Systémy pro podporu rozhodování

DEFINICE Jako systémy pro podporu rozhodování se označují interaktivní nástroje, které jsou schopny podpořit nebo na...


DEFINICE
Jako systémy pro podporu rozhodování se označují interaktivní nástroje, které
jsou schopny podpořit nebo naopak odmítnout určité varianty rozhodnutí podle
zadaných kritérií.
Systémy pro podporu rozhodování (DSS, Decision Support System) se mohou chlubit
rodokmenem táhnoucím se až někam do pozdních 60. let. Tehdy se představitelé
firem začali interaktivně dotazovat na různě uspořádaná data a získanými
výsledky argumentovali ve prospěch svých dosud statických reportů. To, že se
systémy DSS používají dodnes, svědčí o jejich nezanedbatelném přínosu pro
oblast rozhodování ve firmách.
Clyde Holsapple, profesor Univerzity pro ekonomiku a byznys v Kentucky,
zabývající se procesy rozhodování, tvrdí, že se systémy DSS vyvinuly z programů
umožňujících zpracování podnikových dat do formy rutinních statických výkazů.
Představují tak podle něj jen další krok evoluce, který reaguje na potřebu
rychlého přístupu k informacím.
Holsapple tvrdí, že právě technický pokrok v průběhu šedesátých let minulého
století, který reprezentovaly například počítače IBM 360 a další mainframové
technologie, položil základy pro DSS. Až o celé desetiletí později, tedy v 70.
letech minulého století, však podle něj konečně DSS nabraly tu správnou
rychlost a to proto, že se objevily interaktivní dotazovací systémy, tabulkové
kalkulátory a analýzy typu "co když". V té době začal vznikat specializovaný
software obsahující předpřipravená pravidla podporující business rozhodnutí.
Jeho autory byli např. lidé ze společností, jakou je americká SPSS nebo SAS
Institute. Schopnost tvořit poměrně rychle přehledné výstupy z množství
nepřehledných dat pomohla systémům DSS prosadit se u mnoha vedoucích
nejrůznějších projektů a od té doby ve své pozici setrvaly.

Informace, prosím
Tim Harvic zastává funkci CTO (Chief Technology Officer) u společnosti ProLogis
Trust, která se zabývá investicemi do realit. Jeho úkolem je mj. dohlížet na
chod IT systémů, které vedení firmy používá k usnadnění správy více než 1 720
nemovitostí vlastněných společností po celém světě.
Firma ProLogis kupuje pozemky a staví na nich nemovitosti všech velikostí,
které posléze slouží jako obchodní centra. Její nemovitosti lze nalézt v 36
amerických městech a ve 14 dalších zemích světa. ProLogis také poskytuje IT
infrastrukturu v každé ze svých nemovitostí společnostem, které si zde
pronajmou nějakou plochu.
"V případě, že se zabýváte tím, co děláme my, skutečně potřebujete schopnosti
nějakého systému DSS," říká Harvic. "Musíme nutně vědět nejenom to, co máme,
ale když se chystáme něco pořídit, tak také to, kde to má být a jak to má být
velké." Harvic tvrdí, že koncoví uživatelé potřebují analytické nástroje, které
vidí i mimo jejich obchodní jednotky. "Jakmile vidíte zpracovaná data z celého
podniku v souvislostech, můžete na jejich základě dělat skutečně přiměřená
rozhodnutí," říká.

Chtějí více
Uvedený přístup k analýze dat, který zahrnuje vztahy mezi jednotlivými
odděleními firmy nebo dokonce mezi několika firmami, je podle Mika Schroecka,
globálního analytika PwC Consulting, konzultační, technické a servisní odnože
PricewaterhouseCoopers, další fází využití systémů DSS. "Většina společností
rozdělila své systémy DSS na části podle jednotlivých obchodních jednotek,"
říká Schroeck. "Ale nyní tyto společnosti vyžadují jejich nasazení tak, aby
bylo možno sledovat jejich celý obchodní řetězec."
Schroeck tvrdí, že decision-makery už rozhodně neuspokojí pohled na oddělené
grafy jednotlivých divizí bez možnosti složit je dohromady. "Jistě, můžete dnes
analyzovat data ze systémů CRM nebo ERP," říká, "ale často potřebujete získané
informace také zkombinovat v rámci jednoho datového skladu, abyste byli schopni
dosáhnout interpretace konsolidovaných dat."
"Vedoucí představitelé firem jsou stále frustrovanější množstvím různých
výstupů čísel, která je možno získat o činnosti jejich organizace," poznamenává
dále Schroeck. "Chtějí jenom jednu verzi pravdy."
Společnost PwC odhaduje, že dnes pouze 10 až 20 procent uživatelů má přístup k
nástrojům DSS. Schroeck tvrdí, že aby se dosáhlo na zbylých 90 až 80 %, bude
třeba, aby společnosti dostávaly integrované analytické nástroje už v
základních řešeních nikoli jako doplněk. Tak se systém DSS ocitne na svém místě
už v okamžiku, kdy IT nasazuje software řešící nějaký obecnější problém.

Otázka pohledu
Holsapple se ale na celý problém dívá jinak. "Systémy pro podporu rozhodování
jsou při používání tak pervasivní, že o nich uživatelé už často ani neuvažují
jako o DSS," tvrdí. A připomíná přitom tabulkový kalkulátor jako jeden z
nejběžnějších nástrojů pro podporu rozhodování v podniku. Podle jeho názoru
také mnoho vedoucích představitelů firem používá nástroje pro podnikové
plánování, jejichž součástí již nějaké schopnosti spadající do sféry DSS jsou.
V čem naopak Holsapple se Schroeckovými závěry souhlasí, je skutečnost, že
ještě může být v této oblasti uděláno mnoho změn k lepšímu, a to především v
oblasti aplikační integrace dat. Poukazuje při tom na široké spektrum on-line
nástrojů DSS, které může každý z nás používat pro podporu každodenních
rozhodnutí.
"Když jdete navštívit webovou adresu Weather.com, podíváte se na předpověď
počasí a rozhodujete se, jestli si vezmete deštník, nebo ne, jste dalším
úspěšným uživatelem systému pro podporu rozhodování," říká Holsapple.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.