Systémová integrace 2002

Ve dnech 10. a 11. června se na Žofíně uskutečnil desátý ročník konference Systémová integrace 2002, jejímž hlavn...


Ve dnech 10. a 11. června se na Žofíně uskutečnil desátý ročník konference
Systémová integrace 2002, jejímž hlavním tématem bylo "řízení firem a institucí
v digitální ekonomice".
Konference se jako v minulých ročnících zabývala převážně podnikovými systémy a
jejich integrací. Důraz byl položen na praktické zkušenosti ze zavádění CRM a
SCM řešení v jednotlivých podnicích a institucích. Některé z přednášek
přinášely obecný a shrnující pohled na tuto problematiku (studie Gartner
Research, KPMG Consulting či VŠE), zatímco jiné se zaměřovaly na řešení
poskytovaná jednotlivými firmami. Mezi nimi byly zastoupeny například SAP ČR,
Hewlett-Packard, Oracle, Unisys a IBM. Dalším stěžejním tématem bylo
poskytování aplikovaných služeb (ASP). V současnosti je hlavní otázkou za
jakých okolností se vyplatí předat část vlastního byznysu externím
poskytovatelům a pro koho jsou tyto služby především výhodné.
Předmětem diskusí byly také styčné plochy mezi Evropskou unií a českým trhem IS
a IT a vztahem podniků k procesu integrace do evropských struktur.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.