Systémová integrace na českém trhu

S vývojem informačních a komunikačních technologií (ICT), s tím jak se zvyšovala jejich komplexnost, vyvstala potřeba...


S vývojem informačních a komunikačních technologií (ICT), s tím jak se
zvyšovala jejich komplexnost, vyvstala potřeba firem, které by zastřešily
rozsáhlé projekty zavádění těchto technologií do podniků a organizací. Současné
projekty zavádění ICT jsou navíc provázeny změnami podnikových procesů a
způsobu řízení, což vyžaduje zkušenosti externích konzultačních firem.
Co je to tedy systémová integrace? Jedna z definic (pro oblast IT) ji popisuje
jako metodu vývoje, provozu a řízení informačních systémů a technologií
(IS/IT), jejímž cílem je komplexní a integrovaný informační systém podniku. Pro
vypracování dnešního tématu jsme se spojili s odborníky na slovo vzatými, se
Společností pro systémovou integraci, která na přelomu roku dokončila projekt
průzkumu českého trhu systémové integrace. Ve spolupráci s ČSSI vám přineseme v
průběhu příštích měsíců několik článků předních našich i světových odborníků,
zabývajících se touto problematikou.
V článku na str. 4 máte možnost si přečíst podrobnější rozbor problematiky
systémové integrace a výsledky průzkumu provedeného mezi 60 společnostmi
pohybujícími se v tomto segmentu. Jedná se nejenom o systémové integrátory v
plném slova smyslu, ale i o firmy poskytující jen určitou část služeb v oblasti
zavádění ICT. Protože právě v této oblasti je lidský potenciál jedním z
nejdůležitějších kritérií, obsahuje první tabulka údaje o počtech konzultantů
jednotlivých firem. Dozvíte se také jaké služby poskytují, zda je poskytují
přímo nebo prostřednictvím svých partnerů a další zajímavé údaje ze světa
systémové integrace a poskytovatelů služeb IS/IT.
9 0510 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.