Systémy potrubní pošty

Potrubní pošta za dobu své existence prošla složitým vývojem, přičemž dnešní systémy jsou plně elektronicky mikr...


Potrubní pošta za dobu své existence prošla složitým vývojem, přičemž dnešní
systémy jsou plně elektronicky mikroprocesorově řízeny, obsluha celého systému
se děje pomocí uživatelského softwaru, který je programován podle požadav-ků
uživatele. Na displeji jednotlivých stanic je dnes možné pomocí klávesnice
volit adresy účastníků dle jmenného seznamu, upravovat rychlost transportu,
měnit program systému, popř. celý systém kontrolovat.
Celý systém pracuje na principu podtlaku a přetlaku vzduchu, který je vháněn
nebo vysáván ze systému dmychadlem. Dmychadlo je vzduchová turbína točící se
pouze jedním směrem, neboli z jeho dvou vývodů buď proudí, nebo je vysáván
vzduch. Zda do systému bude vháněn nebo vysáván vzduch, určuje dle pokynů
řídicí centrály vzduchová výhybka. Toto zařízení má jeden vstup a tři výstupy.
Slouží k rozdělování systému do několika větví. Pomocí S kolena a motorového
pohonu propojuje vstup se všemi výstupy. Jednotlivé polohy kolena jsou snímány
induktivními spínači, utěsnění je zajišťováno samonastavitelným bezúdržbovým
teflonovým těsněním.
Na výhybku mohou být připojeny buď stanice, nebo další výhybky pro větší
větvení systému. Stanice pro příjem nebo odesílání pouzder mohou být v několika
provedeních. Automatická nástěnná stanice se záchytným košem umožňuje plně
automatický provoz. Pouzdro může být kdykoli vloženo a odesláno, odeslání
probíhá komfortně pomocí seznamu účastníků, stejně tak díky sběrnému koši může
být přijímáno velké množství pouzder. Tyto stanice navíc umožňují plně
automatické zpětné zasílání, tzn. že stanice si pamatuje adresy odesílatelů, po
vložení pouzdra a stisknutí Enter je pouzdro zpět zasíláno bez udání adresy.
Dalším typem stanic jsou stanice zabudované do stolu. Používají se především v
bankách pro pohodlnou obsluhu přímo od stolu. Stanice umožňuje zaslat či
přijmout pouze jedno pouzdro. Jeho příjem je realizován pomocí zabudovaného
výtahu. Třetím typem stanic jsou jednoduché nástěnné, které se používají
především v provozech a u pokladen supermarketů. Jsou to jednoduché stanice pro
odeslání nebo příjem pouze jednoho pouzdra, zasílání z této stanice je možné
pouze do dvou předem naprogramovaných míst. Oznámení o příchodu zásilky je
signalizováno světelným a zvukovým znamením.
Průchod pouzdra výhybkou, stanicí i kterýmkoli jiným bodem je snímán optickými
spínači, které tyto informace postupují řídicí centrále, jež tyto údaje
vyhodnotí a dále zpracuje. Řídicí centrála, která dohlíží nad chodem celého
systému, je schopna okamžitě řešit havarijní stavy odpojením pouze nefunkčních
komponentů při zachování provozu zbytku systému. Řídicí centrála rovněž
poskytuje údaje, které je možno vyhodnocovat pomocí specializovaného softwaru,
který umožňuje dohled nad zařízením, neboli on-line přehled nad každou linkou,
stavem každého komponentu systému. Nabízí též grafickou systémovou animaci v
reálném čase. Celý systém potrubní pošty je možno dálkově řídit a programovat
pomocí modemu a správného hesla, zároveň je možné pomocí modemu a telefonu
odkudkoliv kontrolovat a řídit celý systém.
Nabízí se databanka pro 20 000 transportů s volně volitelnými kritérii výběru
pro statistické účely.
Software umožňuje také programování systému jako např. určení cílového čísla s
textem, příchozích signálů, priorit a transportních rychlostí. Nabízen je i
servisní provoz, zahrnující dálkový dohled a testování pomocí zpětného hlášení
pro všechny komponenty systému. K dispozici je i možnost vyhodnocení chyb v
rámci databanky pro chybová hlášení.
Tak mnohostranné jako jsou transportovaná média, je i přepravní pouzdro, které
odpovídá příslušným normám, a má tyto společné znaky: transparentní
nárazuvzdorný tubus z makralonu, spolehlivý výklopný uzávěr, jenž zabraňuje
otevření v potrubí, speciální těsnění pro jízdu v potrubí, různé vložky, např.
pro laboratorní vzorky, robustní konstrukce pro spolehlivý provoz.
Systémy potrubní pošty je možné instalovat na libovolné vzdálenosti a pro
libovolný počet účastníků. Jelikož v daný okamžik lze v jedné lince (tzn.
systém s jedním dmychadlem) potrubní pošty transportovat pouze jedno pouzdro,
docházelo by u většího počtu účastníků a při větších vzdálenostech k dlouhým
čekacím dobám, je možné spojit několik linek potrubní pošty pomocí tzv.
přejezdových linek do jednoho velkého systému.
Popis systému
Zařízení pracuje na principu obousměrného provozu v jednoduchém potrubí,
stanice mohou být nasazeny jako průchozí nebo koncové. Transportní rychlost se
pohybuje přibližně okolo 5 m/s. Řízení stanic je plně elektronické,
mikroprocesorové, volba cílové stanice se provádí pomocí klávesnice, a zvolená
stanice se zobrazí na čitelném osvětleném displeji. Čísla a texty cílových
stanic jsou volně programovatelné, takže je možné je přizpůsobit číslům pokojů
nebo telefonních klapek. Čísla cílových stanic mohou být jedno až pětimístná.
Systém je řízen pomocí mikroprocesoru. Každá stanice jakož i řídicí centrála
obsahují softwarově identické řídicí komponenty. Specifická data každého
systému jsou předem naprogramována. Změny během provozu mohou být kdykoliv
provedeny i samotným provozovatelem. K zamezení poruch při výpadku proudu atd.,
obsahuje řídicí program tzv. přepnutí do vyprazdňovacího režimu, které se
vyvolá při systémové chybě a pouzdro, jež se může eventuálně nacházet v
systému, je vypuštěno v předem naprogramované stanici a systém je opět
provozuschopný. Tato funkce nevyžaduje žádný manuální zásah do řízení systému.
Pomocí tzv. "vibrační funkce" u některých komponentů je možno automaticky
uvolnit i zablokovaná pouzdra. Přenos dat a napájení systému je zajištěno
pomocí spojovacího kabelu. Napájení probíhá přes centrální zdroj. Při větších
vzdálenostech bývají připojeny dodatečné zdroje pro vyrovnání úbytku napětí.
8 1413 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.