Systém se zničí sám

Křemíkové destičky, které jsou hlavním materiálem pro výrobu počítačových čipů, mohou být snadno modifikovány ...


Křemíkové destičky, které jsou hlavním materiálem pro výrobu počítačových čipů,
mohou být snadno modifikovány do výbušné podoby. Tvrdí to chemici Kalifornské
univerzity v San Diegu.
Podrobnosti si objevitelé nechali pro vědecký časopis Advanced Materials, bylo
však oznámeno, že výbušnost souvisí s vlastnostmi, které vykazuje jedna
speciální krystalická modifikace křemíku. Vědci totiž objevili, že křemík je na
mikroskopické úrovni možné upravit i do geometricky přesné podoby, která
disponuje obrovským povrchem.

Náhodný objev
Velký povrch znamená mj. i rychlé hoření materiálu. Oxidace křemíku na oxid
křemičitý (křemen) může být za těchto podmínek spojená s explozí. Analogickou
reakcí je například výbuch uhelného prachu. Výbušnost je podobně jako u
střelného prachu možné zvýšit přídavkem dusičnanu draselného, při zmíněné
(náhodném) objevu přitom sehrál obdobnou roli dusičnan gadolinitý (gadolinium
vzácný prvek patřící mezi lanthanoidy).

Počítače i nanotechnologie
Systémy postavené na výbušných schopnostech křemíku by se mohly uplatnit při
terénní chemické analýze jako kapesní emisní spektrometry. Rozměry zařízení by
umožňovaly i nasazení v podobě pohonných systémů pro nanomechanismy. Z hlediska
"klasických" informačních technologií je zajímavé především využití, které
počítá s tím, že čipy z příslušné modifikace křemíku se mohou samy zničit.
Tímto způsobem by mohlo být postupováno při hrozící ztrátě utajovaných dat.
Důležité přitom je, že k inicializaci výbuchu postačuje napětí používané při
provozu běžných čipů. Druhou výhodou je pak skutečnost, že výbušnina je
současně značně odolná proti mechanickým otřesům. Proto by se mohla uplatnit
při zážehu raketových motorů či při přesném odpalování mikronáloží tedy opět na
poli souvisejícím s nanotechnologiemi.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.