Systémy pro ukládání dat

Svět informačních technologií se bouřlivě vyvíjí a v souladu s tímto procesem se projevuje i potřeba ukládat stále...


Svět informačních technologií se bouřlivě vyvíjí a v souladu s tímto procesem
se projevuje i potřeba ukládat stále větší objemy dat. Podle průzkumu
amerického InfoWorldu prováděného mezi IT manažery 96 % z nich potvrdilo, že
jejich požadavky na úložnou kapacitu loni opět výrazně vzrostly, a 39 % uvedlo,
že by pro data byli schopni využít takřka jakkoli velký prostor.
Výsledek průzkumu nepřinesl žádné překvapení: Největší světové společnosti
(zastoupené patnácti procenty respondentů) již nyní spravují databáze s
kapacitou v řádech terabajtů a pomalu přemýšlejí o způsobech implementace
pentabajtových a exabajtových databází.
Aby bylo možno takové objemy dat efektivně využívat, je třeba zajistit jejich
hladký přenos sítí. Pro gigabajtové a terabajtové objemy dat jsou nejvhodnějším
řešením optická vlákna a to ať už budujete SAN (storage area network) nebo
používáte zařízení NAS (network attached storage).
Zatímco high-endové systémy pro ukládání dat již tradičně využívají optických
spojů, u nižší třídy produktů je stále ještě oblíbené klasické metalické
vedení. To by se ale mělo v blízké budoucnosti změnit. Optika má proti
metalickým spojům minimálně tři hlavní výhody: Je schopna přenášet data na
větší vzdálenost, je bezpečnější a nabízí podstatně větší kapacitu. Všechny
tyto výhody se výborně uplatní právě v sítích orientovaných na ukládání dat.

Výhody optiky
Sítě pro ukládání dat postavené na metalické kabeláži trpí omezením přenosové
vzdálenosti, kterou lze měřit v metrech, maximálně v několika málo desítkách
metrů. Například síť Fibre Channel není možné provozovat na metalickém vedení
při vzdálenostech větších než 30 metrů, ale s použitím optických spojů lze
překlenout více než 1,5 kilometru. Jen z tohoto prostého důvodu lze
předpokládat, že se většina nových sítí využívajících Fibre Channel staví právě
na optice.
V okamžiku, kdy začnete budovat síť v nějakém větším areálu, začínají se do
popředí stále více prodírat také otázky bezpečnosti. Nechráněné metalické
vodiče tvoří poměrně velmi dobrou anténu, která šíří přenášené informace do
svého okolí. I když se možná zdá, že krádež dat prostřednictvím přijímání takto
vysílaných dat patří spíše do říše Jamese Bonda, nelze ji zcela vyloučit.
Řada IT manažerů vyžaduje zajištění vyšší bezpečnosti pro určité druhy
speciálních projektů, ale přitom nemají nejmenší tušení, kdo může
"odposlouchávat" data z jejich počítačové sítě. Tento problém se stává ještě
citlivějším právě v okamžiku, kdy vybudujete speciální síť pouze pro zajištění
přenosu ukládaných dat. Jsou tu ovšem i další problémy. Přenosové kapacity,
které jsou nezbytné pro sítě sloužící k přenosu ukládaných dat, nelze zpravidla
zajistit na metalické kabeláži. Pokud máte tuto kabeláž ve vynikajícím stavu,
můžete po ní snad nějak přenášet 1Gb/s, ale s příchodem 10Gb/s řešení, která
jsou už na obzoru, se měď skutečně dostane ze hry. Je více než zřejmé, že
optické kabely již dávno nejsou pouze řešením vhodným pro páteřní sítě, ale je
třeba o nich velmi silně uvažovat v každé alespoň středně velké síti a to ve
spojích vedoucích k serverům a možná i v dalších částech infrastruktury.
Při návrhu sítě je ovšem třeba přihlížet i k dalším požadavkům. Protože
zpravidla není zcela zřejmé, co vaši firmu čeká v nejbližších měsících nebo
letech (další růst a z něho vyplývající stupňování požadavků na kapacitu sítě,
spojení s jinou firmou apod.), oprávněným požadavkem na síť je její
flexibilita. Hledání cest, jak integrovat různé technologie a jak dále zvyšovat
jejich výkon, je skutečně esenciálním požadavkem pro řešení případných
problémů, které se v budoucnosti mohou objevit.
Je třeba vzít rovněž v úvahu, že současná technologie SAN nemusí do budoucna
fungovat přesně tak, jak se dnes předpokládá. Ačkoli realizace Fibre Channelu
na papíře dává smysl, v reálném světě vše tak růžové není. Například
interoperabilita produktů SAN od různých výrobců zůstává stále problematická.
Produkty zajišťující jejich správu jsou zase většinou orientovány na řešení od
jednoho výrobce a nedostatek odborníků zkušených v oblasti jejich nasazení a
správy dále zvyšuje náklady na údržbu.
Je velmi pravděpodobné, že sítě SAN začnou více využívat protokoly vycházející
z IP, i když otázka, jak k tomu dojde, zůstává zatím nezodpovězena. Tradiční
metodou je IP tunneling, při kterém jsou rámce Frame Relay uzavírány do paketů
IP. Bohužel, tento způsob s sebou nese zbytečnou režii v podobě přenosu dat
navíc a vznik přenosových zpoždění. Kromě toho je funkční pouze v těch
případech, kdy jsou propojována řešení založená na Fibre Channelu, a není tak
skutečně obecným standardem schopným zajistit zcela integrované prostředí. I
přesto již nyní nachází své uplatnění, a to i ve velkých instalacích (viz
vložený text).

Do budoucna
Jeden z výrobců, který se angažuje v oblasti řešení SAN, společnost Nishan
Systems ze San Jose, přišla se zajímavým řešením propojení SCSI a Fibre
Channelu s protokolem IP. Její postup, nazvaný SOIP (storage over internet
protocol), je přitažlivý z řady různých důvodů mj. i proto, že daleko více lidí
rozumí protokolu IP než Fibre Channelu, čímž se snižují náklady na zaměstnance.
Firmy, které nasadí SOIP, také mohou spolu s přepínači podporujícími tuto
technologii nadále využívat existující hardware sítí LAN, metropolitních sítí
(MAN) a WAN. Zařízení s podporou SOIP nejsou nijak levná jejich cena začíná na
10 tisících dolarech avšak vzhledem k typické velikosti rozpočtu na síť SAN
nejde o přemrštěnou částku.
Společnost Nishan předala již před více než rokem většinu podkladů týkajících
se své technologie IETF (Internet Engineering Task Force). Několik vedoucích
výrobců v oblasti systémů pro ukládání dat i podpůrné infrastruktury již
konstatovalo, že jakmile budou její specifikace přijaty jako standardy, začnou
vyrábět příslušné produkty.
Jak se příchod SOIP projeví v reálném světě ukládacích technologií, lze nyní
jen těžko odhadnout. Je zcela zřejmé, že to nejtěžší, co odpovědné lidi ve
firmách čeká, je zajištění vzájemné spolupráce různých produktů a technologií v
jedné síti. SOIP představuje řešení, které by se mohlo stát mezníkem pokud
skutečně dá zákazníkům možnost využívat různá zařízení pod standardním
protokolem a jako jeden balík. Nelze ovšem vyloučit, že kartami ještě řádně
zamíchají další konkurenční řešení.
Jedním z klíčů k úspěchu v další budoucnosti podnikání každé firmy je její
efektivní práce s daty. Sítě SAN a technologie, na kterých jsou vystavěny,
mohou být jednou z důležitých součástí zvolených řešení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.