Výsledné scény byly dodávány
produkci ve formě 35mm filmu z vlastního rekordéru Domino. Počítačové modely a
scény byly dodávány pro kompozici na vysokokapacitních diskových médiích a byly
přenášeny do systémů Domino pomocí přímého spojení Domina se systémy NT na bázi
interface QuicSilver.
"Většina scén filmu je vytvořena digitálně, a proto jsme měli možnost si
finální scény prohlédnout až během práce v Dominu. Teprve potom jsme viděli
zakomponované všechny 3D objekty a jednotlivé části záběru," komentuje práci
Steve Shaw, výkonný ředitel MIWC. "Ale to nejdůležitější pro nás byla možnost
importovat nejreálnější počítačové záběry pomocí systému QuicSilver, který nás
nezklamal ani v jediném případě a to ani s těmi nejexotičnějšími datovými
formáty. Extrémní výkon Domina nám dovolil přidat záběry, které prostě
neexistovaly a které si ani produkce nedokázala představit, jako je například
interaktivní osvětlování, a tak jsme mohli v klidu pozorovat scény v plném
rozlišení a sledovat, jaký má vliv určitý světelný efekt na další objekty ve
scéně."
8 1606 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.